Valgkomite

 

 Leder:

Hans Jakob Nes

Kirkeverge i Molde

e-post

 

   
 

Johannes Sørhaug

Kirkeverge i Porsgrunn

e-post

 

Tone Hiorth

Gravplassansvarlig i Modum

e-post