Styret

 

Styret i Gravplassforeningen 2017-2018

Styret blir valgt av årsmøtet, og funksjonstid for leder og styremedlemmer er to år. Varamedlemmer blir valgt for ett år om gangen. Arbeidsutvalget består av leder og nestleder.

Leder:      

Inghild Hareide Hansen

Gravplassjef i Bergen

e-post

 

Håvard J. Russnes

Kirkeverge i Notodden

e-post

Styremedlemmer:    

Torgeir Mathisen

Driftsleder i Narvik

e-post

 

Per Øyvind Skrede

Gravlundsjef i Stavanger

e-post

     
 

 

Grete Dihle

Kirkeverge i Enebakk

e-post

   
 Varamedlemmer:      

Anne Kristin Irgens

Landskapsarkitekt

e-post

 

Per Einar Ellinggard

Eide Stein

e-post

       

Valgkomite 2018