Kremasjonsprosessen

En kremasjon er en teknisk krevende prosess som skiller seg fra de fleste andre typer forbrenning. Årsaken er at hver kremasjon må sluttføres og asken rakes ut før den neste kan påbegynnes.  Hvert legeme og hver kiste er også ulike, og det gir forskjellig forløp av forbrenningen og ulik tidslengde.

Når brenningen er avsluttet samles asken sammen og kjøres igjennom en beinknuser (kremulator), før den fylles på urnen. Urnen forsegles og en etikett med avdødes navn og kremasjonsnummeret limes på. Gjennom hele prosessen har det fulgt med en ildfast brikke hvor nummeret er preget inn.

Organisasjonen International Cremation Federation har laget egne Etiske regler for kremasjon for sine medlemmer.

Filmer om kremasjon

Her er en informasjonsfilm om kremasjon, produsert av Tom Backe og Kaldnes media, og finansiert av Norsk kremsjonsstiftelse og Kirkegårdsforeningen. Innspillingen er i hovedsak gjort på Vestfold krematorium. 

Her ligger det også en film fra Bispebjerg krematrium i Danmark

 

 

Kremasjon i bilder

NB: Tekst kommer fram når man holder musepekeren over bilderekka nederst