Styret

 

Styret i Gravplassforeningen 2020-2021

Styret blir valgt av årsmøtet, og funksjonstid for leder og styremedlemmer er to år. Varamedlemmer blir valgt for ett år om gangen. Arbeidsutvalget består av leder og nestleder.

Styreleder:   Nestleder:  

Johannes Sørhaug

Kirkesjef i Porsgrunn

Tlf. 415 06 822
e-post

Ingrid Marie Eidsten

Parksjef i Sandefjord
Tlf. 951 82 710
e-post

Styremedlemmer:    

Ingrid Klingberg

Landskapsarkitekt i Grindaker as
Tlf. 911 43 936
e-post

 

Jørgen Forøy

Krematoriums- og gravlundssjef i Tromsø
Tlf. 975 31 330
e-post

     

Anne Mette Bamble

Kirkeverge i Kragerø
Tlf. 918 10 148
e-post

   
 Varamedlemmer:      

 

Marit Linberg

Kirkeverge i Tingvoll
Tlf. 909 27 652
e-post

 

Per Ivar Nicolaisen

Konsulent gravplassforvaltningen i Steinkjer 
Tlf. 926 46 443
e-post

       

Valgkomite 2021