Årets kurs og fagdager

 

} Kurs i administrasjon av gravplasser 

 13.-15. okt 2020

 Størdal

} Kurs i praktisk gravplassdrift, høst 

 9.-12 nov 2020

 Hamar

} Fagdager for krematorier

 2.-3. des 2020

 Ålesund

} Fagdager 2021

10. – 11. juni

Oslo

 

Grøntfaglige arrangement i FAGUS sin regi her
Info om GRAVPLASSKOLEN her

NB: På kursene er maks antall 30 personer. Vær oppmerksom på at de kan bli fulltegnet før påmeldingsfristen er ute!

 

 

Kurs i administrasjon av gravplasser

Målgruppe: Administrativt personale; kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte, driftsledere 

Dato: 13. – 15. oktober 2020
Sted: Quality Airport Hotel Værnes, Kjøpmannsgate 20, Stjørdal
Møteavgift: Kr 2265 for medlemmer, kr 3020 for ikke-medlemmer
Program: Program
Påmelding: Påmeldingsskjema  Kurset er nå fullt, de som melder seg på heretter settes på venteliste
HOTELL  
-dagpakke: Kr 2220 for lunsj og kaffe i tre dager (ikke overnatting eller middag)
Middag kan bestilles til kr. 510 pr. pers.
-overnatting: Kr 5050 for enkeltrom m/full pensjon
Kr 1290 for ankomst dagen før, inkl. frokost

Tema:

Gravplassenes plass i forvaltningen, rammer og regelverk * Saksbehandlingsrutiner hos gravplassforvaltningen m/eksempler * Grav- og arealbehov * Kommuneplan og reguleringsplan  * Gravplassplan, navna minnelund og universell utforming * Gravregister, grav og feste av grav * Endring av gravplass/oppdatering av kartverk * Gravstellsavtaler ‐ Salg av gravminner ‐ Eksterne tjenesteleverandører på gravplass * Gravminner * Gravferdsforvaltningen som livssynsnøytral forvaltning * Gravferdsbyråenes ansvar ved gravferd * Gravferdsritualer for ulike tros‐ og livssyn *Møte med mennesker, informasjon, etikk og verdighet * Etikk, m/gruppearbeid * Krigsgraver * Vernearbeid på gravplass * Befaring

NB: Maks 30 deltakere. Dersom kurset blir fullt, settes de følgende påmeldte på venteliste. Det gis i så tilfelle skriftlig tilbakemelding om det. 

 

Kurs i praktisk gravplassdrift, høst

Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også en modul i Gravplasskolen.

Dato: 9. – 12. november 2020
Sted: Scandic Hamar, Vangsveien 121, Hamar
Møteavgift: Kr 2940 for medlemmer, kr 3920 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmeldingsskjema   Frist: 5. oktober
Program: Program legges ut så snart det er klart
Start mandag kl. 10, slutt torsdag med lunsj kl. 13.
HOTELL  
 -dagpakke: Kr 2600 for lunsj og kaffe i fire dager (ikke overnatting eller middag)  
 -overnatting: Kr 6100 for enkeltrom m/full pensjon
Kr 5160 for dobbeltrom m/full pensjon, pr pers
Ankomst dagen før: Enkeltrom kr 1115, dobbeltrom kr 735 pp m/frokost
Tema:
Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og krematorium

NB: Maks 30 deltakere. Dersom kurset blir fullt, settes de følgende påmeldte på venteliste. Det gis i så tilfelle skriftlig tilbakemelding. 

 

Fagdager for krematorier

Målgruppe: 
Krematorieansatte, saksbehandlere og daglige ledere/kirkeverger som fatter beslutninger knyttet til urnegraver og kremasjonsvirksomhet.

Dato: 2. – 3. desember 2020
Sted: Scandic Parken HotelStorgata 16, Ålesund
Møteavgift: Tidlig-ute-pris: kr. 2.100 for medlemmer, kr. 2.800 for ikke-medlemmer
Etter 30. oktober: kr 2.325 for medlemmer, kr 3.100 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmelding her   
Program Program legges ut så snart det er klart
HOTELL   
 -dagpakke: Kr 1.350 for lunsj og kaffe i to dager (ikke overnatting eller middag)
Middag kan bestilles til kr. 575 pr. pers.
 -overnatting: Kr 2.485 for enkeltrom m/full pensjon, kr 2.085 for dobbeltrom
Ankomst dagen før: 
Kr 1.400 for enkeltrom og kr 780 pp i dobbeltrom, m/frokost
Tema:  

Hva er verdien av statistikk? * Nye prosjekter: Ønsker og behov – arkitektens løsninger * Hvilke behov skal lovverket åpne opp for og hvorfor? * Gruppearbeid: Ulike behov og henvendelser fra pårørende * Befaring til Ålesund krematorium * Beredskapsarbeid * Gruppearbeid: Beredskapsarbeid på krematoriet – Hvilke erfaringer har vi gjort oss i 2020? * Presentasjon av prosjektet: Kremasjon av hjertestimulatorer – Implantat med elektroniske komponenter * Orientering om SKU – Standardiseringsutvalget for kister og urner * Fossilfri drift

Fagdager 2021 i Larvik

 

 

 

Fagdager 2022 i Oslo

Målgruppe: Alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassen.

