Årets kurs og fagdager

 

} Nordisk seminar

 2.-3. mars 2020

 Drammen

Kurs i praktisk gravplassdrift, vår 

27.-30. april

 Ski

} Fagdager 2020

 8.-10. sept 2020

 Molde

} Kurs i administrasjon av gravplasser 

 Uke 42 i 2020

 Trøndelag

} Kurs i praktisk gravplassdrift, høst 

 9.-12 nov 2020

 Hamar

} Fagdager for krematorier

 Uke 49 i 2020

 

Grøntfaglige arrangement i FAGUS sin regi her
Info om GRAVPLASSKOLEN her

NB: På kursene er maks antall 30 personer. Vær oppmerksom på at de kan bli fulltegnet før påmeldingsfristen er ute!

 

Nordisk seminar

Tema: Den flerkulturelle gravplassen 

Målgruppe: Alle som jobber med gravplasser og krematorier, administrativt eller praktisk

Dato: 2. og 3. mars 2020, to dager fra lunsj til lunsj
Sted: Quality Hotel River Station, Dr. Hansteinsgate 7, Drammen
Møteavgift: Kr 2500
Program: Program
Påmelding: Påmeldingsskjema
HOTELL
   -dagpakke: Kr 1.530 for lunsj og kaffe (ikke overnatting)
Middag kan bestilles til kr. 500 pr. pers.
 -overnatting: Kr 2830 for enkeltrom m/full pensjon 
Ankomst dagen før: Kr 950 for enkeltrom m/frokost
Tema: Den flerkulturelle gravplassen
 

I samarbeid med våre nordiske søsterforeninger arrangerer vi Nordisk seminar for første gang i Norge. Tema er den flerkulturelle gravplassen og hvordan forvaltningene kan legge til rette for ulike behov og ønsker. Seminaret er en unik anledning til å utveksle erfaringer og knytte kontakter på tvers av landegrenser i Norden
 
Programkomiteen har utfordret både forskere og representanter fra forvaltningene i de nordiske landene til å komme med sine innsikter og reflektere rundt spørsmål som: Hvordan legger forvaltningene til rette for livssynsmangfold og flerkultur? Hva er forskjellene mellom de nordiske landene? På hvilke punkter har og blir regelverket utfordret? Og hvilke trender vil vi se i fremtiden?

Se hele programmet her

 

Kurs i praktisk gravplassdrift, vår

Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også en modul i Gravplasskolen.

Dato: 27.–30. april 2020 
Sted: Thon Hotel Ski, Jernbaneveien 8, 1400 Ski
Møteavgift: Kr 2.940 for medlemmer, kr 3.920 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmeldingsskjema   
Program: Program legges ut så snart det er klart
Start mandag kl. 10, slutt torsdag med lunsj kl. 13.
Hotell:  
 -dagpakke: Kr 2760 for lunsj, kaffe og befaring (ikke overnatting eller middag)
 -overnatting: Kr 6750 for enkeltrom m/full pensjon
Kr 5550 for dobbeltrom m/full pensjon, pr pers
Ankomst dagen før: Enkeltrom kr 1095, dobbeltrom kr 720 pp m/frokost
Tema:
Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og krematorium

NB: Maks 30 deltakere. Dersom kurset blir fullt, settes de følgende påmeldte på venteliste. Det gis i så tilfelle skriftlig tilbakemelding. 

 

Fagdager 2020 i Molde

Målgruppe: Alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassen.

Dato: 8. – 10. september 2020 i Molde
Sted: Scandic Seilet Hotell, Gideonveien 2, Molde
Påmelding: Påmelding her
Møteavgift: Kr 2.265 for medlemmer, kr 3.020 for ikke-medlemmer.
Program Program (kommer)
HOTELL:  
 -dagpakke: Kr 1.350 for lunsj og kaffe (ikke overnatting)
Middag kan bestilles til kr. 510 pr. pers.
-overnatting: Kr 4.495 for enkeltrom m/full pensjon  
Kr 3.870 pr pers i dobbeltrom m/full pensjon 
Ankomst dagen før: Enkeltrom kr. 1.175, dobbeltrom kr 780 pp m/frokost
Tema: Kommer! 
  •  

 

Kurs i administrasjon av gravplasser

Målgruppe: Administrativt personale; kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte, driftsledere 

Dato: uke 42 i 2020
Sted: Trøndelag
Møteavgift: Kr 2265 for medlemmer, kr 3020 for ikke-medlemmer
Program: Program legges ut så snart det er klart
Påmelding: Påmeldingsskjema    
Hotell: Priser kommer
  Kr … for lunsj og kaffe (ikke overnatting eller middag)   Hotellpriser kommer
Kr … for enkeltrom m/full pensjon
Kr …for dobbeltrom inkl.frokost, pr.pers.

Tema:

Gravplassenes plass i forvaltningen, rammer og regelverk * Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass * Gravregister, grav og feste av grav * Grav- og arealbehov * Kommuneplan og Driftsplan, ressursbehov og personalbehandling * Gravplassplan og universell utforming. Navna minnelund * Kistegravferd og urnenedsettelser * Saksbehandlingsrutiner hos gravplassforvaltningen m/praktiske eksempler * Taushetsplikt og offentligloven * Endring av gravplass/ oppdatering av kartverk * Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning * Gravstellavtaler – Salg av gravminner – Eksterne tjenesteleverandører på gravplass * Etikk, m/gruppearbeid * Gravminner * Bevaringsarbeid på gravplass * Krigsgraver * Befaring 

NB: Maks 30 deltakere. Dersom kurset blir fullt, settes de følgende påmeldte på venteliste. Det gis i så tilfelle skriftlig tilbakemelding om det. 

