Valgkomite

 

 Leder:

Hans Jakob Nes

kirkeverge i Molde

e-post

 

   
 

Johannes Sørhaug

kirkeverge i Porsgrunn

e-post

 

Tone Hiorth

gravplassansvarlig i Modum

e-post