Krematorieteknikk i Sverige

Energiseminarium med inriktning på krematorieverksamheten
Arrangør:  Den nordiske samarbeidsforeningen NFKK 

Tid:       8. – 9. november 2018
Sted:     Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm
Pris:      Sek 3.600
Påmelding: [email protected]  Påmeldingsfrist 7. oktober
Program med info

 


SKKF Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund arrangerer kurs i krematorieteknikk 1:

Dato: 12. – 15. november 2018
Sted:  Scandic Plaza, Allégatan 3, 503 32 Borås i Sverige
Pris:   Sek 20.400 inkl. hotell med full pensjon

Informasjon og påmelding    Påmeldingsfrist 12. oktober

Steg 1
GRUNDKURS
KREMATORIEUTBILDNINGEN ÄR UPPDELAD i tre steg.
Grundkursen ger den forsta breda och teoretiska insikten om krematorieteknik
och lägger grunden för fortsatt utbildning som inför nästa steg också forutsätter
viss praktisk erfarenhet. Kursen bygger på viktig erfarenhet och utveckling
inom verksamhetsområdet och tar upp det senaste inom såväl teknik- som
miljöområdet I kursen ingår studiebesök på krematorium.
I grundkursen behandlas inledningsvis olika religioner och dess syn på
kremation, etiska och psykologiska frågor eftersom krematoriepersonalen ofta har nära kontakt med sörjande människor.

MÅL
Utbildningen har som mål att ge grundläggande kunskaper och fårdigheter inom det Krematorietekniska området.

KURSEN ÄR AVSEDD FÖR
Medarbetare som ska tjänstgöra i krematorium eller kapell och därför önskar inhämta grundläggande kunskaper inom det krematorietekniska området.

KURSLÄNGD
4 dagar

KURSINNEHÅLL
-Att möta sorg och sörjande
– Olika religioners begravningstraditioner
– Krishantering
– Etik, etiska regler
– Förvaltningslagen
– Begravningslagen
– Begravningsförordningen
– Branschkrav på kistor och urnor
– Kremationens historia
– Systemuppbyggnad och reningsteknik
– Förbränningsteknik
– Miljöarbetet på krematoriet
– studiebesök i modernt krematorium

KREMATORIETEKNIK 1-3
YRKESBEVIS
De två första stegen i SKKFs utbildning för krematoriepersonal kan tillsammans ge underlag för ett av Trädgårdsnäringens yrkesbevis,
Vår uppgift som krematorie- tekniker (utfärdas av Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitte, TCYK).
Har man tidigare gått första steget kan man få yrkesbevis efter att ha kompletterat med andra steget.
• Godkänt yrkesbevisprov.
• Deltagaren registreras i TCYK:s yrkesbevisregister.
• Kursdeltagare får kursen införd i Gröna utbildningsboken.
• Kursdeltagaren svarar för att praktiktid införs i utbildningsboken.
• När föreskrivet antal praktiktimmar uppnåtts skickas boken till TCYK som sänder yrkesbeviset
Kurserna genomförs enligt TCYK:s kravspecifikation.Läs mer på www.yrkesbevis.com.