Valgkomite

 

 Leder:

Hans Jakob Nes

Kirkeverge i Molde

e-post

 

   
 

Johannes Sørhaug

Kirkesjef i Porsgrunn

e-post

 

Inghild Hareide Hansen

Gravplassjef i Bergen

e-post