Styremøter

Etter styrevedtak i sak 62c i 2016 legges alle styremøtereferatene etter den datoen ut på nettsidene.

2019:
1. styremøte i NFG 05.02.2019
2. styremøte i NFG 07.05.2019
3. styremøte i NFG 10.09.2019
4. styremøte i NFG 31.10.2019

2018:
1. styremøte i NFG 08.02.2018
2. styremøte i NFG 05.06.2018
3. styremøte i NFG 04.09.2018
4. styremøte i NFG 30.10.2018

2017:
1. styremøte i NFG 07.02.2017
2. styremøte i NFG 20.04.2017
3. styremøte i NFG 12.06.2017
4. styremøte i NFG 29.11.2017

2016:
5. styremøte i NFG 19.10.2016

Fra årsmøtet i jubileumsåret 2016: Redaktør av fagbladet vårt, Alf Bergin, fotograferer det nyvalgte styret.