Styret

Styret i Gravplassforeningen 2016-2017

Styret blir valgt av årsmøtet, og funksjonstid for leder og styremedlemmer er to år. Varamedlemmer blir valgt for ett år om gangen. Arbeidsutvalget består av leder og nestleder.

NB: På årsmøtet i 2016 ble det vedtatt at Norsk forening for kirkegårdskultur skulle endre navnet til Norsk forening for gravplasskultur.

Leder: Nestleder:

Inghild Hareide Hansen

gravplassjef i Bergen

e-post

 

Håvard Russnes

kirkeverge i Notodden

e-post

Styremedlemmer:

Tone Hiorth

kirkegårdsansvarlig i
Modum kommune

e-post

 

Per Øyvind Skrede

gravlundsjef i Stavanger

e-post

 

Torgeir Mathisen

driftsleder i Narvik

e-post

 Varamedlemmer:

Grete Dihle

kirkeverge i Enebakk

e-post

Anne Kristin Irgens

landskapsarkitekt

e-post

Valgkomite 2017