Årets kurs og fagdager

 

} Kurs i praktisk gravplassdrift, høst 
AVLYST PGA KORONA-RESTRIKSJONER!

 9.-12 nov 2020

 Hamar

} Fagdager for krematorier 
UTSATT PGA KORONA

 2021

 Ålesund

} Kurs i praktisk gravplassdrift, vår

uke 16, april

Porsgrunn/Skien

} Fagdager 2021

8.-10. sept.

Sandefjord/Larvik

} Kurs i praktisk gravplassdrift, høst

uke 39, sept.

Østlandet

} Kurs i administrasjon av gravplasser

uke 43, okt.

Bergen

} Seminar om navnet minnelund

uke 43, okt.

Bergen

} Fagdager 2022

10.-11. juni

Oslo

 

Grøntfaglige arrangement i FAGUS sin regi her
Info om GRAVPLASSKOLEN her

NB: På kursene er maks antall 30 personer. Vær oppmerksom på at de kan bli fulltegnet før påmeldingsfristen er ute!

 

 

Kurs i praktisk gravplassdrift, høst

KURSET ER AVLYST PGA KORONA-RESTRIKSJONER!

Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også en modul i Gravplasskolen.

 

Fagdager for krematorier 2020

Målgruppe: 
Krematorieansatte, saksbehandlere og daglige ledere/kirkeverger som fatter beslutninger knyttet til urnegraver og kremasjonsvirksomhet.

Dato: Utsatt til 2021 pga korona
Sted: Ålesund
Møteavgift: Kr … for medlemmer, kr … for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmelding her   
Program Program legges ut så snart det er klart
HOTELL   
 -dagpakke: Kr … for lunsj og kaffe i tre dager (ikke overnatting eller middag)  
 -overnatting: Kr … for enkeltrom m/full pensjon
Kr … for dobbeltrom m/full pensjon, pr pers
Ankomst dagen før: Enkeltrom kr …, dobbeltrom kr … pp m/frokost
Tema:  

Hva er verdien av statistikk? * Nye prosjekter: Ønsker og behov – arkitektens løsninger * Hvilke behov skal lovverket åpne opp for og hvorfor? * Gruppearbeid: Ulike behov og henvendelser fra pårørende * Befaring til Ålesund krematorium * Beredskapsarbeid * Gruppearbeid: Beredskapsarbeid på krematoriet – Hvilke erfaringer har vi gjort oss i 2020? * Presentasjon av prosjektet: Kremasjon av hjertestimulatorer – Implantat med elektroniske komponenter * Orientering om SKU – Standardiseringsutvalget for kister og urner * Fossilfri drift

 

Kurs i praktisk gravplassdrift, vår

Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også en modul i Gravplasskolen.

Dato: Uke 16, april 2021, 4 dager
Sted: Porsgrunn/Skien
Møteavgift: Kr 3030 for medlemmer, kr 4040 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmeldingsskjema   Frist: 8. mars
Program: Program legges ut så snart det er klart
Start mandag kl. 10, slutt torsdag med lunsj kl. 13.
HOTELL  
 -dagpakke: Kr … for lunsj og kaffe i fire dager (ikke overnatting eller middag)  
 -overnatting: Kr … for enkeltrom m/full pensjon
Kr … for dobbeltrom m/full pensjon, pr pers
Ankomst dagen før: Enkeltrom kr …, dobbeltrom kr … pp m/frokost
Tema:
Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og krematorium

NB: Maks 30 deltakere. Dersom kurset blir fullt, settes de følgende påmeldte på venteliste. Det gis i så tilfelle skriftlig tilbakemelding. 

 

Fagdager 2021 i Larvik/Sandefjord

Målgruppe: Alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassen.

Dato: 8. – 10. september 2021
Sted: Scandic Parken Hotel,  Strandpromenaden 9, Sandefjord
Befaring til gravplasser i Larvik
Påmelding: Påmelding her   Frist 30. juni
Møteavgift: Kr 2333 for medlemmer, kr 3110 for ikke-medlemmer
Program Kommer
HOTELL:  
 -dagpakke: Kr 2045 for lunsj og kaffe i tre dager (ikke overnatting)
-overnatting:   Kr 4690 for enkeltrom m/full pensjon  
Ankomst dagen før: Enkeltrom kr. 1190 inkl. frokost
Tema: Kommer! 

 

Kurs i praktisk gravplassdrift, høst

Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også en modul i Gravplasskolen.

Dato: Uke 39, sept 2021, 4 dager
Sted: Østlandet
Møteavgift: Kr 3030 for medlemmer, kr 4040 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmeldingsskjema   Frist: 13. august
Program: Program legges ut så snart det er klart
Start mandag kl. 10, slutt torsdag med lunsj kl. 13.
HOTELL  
 -dagpakke: Kr … for lunsj og kaffe i fire dager (ikke overnatting eller middag)  
 -overnatting: Kr … for enkeltrom m/full pensjon
Kr … for dobbeltrom m/full pensjon, pr pers
Ankomst dagen før: Enkeltrom kr …, dobbeltrom kr … pp m/frokost
Tema:
Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og krematorium

NB: Maks 30 deltakere. Dersom kurset blir fullt, settes de følgende påmeldte på venteliste. Det gis i så tilfelle skriftlig tilbakemelding. 

 

Kurs i administrasjon av gravplasser

Målgruppe: Administrativt personale; kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte, driftsledere.

