Årets kurs og fagdager

 

Nordisk kongress 2017

 6.-8. sept

 København

} Kurs i administrasjon av gravplasser 

 25.-28. sept

 Molde

Kurs i praktisk gravplassdrift, høst

 23.-26. okt

 Hønefoss

Fagdager for krematorier

 november

 Tromsø


Grøntfaglige arrangement i FAGUS sin regi her
Info om GRAVPLASSKOLEN her

NB: På kursene er maks antall 30 personer. Vær oppmerksom på at de kan bli fulltegnet før påmeldingsfristen er ute!

  

 

Nordisk kongress 2017

Målgruppe: Alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassen.

Tema: Nordiske kirkegårder – Rom for minnene nå og i fremtiden

Påmelding direkte på kongressens nettsider  Påmeldingsfrist 31. mai 2017. Deretter tilkommer et gebyr
Program

Tid: 6.- 8. september 2017
Sted: Hotel Scandic Copenhagen, København
Pris: DKK 8.195 for kongress med hotellovernatting m/frokost
DKK 5.200 for kongress uten hotellovernatting
Prisene inkluderer alle måltider på kongressen
Tema:  
Framtidens kirkegård * Framtidens kirkegård i Nordisk tradisjon * Forskjellige brukergruppers ønsker og velferd – sameksistens og konflikter * Angår etiske hensyn på kirkegården også de døde? * Drift og etikk (maskiner, arbeidstøy, skilting, medarbeidere) * Vi tenker miljø i krematoriene! *  Kirkegårder for de levende – De levendes kirkegård * Kåring av vinnere av Nordisk gravminnekonkurranse * Befaringer

 

Kurs i administrasjon av gravplasser

Målgruppe: For administrativt personale; kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte, driftsledere.

Påmeldingsskjema   Påmeldingsfrist: 18. august 2017
Program

Dato: 25. – 28. september 2017
Sted: Scandic Seilet Molde, Molde
Møteavgift: Kr 2.685 for medlemmer, kr 3580 for ikke-medlemmer
Hotell:  
 -dagpakke: Kr. 2.200  (for dem som ikke trenger overnatting)
-overnatting: Kr. 5.850  for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Kr. 4.475  for dobbeltrom m/full pensjon og befaring, pr pers
Ankomst dagen før:
Kr. 1.000 for enkeltrom, kr 600 for dobbeltrom pr pers, med frokost

Tema:
Gravplassenes plass i forvaltningen * Rammene for virksomheten – regelverk og økonomi * Saksbehandlingsrutiner hos gravplassforvaltningen * Grav og arealbehov * Kommuneplan og reguleringsplan, gravplassplan *  Universell utforming * Endring av gravplass/oppdatering av kartverk * Gravferdrutiner og begravelsesbyråenes plass * Etikk * Grav og feste av grav * Gravregister, Gravminner * Krigsgraver * Gravstellavtaler, salg av gravminner, eksterne tjenesteleverandører på gravplass * Driftsplan, ressursbehov og personalbehandling * Gravferdsforvaltningen som livssynsåpen forvaltning * Kistegravferd og urnenedsettelser * Rutiner ved mottak av urner og kister fra utlandet * Bevaringsarbeid på gravplass * Befaringer til gravplasser og krematorium

Foredragsholdere:
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset
Inghild Hareide Hansen, leder av gravferdsforvaltningen i Bergen
Rådgiver Eirik Stople, Gravplassforeningen

 

Kurs i praktisk gravplassdrift, høst

Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere og kontoransatte.
Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også godkjent som en modul i Gravplasskolen.


