Årets kurs og fagdager

 

} Fagdager 2017

 13.-14. juni

 Trondheim

Nordisk kongress 2017

 6.-8. sept

 København

} Kurs i administrasjon av gravplasser 

 25.-28. sept

 Molde

Kurs i praktisk gravplassdrift, høst

 23.-26. okt

 Hønefoss

Fagtur til Praha, Tsjekkia

 6.-9. nov

 Praha


Grøntfaglige arrangement i FAGUS sin regi her
Info om GRAVPLASSKOLEN her

NB: På kursene er maks antall 30 personer. Vær oppmerksom på at de kan bli fulltegnet før påmeldingsfristen er ute!

  

Fagdager 2017 i Trondheim

Målgruppe: Alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassen

Program
Påmelding
 
Påmeldingsfrist 28. april 2017

Tid: 13. og 14. juni 2017
Sted: Scandic Hotel Lerkendal, Trondheim
Møteavgift: Kr. 1.950 for medlemmer, kr. 2.600 for ikke-medlemmer
NB: Etter 28. april er møteavgiften kr 2.445/3.260
Hotell  -dagpakke: Kr. 1.325 for lunsj og kaffe (ikke overnatting)
Hotell  -overnatting: Kr. 2.510 for enkeltrom m/full pensjon
  Kr. 2.060 pr person i dobbeltrom m/full pensjon
Tema: Fornyelse
 Tilrettelegging av gamle anlegg * Omregulering fra kiste til urne * Kunst i offentlig miljø * Hvordan lage gode hjemmesider * Gravplassen som parkanlegg * Hva trengs for å lage en velfungerende driftsavdeling * Orientering om nye regler for askespredning, innføring av SOSI gravkart og spørretime v/gravplassrådgiveren * befaring

 

Nordisk kongress 2017

Målgruppe: Alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassen.

Tema: Nordiske kirkegårder – Rom for minnene nå og i fremtiden

Påmelding direkte på kongressens nettsider  Påmeldingsfrist 31. mai 2017. Deretter tilkommer et gebyr
Program

Tid: 6.- 8. september 2017
Sted: Hotel Scandic Copenhagen, København
Pris: DKK 8.195 for kongress med hotellovernatting m/frokost
DKK 5.200 for kongress uten hotellovernatting
Prisene inkluderer alle måltider på kongressen
Tema:  
Framtidens kirkegård * Framtidens kirkegård i Nordisk tradisjon * Forskjellige brukergruppers ønsker og velferd – sameksistens og konflikter * Angår etiske hensyn på kirkegården også de døde? * Drift og etikk (maskiner, arbeidstøy, skilting, medarbeidere) * Vi tenker miljø i krematoriene! *  Kirkegårder for de levende – De levendes kirkegård * Kåring av vinnere av Nordisk gravminnekonkurranse * Befaringer

 

Kurs i administrasjon av gravplasser

Målgruppe: For administrativt personale; kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte, driftsledere.

Påmeldingsskjema   Påmeldingsfrist: 18. august 2017
Program

Dato: 25. – 28. september 2017
Sted: Scandic Seilet Molde, Molde
Møteavgift: Kr 2.685 for medlemmer, kr 3580 for ikke-medlemmer
 -dagpakke: Kr. 2.200  (for dem som ikke trenger overnatting)
-overnatting: Kr. 5.850  for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Kr. 4.475  for dobbeltrom m/full pensjon og befaring, pr pers
Ankomst dagen før:
Kr. 1.000 for enkeltrom, kr 600 for dobbeltrom pr pers, med frokost

Tema:
Gravplassenes plass i forvaltningen * Rammene for virksomheten – regelverk og økonomi * Saksbehandlingsrutiner hos gravplassforvaltningen * Grav og arealbehov * Kommuneplan og reguleringsplan, gravplassplan *  Universell utforming * Endring av gravplass/oppdatering av kartverk * Gravferdrutiner og begravelsesbyråenes plass * Etikk * Grav og feste av grav * Gravregister, Gravminner * Krigsgraver * Gravstellavtaler, salg av gravminner, eksterne tjenesteleverandører på gravplass * Driftsplan, ressursbehov og personalbehandling * Gravferdsforvaltningen som livssynsåpen forvaltning * Kistegravferd og urnenedsettelser * Rutiner ved mottak av urner og kister fra utlandet * Bevaringsarbeid på gravplass * Befaringer til gravplasser og krematorium

Foredragsholdere:
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset
Inghild Hareide Hansen, leder av gravferdsforvaltningen i Bergen
Rådgiver Eirik Stople, Gravplassforeningen

 

Kurs i praktisk gravplassdrift, høst

Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere og kontoransatte.
Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også godkjent som en modul i Gravplasskolen.


Påmeldingsskjema
 
 Påmeldingsfrist: 15. september
Program

Dato: 23. – 26. oktober 2017
Sted: Comfort Hotel Ringerike, Hønefoss
Møteavgift: Kr 2.685 for medlemmer, kr 3580 for ikke-medlemmer
 -dagpakke: Kr. 2.280  (for dem som ikke trenger overnatting)
-overnatting: Kr. 6.060  for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Kr. 5.400  for dobbeltrom m/full pensjon og befaring, pr pers
Ankomst dagen før:
Kr. 875 for enkeltrom, kr 600 for dobbeltrom pr pers, med frokost
Tema:
Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og krematorium

Foredragsholdere:
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset
Rådgiver Eirik Stople, Gravplassforeningen

Fagtur til Praha

Også i år inviterer vi til en faglig samling om krematorier, men denne gangen med en studietur til Praha! Der skal vi se på krematorier og gravplasser, og høre hvordan de ordner disse tingene. 

