Valgkomite

 

 Leder:

Hans Jakob Nes

kirkeverge i Molde

e-post

 

   
 

Ingrid Klingberg

Landskapsarkitekt
Grindaker as

e-post

 

Johannes Sørhaug

kirkeverge i Porsgrunn

e-post