Kurs i praktisk gravplassdrift, høst

Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også en modul i Gravplasskolen.

Dato: 9. – 12. november 2020
Sted: Scandic Hamar, Vangsveien 121, Hamar
Møteavgift: Kr 2.940 for medlemmer, kr 3.920 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmeldingsskjema   
Program: Program legges ut så snart det er klart
Start mandag kl. 10, slutt torsdag med lunsj kl. 13.
Hotell:  
 -dagpakke: Kr 2600 for lunsj og kaffe (ikke overnatting eller middag)  
 -overnatting: Kr 6100 for enkeltrom m/full pensjon
Kr 5160 for dobbeltrom m/full pensjon, pr pers
Ankomst dagen før: Enkeltrom kr 1115, dobbeltrom kr 735 pp m/frokost
Tema:
Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og krematorium

NB: Maks 30 deltakere. Dersom kurset blir fullt, settes de følgende påmeldte på venteliste. Det gis i så tilfelle skriftlig tilbakemelding. 

 

Fagdager for krematorier

Målgruppe: 
Krematorieansatte, saksbehandlere og daglige ledere/kirkeverger som fatter beslutninger knyttet til urnegraver og kremasjonsvirksomhet.

Det vil som vanlig blir fagdager for krematorier i desember 2019. 
Mer informasjon legges ut straks den er klar!

Dato: Uke 49 2020
Sted:  
Møteavgift: Kr. 2.100 for medlemmer, kr. 2.800 for ikke-medlemmer
NB: Etter 31. okt. er møteavgiften kr 2.325/3.100
Påmelding: Påmelding her   Påmeldingsfrist 2. november
Program Program legges ut så snart det er klart
HOTELL   
 -dagpakke: Kr … for lunsj og kaffe (ikke overnatting)
Middag kan bestilles til kr. .. pr. pers.
 -overnatting: Kr … for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Kr … for dobbeltrom m/full pensjon og befaring, pr pers
Ankomst dagen før: 
Kr … for enkeltrom og kr … pp i dobbeltrom, m/frokost
Tema: Kommer
 

 


Vilkår kurs og fagdager: Ved avmelding mindre enn 4 uker før kursstart blir et gebyr på kr 500 fakturert. Avmelding mindre enn 7 dager før/ikke oppmøte, gir ingen refusjon av møteavgift og påløpte hotellutgifter.
NB: Egne vilkår for kurs/turer til utlandet.

 

Tidligere kurs og fagdager:

Kurs i praktisk gravplassdrift

23. – 26. april 2018 i Kristiansand

Kurs i praktsk gravplassdrift

Ekstrakurs 29. januar – 1. februar 2018 i Drammen

Fagdager for krematorier

13. – 14. november 2017 i Tromsø

Kurs i praktisk gravplassdrift 

23. – 26. oktober 2017 på Hønefoss

 

Kurs i administrasjon av gravplasser

25. – 28. september 2017 i Molde

 

Fagdager 2017

13.-14. juni 2017 i Trondheim

Kurs i praktisk gravplassdrift

24.-27. april 2017 i Stavanger

 
2016-spania-40-granada

Kurs i administrasjon av gravplasser

November 2016 på El Campanario i Spania

2016-drammen-fagdager-og-50-ars-jubileum-075-apertif-og-mingling

Fagdager 2016 i Drammen

50-års jubileum 6. – 8. september 2016

2016-30 Tromsø gravlund

Kurs i praktisk gravplassdrift

25. –  28. april i Tromsø

 2016-01 Stavanger, Lagård gravlund

Kurs i naturvennlig grøntanleggsdrift

8. – 10. mars 2016 i Stavanger

 Fagdager for krematorier 2015-09

Fagdager for krematorier

1. – 2. desember 2015 på Gardermoen

 Spania 2015-01, foto Kjetil Aa

Kurs i administrasjon av gravplasser

November 2015 El Campanario i Spania

 Gardermoen 2015-1,14 Skedsmo kirkegård

Kurs i praktisk gravplassdrift

Oktober 2015 på Gardermoen
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

 Trondheim 2015-07 Tilfredshet kirkegård

Kurs i naturvennlig grøntanleggsdrift

8. – 10. september i Trondheim

Bergen 2015-070 Troldhaugen

Fagdager 2015

24. – 26. august i Bergen

Gardermoen 2015-1,14 Skedsmo kirkegård

Kurs i praktisk gravplassdrift

20. – 23. april 2015 på Gardermoen
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

Gardermoen 2014-16

Fagdager om krematorier

1. -2. desember på Gardermoen 2014

2014 Spania-51 Mijas Cemetario

Kurs i administrasjon av gravplasser

3. – 8. november  2014  på Sjømannskirkens anlegg El Campanario i Spania

2014 Trondheim.05

Kurs i praktisk gravplassdrift

13. – 16. april  2014 i Trondheim
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

Fagdager 2014

9. – 11. september i Kristiansand.

Kurs i praktisk gravplassdrift

31. mars – 3. april  2014 i Egersund.
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

DSC02146

Fagdager for krematorier

4. og 5. desember 2013 på Gardermoen

2012 Bodø 01

Kurs i praktisk kirkegårdsdrift

22.-25. oktober 2013 på  Tjøme Grunnkurs i kirkegårdsdrift

 

Seminar om dekompostering og grunnforhold

23. og 24. oktober 2012 på Gardermoen. Foredragsholdere fra tyskland og Sveits, i tillegg til Norge, ga et innblikk i et felt det har blitt arbeidet svært lite med i Norge til nå.

 


Facebook