Styret

 

Styret i Gravplassforeningen 2018-2019

Styret blir valgt av årsmøtet, og funksjonstid for leder og styremedlemmer er to år. Varamedlemmer blir valgt for ett år om gangen. Arbeidsutvalget består av leder og nestleder.

Styreleder:   Nestleder:  

Per Øyvind Skrede

Gravlundsjef i Stavanger
Tlf. 901 37 732
e-post

 

Håvard J. Russnes

Kirkeverge i Notodden
Tlf. 915 67 600
e-post

Styremedlemmer:    

Grete Dihle

Kirkeverge i Enebakk
Tlf. 404 12 851
e-post

 

Ingrid Marie Eidsten

Parksjef i Sandefjord
Tlf. 951 82 710
e-post

     

Ingrid Klingberg

Landskapsarkitekt i Grindaker as
Tlf. 911 43 936
e-post

   
 Varamedlemmer:      

Anne Kristin Irgens

Landskapsarkitekt i Norconsult
Tlf. 991 07 822
e-post

 

Per Einar Ellinggard

Eide Stein
Tlf. 957 07 112
e-post

       

Valgkomite 2019