Kurs og fagdager

Gravplassforeningen arrangerer slike kurs:

  • Kurs i praktisk gravplassdrift
    Dette kurset er grunnkurs i gravplassdrift, og en modul i gravplasskolen
  • Administrasjon av gravplasser
  • Vedlikehold gravplassens grøntanlegg
  • Fagdager for krematorier
  • Andre enkeltstående kurs og seminarer