Kurs/fagdager

De siste årene har vi arrangert årlige fagdager for krematorier, der vi tar opp faglige og aktuelle tema.
I år arrangerer vi fagdagene i Ålesund, og skal se på det nye krematoriet der.

Pr nå er det ikke norske kurs i krematorieteknikk. Vi henviser derfor norske krematører til kursene i Danmark og Sverige. Disse kursene vil bli lagt ut på undersider her så snart vi får dem inn.

Gravplassforeningen har en egen gruppe som jobber med krematorier, Krematorienettverket, og de har oppe til diskusjon om det to-delte kurset i krematorieteknikk igjen skal arrangeres i Norge. 

Fra kurs i krematorieteknikk II i 2010 i Tønsberg. Leder av Vestfold krematorium orienterer om krematoriet