Etikk og miljø

Miljø

Oversikt over utslipp fra norske krematorier finner du på Miljø-direktoratets nettsider Norske utslipp. Skriv «krematorium» i søkefeltet øverst på siden, og alle krematorier som har sendt inn rapport kommer fram.

 

Etikk

Kremeringen blir overvåket via dataskjerm. Fra Skedsmo krematorium 2009.

Det foreligger foreløpig ingen felles norske etiske retningslinjer for krematoriedrift. Vår søsterorganisasjon SKKF i Sverige har laget sine egne Etik vid begravningsverksamheten

 

Organisasjonen International Cremation Federation har laget egne Code of Ethics for sine medlemmer. Slik lyder de oversatt til norsk: 

 1. Personale 
  1. Alt personale som deltar i frakt og behandling av menneskelige levninger må kjenne disse etiske reglene og følge dem.
  2. Alt personale som arbeider i krematorier med tilhørende utstyr må være tilstrekkelig opplært i sikkerhet ved bruk av utstyret, være kjent og innforstått med de etiske prosedyrene, og sertifisert hvis den nasjonale lovgivningen krever det.
  3. Kremasjonsprosessen skal til enhver tid utføres på en verdig og respektfull måte.
 2. Kremasjon
  Ordet «kremasjon» skal være det offisielle ordet for å beskrive prosessen med å brenne menneskelige levninger.
 3. Rett til å velge kremasjon
  Det enkelte menneske har rett til å velge kremasjon, og det skal tas tilbørlig hensyn til et slikt ønske uansett hvor dette er registrert.
 4. Kremasjon av menneske levninger
  Det skal kun brennes menneskelige levninger i krematorier som er medlemmer i ICF.
 5. Enkeltvis kremering
  Hver kiste skal kremeres for seg.
 6. Identifikasjon av den avdøde
  1. Kun kister med tilstrekkelige opplysninger om den avdøde aksepteres for kremering.
  2. Den største varsomhet må utvises for å sikre korrekt identifikasjon gjennom hele prosessen fra kisten blir tatt imot på krematoriet, gjennom hele kremasjonsprosessen, til den endelige plasseringen av asken.
 7. Individuell rett til å bestemme askens anbringelsessted
  1. Avdødes ønske om plassering av asken bør følges så langt dette er mulig.
  2. Når kisten er satt inn i kremasjonsovnen skal prosessen gå uavbrutt inntil kremasjonen er fullført. Deretter skal restene samles i en egen urne som merkes tilstrekkelig, slik at den er klar for endestedet.
 8. Miljømessige krav
  Følgene retningslinjer er til kremasjonsmyndighetene for å minimere luftforurensning:

  1. Kister som skal kremeres må være laget av materiale som er lett antennelig og som ikke avgir røyk, giftig gass eller andr rester etter kremasjonen er ferdig. Kisten skal ikke inneholde metall av noe slag, bortsett fra det som er nødvendig for en sikker konstruksjon, og da metall med så høyt jerninnhold som mulig.
  2. Det skal ikke være metall inni kistene. Kistehåndtak skal være uten unødvendige metallkomponenter. Utvendig belegg må gi røykfri forbrenning. Nitrocellulose- lakk, polyuretan, melamin og eventuelle produkter som inneholder polyvinylklorid (PVC) eller melamin må ikke brukes i kistekonstruksjon eller innredning.
  3. Det anbefales at klær skal være av naturlige fibre, og at sko eller materiale produsert av PVC ikke skal brukes. Kroppsutsmykninger som er produsert av kobber bør fjernes, og også lett fjernbare proteser. Ytterligere gjenstander, spesielt av glass eller plast, bør ikke plasseres i kisten.

Medlemsforeningene skal oppfordre sine medlemmer til å følge disse etiske retningslinjene, slik at denne følsomme offentlige tjenesten skal ha en høy tillit hos både publikum og tilknyttede fagfolk.

4. juli 2011
International Cremation Federation

Teksten finnes som pdf-fil her