Grønne arrangement

Se kalender for
Grønne arrangement

 

Tilbud fra FAGUS:

Har du og dine medarbeidere i bedriften/organisasjonen/kommunen  behov av mer kunnskap om om fremmede arter, Svartelisten og Forskrift om fremmede organismer?  

FAGUS kan skreddersy opplegget etter ønsker og behov. Eksempler på temaer som kan omhandles:

  • Hva er egentlig Svartelisten og hvordan bruker man denne på riktig måte.
  • Innføring i Forskrift om fremmede organismer: Viktige momenter å forholde seg til, plikter og krav, erfaringer så langt med forskriften.
  • Hvordan søke om utsetting av arter på vedlegg 5 og erfaring med søknader så langt.
  • Miljørisikovurdering, hvordan gjør man dette.
  • Fremmede organismer: Hva er dette og hva er det for kriterier som ligger til grunn for at en fremmede organism anses å utgjøre en trussel mot det biologiske mangfold.

For mer informasjon om tilbudet eller for å lage avtale, ta kontakt med daglig leder Mari Myhrene i FAGUS: [email protected]