Målgruppe: 
Krematører, gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte

Påmelding    Påmeldingsfrist 23. juni

Tid: 6.-9. november 2017
Sted: Praha, Tjekkia
Møteavgift: Kr. 2000 for medlemmer, kr. 2.500 for ikke-medlemmer
Turpris:  Kr. 3.775* for enkeltrom 
Kr. 2.890* for dobbeltrom per pers.
Prisen inkluderer: Tre overnattinger på Hotel Modrá růže m/stor frokost, to lunsjer og to middager, transport, og norske guider
*Nedsatt pris pr 28.2 pga god pris på hotellrom
Ekstraprogram:  Kr. 550 for en guidet gåtur ankomstdagen, etterfulgt av en middag 
Flybilletter: Vi bestiller gruppebilletter på direkteflyet t/r Gardermoen/Praha: Fra Gardermoen 6/11 kl. 09.30, fra Praha 9/11 kl. 12.00.
Det kan samtidig bestilles tilknytningsbilletter fra andre steder i landet.
NB: De som ønsker det kan bestille flybilletter selv.

Program   
Mandag 6. november tar vi direkteflyet fra Gardermoen til Praha. På ettermiddagen blir det tilbud om en gåtur med guide, etterfulgt av middag (ekstra påmelding).
Tirsdag er det befaring til Strasnice Krematorium, med omvisning på krematoriet og omliggende kirkegård. Så spaserer vi ned til hovedkirkegården Olsany, som har mange spennende områder. Dagen avsluttes på Vysherad kirkegård som er der flest kunstnere, statsmenn og andre kjente personligheter i Tsjekkia er gravlagt.
Onsdag starter med befaring til Motol krematorium, som ligger langs Plsenska. Etter lunsj blir det orientering i plenum, der representanter fra kirkegårdsadministrasjonen i byen forteller om hvordan kirkegårdene er organisert, økonomi og vedlikehold. I tillegg blir det norske foredrag.
Torsdag blir kun hjemreisedag, da tar vi formiddagsflyet til Gardermoen.

Buss med norske guider sørger for all transport til og fra flyplass og de stedene vi skal besøke. Det blir norske guider også på krematoriene og kirkegårdene. Våre kjentmenn på turen er Harald Schee og Josef Bentzen.

 


Vilkår kurs og fagdager: Ved avmelding mindre enn 4 uker før kursstart blir et gebyr på kr 500 fakturert. Avmelding mindre enn 7 dager før/ikke oppmøte, gir ingen refusjon av møteavgift og påløpte hotellutgifter.
NB: Egne vilkår for kurs/turer til utlandet.

 

Tidligere kurs og fagdager:

2016-spania-40-granada

Kurs i administrasjon av gravplasser

November 2016 på El Campanario i Spania

2016-drammen-fagdager-og-50-ars-jubileum-075-apertif-og-mingling

Fagdager 2016 i Drammen

50-års jubileum 6. – 8. september 2016

2016-30 Tromsø gravlund

Kurs i praktisk gravplassdrift

25. –  28. april i Tromsø

 2016-01 Stavanger, Lagård gravlund

Kurs i naturvennlig grøntanleggsdrift

8. – 10. mars 2016 i Stavanger

 Fagdager for krematorier 2015-09

Fagdager for krematorier

1. – 2. desember 2015 på Gardermoen

 Spania 2015-01, foto Kjetil Aa

Kurs i administrasjon av gravplasser

November 2015 El Campanario i Spania

 Gardermoen 2015-1,14 Skedsmo kirkegård

Kurs i praktisk gravplassdrift

Oktober 2015 på Gardermoen
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

 Trondheim 2015-07 Tilfredshet kirkegård

Kurs i naturvennlig grøntanleggsdrift

8. – 10. september i Trondheim

Bergen 2015-070 Troldhaugen

Fagdager 2015

24. – 26. august i Bergen

Gardermoen 2015-1,14 Skedsmo kirkegård

Kurs i praktisk gravplassdrift

20. – 23. april 2015 på Gardermoen
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

Gardermoen 2014-16

Fagdager om krematorier

1. -2. desember på Gardermoen 2014

2014 Spania-51 Mijas Cemetario

Kurs i administrasjon av gravplasser

3. – 8. november  2014  på Sjømannskirkens anlegg El Campanario i Spania

2014 Trondheim.05

Kurs i praktisk gravplassdrift

13. – 16. april  2014 i Trondheim
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

Fagdager 2014

9. – 11. september i Kristiansand.

Kurs i praktisk gravplassdrift

31. mars – 3. april  2014 i Egersund.
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

DSC02146

Fagdager for krematorier

4. og 5. desember 2013 på Gardermoen

2012 Bodø 01

Kurs i praktisk kirkegårdsdrift

22.-25. oktober 2013 på  Tjøme Grunnkurs i kirkegårdsdrift

 

Seminar om dekompostering og grunnforhold

23. og 24. oktober 2012 på Gardermoen. Foredragsholdere fra tyskland og Sveits, i tillegg til Norge, ga et innblikk i et felt det har blitt arbeidet svært lite med i Norge til nå.