FAGUS

FAGUS –  Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren – 

ble stiftet av de fleste organisasjonene i grøntanleggssektoren i 2003. FAGUS er et fagsenter som ivaretar kunnskapsspredning, nettverksbygging, innhenting og formidling av erfaringer, gode eksempler og forskning; informasjon; rådgivning; utvikling og utprøving innenfor grøntanleggsektoren i Norge.

I 2010 meldte Kirkegårdsforeningen seg inn som medlem i FAGUS.

Vi anbefaler våre medlemmer å bruke bli abonnenter på FAGUS Rådgivning og å bruke FAGUS’ nettsider aktivt for grøntfaglig kunnskap, slik at våre kirkegårder kan bli velfungerende grøntanlegg der folk bor. For abonnentene på FAGUS Rådgivning publiseres ca. 10 FAGUS Fakta i året. Kirkegårdsforeningen har fått legge ut noen av disse til glede for våre medlemmer.

FAGUS-info

FAGUS- Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren ønsker Kirkegårdsforeningen med alle sine medlemmer velkommen i FAGUS.

Kirkegårdene er viktige for folk. Vegetasjonen på kirkegården er gjenkjennelig, rolig, og gir en god ramme omkring besøket. Den faglige og estetiske kvalitet på de enkelte kirkegårder må sikres og videreutvikles innenfor de gitte økonomiske rammer. Valg innenfor drift bør tas ut fra faglig kunnskap.

Kirkegårdene får nå, i likhet med alle grønne arealer i byer og tettsteder, nye oppgaver og flere roller. De oppfattes i tillegg til sin primærfunksjon blant annet som områder for rekreasjon, biologisk mangfold og klimatilpasninger ved hjelp av vegetasjon. Ny bruk krever kanskje annen kunnskap.

FAGUS Rådgivning

Fagus Rådgivning er en nettbasert rådgivningstjeneste som tilbys av FAGUS.
Abonnentene får tilgang til store mengder fagkunnskap gjennom FAGUS Fakta, FAGUS Spørsmålsbank og muligheten til å stille spørsmål til våre 23 rådgivere. Se Medskap-info FAGUS rådgivning for flere opplysninger eller ring telefon 94 14 32 10. Landets fremste fagfolk innenfor grøntanleggssektoren står klar til å bistå deg. Bli abonnent!

Organisasjonen FAGUS er stiftet av organisasjonene for fagfolkene i grøntanleggs-sektoren; Bad, park og idrett, naml – norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører, Norsk Gartnerforbund, Norsk Trepleieforum og Norske landskapsarkitekters forening. Kirkegårdsforeningen sluttet seg til i 2010. Hele den profesjonelle grøntanleggssektoren står altså samlet bak FAGUS, og møtes gjennom FAGUS til samarbeid.

For å sette fokus på høyt grøntfaglig nivå i skjøtsel av kirkegårder, ønsker FAGUS nå at noen utvalgte FAGUS Fakta gjøres tilgjengelige for Kirkegårdsforeningens medlemmer.

FAGUS Fakta

FAGUS Fakta utgis ca 10 ganger pr år til abonnentene på FAGUS Rådgivning og vi
håper at flere vil la seg inspirere av oppdatert kunnskap.

  • FAGUS Fakta 4 / 2004 Inger Sundheim Fløistad: Ugrasarbeid ved klargjøring av nye plantefelt
  • FAGUS Fakta 2 / 2005 Knut A. Thorvaldsen: Dynamisk montering av natursteinbelegg med settelag av finsingel
  • FAGUS Fakta 3 / 2006 Ingjerd Solfjeld: Oppstøtting av trær
  • FAGUS Fakta 5 / 2007 Odd Andersen: Gras på vanskelige steder
  • FAGUS Fakta 7 / 2007 Eva Vike: Gode storstauder for offentlige anlegg
  • FAGUS Fakta 6 / 2008 Helge Klingberg: Kirkegården – trær og graver
  • FAGUS Fakta 1 / 2010 Marina Bergen Jensen et al.: Regnbede – kreativ håndtering af regn

Til Fagus sine nettsider