NB: Siden det dette året er nordisk kongress i Tampere, Finland, i september, legges våre fagdager til våren, og over to dager.

Dato: 10. – 11. juni 2022 i Oslo
Sted: Hotel Holmenkollen Park,  Kongeveien 26, Oslo
Påmelding: Påmelding her   
Møteavgift: Kommer
Program Kommer
HOTELL:  
 -dagpakke: Kr 1700 for lunsj og kaffe i tre dager (ikke overnatting)
-overnatting:   Kr 3235 for enkeltrom m/full pensjon  
Ankomst dagen før: Enkeltrom kr. 1820, dobbeltrom m/frokost
Tema: Kommer! 


Vilkår kurs og fagdager: Ved avmelding mindre enn 4 uker før kursstart blir et gebyr på kr 500 fakturert. Avmelding mindre enn 7 dager før/ikke oppmøte, gir ingen refusjon av møteavgift og påløpte hotellutgifter.
NB: Egne vilkår for kurs/turer til utlandet.

 

Tidligere kurs og fagdager:

Kurs i praktisk gravplassdrift

23. – 26. april 2018 i Kristiansand

Kurs i praktsk gravplassdrift

Ekstrakurs 29. januar – 1. februar 2018 i Drammen

Fagdager for krematorier

13. – 14. november 2017 i Tromsø

Kurs i praktisk gravplassdrift 

23. – 26. oktober 2017 på Hønefoss

 

Kurs i administrasjon av gravplasser

25. – 28. september 2017 i Molde

 

Fagdager 2017

13.-14. juni 2017 i Trondheim

Kurs i praktisk gravplassdrift

24.-27. april 2017 i Stavanger

 
2016-spania-40-granada

Kurs i administrasjon av gravplasser

November 2016 på El Campanario i Spania

2016-drammen-fagdager-og-50-ars-jubileum-075-apertif-og-mingling

Fagdager 2016 i Drammen

50-års jubileum 6. – 8. september 2016

2016-30 Tromsø gravlund

Kurs i praktisk gravplassdrift

25. –  28. april i Tromsø

 2016-01 Stavanger, Lagård gravlund

Kurs i naturvennlig grøntanleggsdrift

8. – 10. mars 2016 i Stavanger

 Fagdager for krematorier 2015-09

Fagdager for krematorier

1. – 2. desember 2015 på Gardermoen

 Spania 2015-01, foto Kjetil Aa

Kurs i administrasjon av gravplasser

November 2015 El Campanario i Spania

 Gardermoen 2015-1,14 Skedsmo kirkegård

Kurs i praktisk gravplassdrift

Oktober 2015 på Gardermoen
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

 Trondheim 2015-07 Tilfredshet kirkegård

Kurs i naturvennlig grøntanleggsdrift

8. – 10. september i Trondheim

Bergen 2015-070 Troldhaugen

Fagdager 2015

24. – 26. august i Bergen

Gardermoen 2015-1,14 Skedsmo kirkegård

Kurs i praktisk gravplassdrift

20. – 23. april 2015 på Gardermoen
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

Gardermoen 2014-16

Fagdager om krematorier

1. -2. desember på Gardermoen 2014

2014 Spania-51 Mijas Cemetario

Kurs i administrasjon av gravplasser

3. – 8. november  2014  på Sjømannskirkens anlegg El Campanario i Spania

2014 Trondheim.05

Kurs i praktisk gravplassdrift

13. – 16. april  2014 i Trondheim
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

Fagdager 2014

9. – 11. september i Kristiansand.

Kurs i praktisk gravplassdrift

31. mars – 3. april  2014 i Egersund.
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

DSC02146

Fagdager for krematorier

4. og 5. desember 2013 på Gardermoen

2012 Bodø 01

Kurs i praktisk kirkegårdsdrift

22.-25. oktober 2013 på  Tjøme Grunnkurs i kirkegårdsdrift

 

Seminar om dekompostering og grunnforhold

23. og 24. oktober 2012 på Gardermoen. Foredragsholdere fra tyskland og Sveits, i tillegg til Norge, ga et innblikk i et felt det har blitt arbeidet svært lite med i Norge til nå.