Grønne arrangement

FAGUS Vinterkonferanse 2018

Tema: Om lys og universell utforming

Dato: 13. februar 2018
Tid: Kl. 09:00 – 17.00
Sted: Oslo Kongressenter Folkets hus
Youngsgate 21, 0181 OSLO
Pris: Kr. 3000 
Påmeldingsfrist: 6. februar

Mer info her
Program

FAGUS Vinterkonferanse omhandler lys i anlegg og universell utforming. Dette er temaer med utgangspunkt i siste og kommende FAGUS Fakta. Hvordan planleggere, forvaltere og utførende forholder seg til lys og universell utforming er av stor betydning for sluttbrukeren – den vi gjør det for. Konferansen gir oss innsikt og kunnskap.

Fra programmet:
Lyssetting av parkelement som krever skjøtsel 
Når mørket faller over våre parker og uteområder setter publikum stor pris på lys i trær. Men hvilken utfordringer og hvilken momenter er det viktig å tenke på når man vurderer et slikt tiltak.

Foredragsholder: Tørres Rasmussen, arborist og treforvalter, Bymiljøetaten i Oslo

Universell utforming i anlegg -regelverk og praktiske aspekter
Universell utforming styres av regelverk og forskrifter. Hva er viktig for oss som jobber i uteområder å ha kjennskap til og hvordan bør man tilnærme seg regelverket i praksis?

Foredragsholder: Pål Lyngstad, Direktoratet for byggkvalitet

 

Tilbud fra FAGUS:

Har du og dine medarbeidere i bedriften/organisasjonen/kommunen  behov av mer kunnskap om om fremmede arter, Svartelisten og Forskrift om fremmede organismer?  

FAGUS kan skreddersy opplegget etter ønsker og behov. Eksempler på temaer som kan omhandles:

  • Hva er egentlig Svartelisten og hvordan bruker man denne på riktig måte.
  • Innføring i Forskrift om fremmede organismer: Viktige momenter å forholde seg til, plikter og krav, erfaringer så langt med forskriften.
  • Hvordan søke om utsetting av arter på vedlegg 5 og erfaring med søknader så langt.
  • Miljørisikovurdering, hvordan gjør man dette.
  • Fremmede organismer: Hva er dette og hva er det for kriterier som ligger til grunn for at en fremmede organism anses å utgjøre en trussel mot det biologiske mangfold.

For mer informasjon om tilbudet eller for å lage avtale, ta kontakt med daglig leder Maria Fall i FAGUS: [email protected]

 

Grønne arrangement fra andre arrangører