Dato: Uke 43, okt. 2021, 3 dager
Sted: Porsgrunn/Skien
Møteavgift: Kr 3030 for medlemmer, kr 4040 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmeldingsskjema   Frist: 13. sept.
Program: Program legges ut så snart det er klart
HOTELL  
 -dagpakke: Kr … for lunsj og kaffe i fire dager (ikke overnatting eller middag)  
 -overnatting: Kr … for enkeltrom m/full pensjon
Kr … for dobbeltrom m/full pensjon, pr pers
Ankomst dagen før: Enkeltrom kr …, dobbeltrom kr … pp m/frokost
Tema:
Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og krematorium

NB: Maks 30 deltakere. Dersom kurset blir fullt, settes de følgende påmeldte på venteliste. Det gis i så tilfelle skriftlig tilbakemelding. 

 

Seminar om navnet minnelund

Målgruppe: Forvaltninger som planlegger å anlegge navnet minnelund.

Dato: Uke 43, okt. 2021, ettermiddag etter kurset i administrasjon av gravplasser
Sted: Bergen
Møteavgift: kommer
Påmelding: Påmeldingsskjema   Frist: 13. sept.
Program: Program legges ut så snart det er klart
   

 

Fagdager 2022 i Oslo

Målgruppe: Alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassen.

NB: Siden det dette året er nordisk kongress i Tampere, Finland, i september, legges våre fagdager til våren, og over to dager.

Dato: 10. – 11. juni 2022 i Oslo
Sted: Hotel Holmenkollen Park, Kongeveien 26, Oslo
Påmelding: Påmelding her   
Møteavgift: Kommer
Program Kommer
HOTELL:  
 -dagpakke: Kr … for lunsj og kaffe i tre dager (ikke overnatting)
-overnatting:   Kr … for enkeltrom m/full pensjon  
Ankomst dagen før: Enkeltrom kr. …, dobbeltrom m/frokost
Tema: Kommer! 


Vilkår kurs og fagdager: Ved avmelding mindre enn 4 uker før kursstart blir et gebyr på kr 500 fakturert. Avmelding mindre enn 7 dager før/ikke oppmøte, gir ingen refusjon av møteavgift og påløpte hotellutgifter.
NB: Egne vilkår for kurs/turer til utlandet.

 

Tidligere kurs og fagdager:

Kurs i praktisk gravplassdrift

23. – 26. april 2018 i Kristiansand

Kurs i praktsk gravplassdrift

Ekstrakurs 29. januar – 1. februar 2018 i Drammen

Fagdager for krematorier

13. – 14. november 2017 i Tromsø

Kurs i praktisk gravplassdrift 

23. – 26. oktober 2017 på Hønefoss

 

Kurs i administrasjon av gravplasser

25. – 28. september 2017 i Molde

 

Fagdager 2017

13.-14. juni 2017 i Trondheim

Kurs i praktisk gravplassdrift

24.-27. april 2017 i Stavanger

 
2016-spania-40-granada

Kurs i administrasjon av gravplasser

November 2016 på El Campanario i Spania

2016-drammen-fagdager-og-50-ars-jubileum-075-apertif-og-mingling

Fagdager 2016 i Drammen

50-års jubileum 6. – 8. september 2016

2016-30 Tromsø gravlund

Kurs i praktisk gravplassdrift

25. –  28. april i Tromsø

 2016-01 Stavanger, Lagård gravlund

Kurs i naturvennlig grøntanleggsdrift

8. – 10. mars 2016 i Stavanger

 Fagdager for krematorier 2015-09

Fagdager for krematorier

1. – 2. desember 2015 på Gardermoen

 Spania 2015-01, foto Kjetil Aa

Kurs i administrasjon av gravplasser

November 2015 El Campanario i Spania

 Gardermoen 2015-1,14 Skedsmo kirkegård

Kurs i praktisk gravplassdrift

Oktober 2015 på Gardermoen
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

 Trondheim 2015-07 Tilfredshet kirkegård

Kurs i naturvennlig grøntanleggsdrift

8. – 10. september i Trondheim

Bergen 2015-070 Troldhaugen

Fagdager 2015

24. – 26. august i Bergen

Gardermoen 2015-1,14 Skedsmo kirkegård

Kurs i praktisk gravplassdrift

20. – 23. april 2015 på Gardermoen
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

Gardermoen 2014-16

Fagdager om krematorier

1. -2. desember på Gardermoen 2014

2014 Spania-51 Mijas Cemetario

Kurs i administrasjon av gravplasser

3. – 8. november  2014  på Sjømannskirkens anlegg El Campanario i Spania

2014 Trondheim.05

Kurs i praktisk gravplassdrift

13. – 16. april  2014 i Trondheim
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

Fagdager 2014

9. – 11. september i Kristiansand.

Kurs i praktisk gravplassdrift

31. mars – 3. april  2014 i Egersund.
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

DSC02146

Fagdager for krematorier

4. og 5. desember 2013 på Gardermoen

2012 Bodø 01

Kurs i praktisk kirkegårdsdrift

22.-25. oktober 2013 på  Tjøme Grunnkurs i kirkegårdsdrift

 

Seminar om dekompostering og grunnforhold

23. og 24. oktober 2012 på Gardermoen. Foredragsholdere fra tyskland og Sveits, i tillegg til Norge, ga et innblikk i et felt det har blitt arbeidet svært lite med i Norge til nå.