Styret

 

Styret i Gravplassforeningen 2016-2017

Styret blir valgt av årsmøtet, og funksjonstid for leder og styremedlemmer er to år. Varamedlemmer blir valgt for ett år om gangen. Arbeidsutvalget består av leder og nestleder.

NB: På årsmøtet i 2016 ble det vedtatt at Norsk forening for kirkegårdskultur skulle endre navnet til Norsk forening for gravplasskultur.

Leder:      

Inghild Hareide Hansen

gravplassjef i Bergen

e-post

 

Håvard J. Russnes

kirkeverge i Notodden

e-post

Styremedlemmer:    

Torgeir Mathisen

driftsleder i Narvik

e-post

 

Per Øyvind Skrede

gravlundsjef i Stavanger

e-post

     
 

 

Grete Dihle

kirkeverge i Enebakk

e-post

 

 

 Varamedlemmer:      

Anne Kristin Irgens

landskapsarkitekt

e-post

 

Per Einar Ellinggard

Eide Stein

e-post

       

Valgkomite 2017