Gravplassforeningen

Norsk forening for gravplasskultur har gravplassen som sitt hjertebarn. Det vil si planlegging, drift, stell av grøntanlegget, bevaring og historie.

 

Foreningens arbeidsområder er i hovedsak:

  • Årlige Fagdager om aktuelle tema
  • Kurs i praktisk drift, administrasjon, grøntanlegget og kremasjon
  • Utgir landets eneste fagblad om kirkegårder, bladet KIRKEGÅRDEN
  • Har tatt initiativ til et faglig råd, der vi inviterer relevante organisasjoner to ganger i året for å drøfte aktuelle saker.
  • Har eg eget Krematorieforum, som skal jobbe med saker som arbeidsmiljø, teknikk, regelverk, urner og etikk
  • Nordisk samarbeide i Nordisk Forbund for Kirkegårder og Krematorier (NFKK), og medarrangør av en nordisk kongress hvert 4. år
Siste årsmelding: Årsmelding 2015-2016