Påmeldingsskjema
 
 Påmeldingsfrist: 15. september
Program

Dato: 23. – 26. oktober 2017
Sted: Comfort Hotel Ringerike, Hønefoss
Møteavgift: Kr 2.685 for medlemmer, kr 3580 for ikke-medlemmer
Hotell:  
 -dagpakke: Kr. 2.280  (for dem som ikke trenger overnatting)
-overnatting: Kr. 6.060  for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Kr. 5.400  for dobbeltrom m/full pensjon og befaring, pr pers
Ankomst dagen før:
Kr. 875 for enkeltrom, kr 600 for dobbeltrom pr pers, med frokost
Tema:
Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og krematorium

Foredragsholdere:
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset
Rådgiver Eirik Stople, Gravplassforeningen

Fagtur til Praha

Fagturen til Praha er avlyst pga. dårlig påmelding

Fagdager for krematorier

Målgruppe: 
Krematorieansatte, saksbehandlere og daglige ledere/kirkeverger som fatter beslutninger knyttet til urnegraver og kremasjonsvirksomhet

Påmelding    Påmeldingsfrist: Kommer

Dato:  november 2017
Sted: Tromsø
Møteavgift: Kr 2.000for medlemmer, kr 2500 for ikke-medlemmer
Hotell:  
 -dagpakke: Pris kommer  (for dem som ikke trenger overnatting)
-overnatting: Pris kommer for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Pris kommer for dobbeltrom m/full pensjon og befaring, pr pers
Ankomst dagen før:
Pris kommer

 


Vilkår kurs og fagdager: Ved avmelding mindre enn 4 uker før kursstart blir et gebyr på kr 500 fakturert. Avmelding mindre enn 7 dager før/ikke oppmøte, gir ingen refusjon av møteavgift og påløpte hotellutgifter.
NB: Egne vilkår for kurs/turer til utlandet.

 

Tidligere kurs og fagdager:

2016-spania-40-granada

Kurs i administrasjon av gravplasser

November 2016 på El Campanario i Spania

2016-drammen-fagdager-og-50-ars-jubileum-075-apertif-og-mingling

Fagdager 2016 i Drammen

50-års jubileum 6. – 8. september 2016

2016-30 Tromsø gravlund

Kurs i praktisk gravplassdrift

25. –  28. april i Tromsø

 2016-01 Stavanger, Lagård gravlund

Kurs i naturvennlig grøntanleggsdrift

8. – 10. mars 2016 i Stavanger

 Fagdager for krematorier 2015-09

Fagdager for krematorier

1. – 2. desember 2015 på Gardermoen

 Spania 2015-01, foto Kjetil Aa

Kurs i administrasjon av gravplasser

November 2015 El Campanario i Spania

 Gardermoen 2015-1,14 Skedsmo kirkegård

Kurs i praktisk gravplassdrift

Oktober 2015 på Gardermoen
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

 Trondheim 2015-07 Tilfredshet kirkegård

Kurs i naturvennlig grøntanleggsdrift

8. – 10. september i Trondheim

Bergen 2015-070 Troldhaugen

Fagdager 2015

24. – 26. august i Bergen

Gardermoen 2015-1,14 Skedsmo kirkegård

Kurs i praktisk gravplassdrift

20. – 23. april 2015 på Gardermoen
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

Gardermoen 2014-16

Fagdager om krematorier

1. -2. desember på Gardermoen 2014

2014 Spania-51 Mijas Cemetario

Kurs i administrasjon av gravplasser

3. – 8. november  2014  på Sjømannskirkens anlegg El Campanario i Spania

2014 Trondheim.05

Kurs i praktisk gravplassdrift

13. – 16. april  2014 i Trondheim
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

Fagdager 2014

9. – 11. september i Kristiansand.

Kurs i praktisk gravplassdrift

31. mars – 3. april  2014 i Egersund.
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

DSC02146

Fagdager for krematorier

4. og 5. desember 2013 på Gardermoen

2012 Bodø 01

Kurs i praktisk kirkegårdsdrift

22.-25. oktober 2013 på  Tjøme Grunnkurs i kirkegårdsdrift

 

Seminar om dekompostering og grunnforhold

23. og 24. oktober 2012 på Gardermoen. Foredragsholdere fra tyskland og Sveits, i tillegg til Norge, ga et innblikk i et felt det har blitt arbeidet svært lite med i Norge til nå.