Årets kurs og fagdager

 

Kurs i praktisk gravplassdrift

 23.-26. april

 Kristiansand

Kurs i administrasjon av gravplasser

 28.-31. mai

 Lillehammer

} Fagdager 2018

 4.-6. sept.

 Fredrikstad

Kurs i praktisk gravplassdrift, høst

 21.-26. okt. 

 El Campanario, Spania

Fagdager for krematorier 

 3.-4. des. 

 Bergen


Grøntfaglige arrangement i FAGUS sin regi her
Info om GRAVPLASSKOLEN her

NB: På kursene er maks antall 30 personer. Vær oppmerksom på at de kan bli fulltegnet før påmeldingsfristen er ute!

  

Kurs i praktisk gravplassdrift, vår

Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere og kontoransatte  
Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også godkjent som en modul i Gravplasskolen.

Dato: 23. – 26. april 2018
Sted: Scandic Bystranda HotelØstre Strandgate 74, Kristiansand
Kursavgift: Kr. 2.768 for medlemmer, kr. 3.690 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmelding her  Frist: 19. mars
Hotell:  
 -dagpakke: Kr. 2.500 for lunsj og kaffe (ikke overnatting)
Middag kan bestilles til kr. 475 pr. pers.
 -overnatting: Kr. 6.100 for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Kr. 5.350 for dobbeltrom m/full pensjon og befaring, pr pers
Ankomst dagen før: Kr. 1.075 for enkeltrom m/frokost

Tema:
Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og krematorium

Foredragsholdere:
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset
Rådgiver Eirik Stople, Gravplassforeningen

 

Kurs i administrasjon av gravplasser

Målgruppe: For administrativt personale; kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte, driftsledere 

Dato: 28. – 31. mai 2018  
Sted: Scandic Victoria Hotel, Storgata 84 b, Lillehammer
Tid: Start mandag 28. med registrering kl. 09.30 og kursstart kl. 10.00
Slutt torsdag 31. med lunsj kl. 12.00 
Kursavgift: Kr. 2.768 for medlemmer, kr. 3.690 for ikke-medlemmer
Program: Program
Påmelding: Påmelding her  Frist: 16. april
Hotellbestilling  
 -dagpakke:  Kr. 2.500 for lunsj og kaffe (ikke overnatting)
Middag kan bestilles til kr. 450 pr. pers.
 -overnatting: Kr. 6.160 for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Kr. 5.610 for dobbeltrom m/full pensjon og befaring, pr pers
Ankomst dagen før: Kr. 1.030 for enkeltrom m/frokost
Tema:
Sektorens oppbygging og ansvarfordeling * Innføring i lover og regler relatert til praktiske eksempler * Møte med mennesker, informasjon, etikk og verdighet * Gravferdsrutiner for ulike tros- og livssyn * Gravfeste * Gravregister. Arkivering. Gode rutiner * Grunnforhold og drenering * Grunnleggende om omregulering (endring av gravplass) Kart * Tilrettelegging av arbeidet, driftsavdeling og tjenlig utstyr * Begravelsesbyråenes rolle * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Håndtering av gravminne, graveiers og forvaltningens ansvar * Navna minnelunder. Kremasjon og ulike former for urnegraver * Gravstellavtaler * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Grøntanlegget * Bestillerkompetanse, jord, kompost, E-plante for norsk klima * Spørretime * Befaring

Foredragsholdere:
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset
Gravplassjef Inghild Hareide Hansen
Rådgiver Eirik Stople, Gravplassforeningen
Juridisk rådgiver i gravplassaker Kristian Døvik 
Spesialrådgiver Trygve Nedland, KA

 

Fagdager 2018 i Fredrikstad 

Målgruppe: Alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassen

Dato: 4. – 6. september 2018
Sted: Scandic City Fredrikstad, Gunnar Nilsens gate 9, Fredrikstad
Påmelding: Påmelding her. Frist 30. juni  
Møteavgift:  Kr. 2.134 for medlemmer, kr. 2.845 for ikke-medlemmer
Hotellbestilling:  
 -dagpakke: Kr. 1.950 for lunsj og kaffe (ikke overnatting)
Middag kan bestilles til kr. 425 pr. pers.
 -overnatting: Kr. 4.180 for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Kr. 3.720 for dobbeltrom m/full pensjon og befaring, pr pers
Ankomst dagen før: Kr. 1.110 for enkeltrom m/frokost
Tema: Bærekraftige gravplasser
Hva er bærekraftige gravplasser? * Egnet jord til graver og grøntanlegg * Gravplassen, et vakkert rom i landskapet, med respekt for mennesket og i dialog med naturen – Hvordan få det til i praksis når økonomien er stram og tiden ikke strekker til? * Håndtering av overflatevann * Hvordan tenke nytt om gravformer og gravplassens rolle * Hvordan vitalisere plantevekst med kull i vekstmediet *  Planter for norsk klima – hva tilbyr E-plante? * Hvordan sikre innkjøp av kvalitetsplanter og gi dem gode vekstforhold * Grønn avfallshåndtering * befaring * årsmøte 

 

Kurs i praktisk gravplassdrift, høst

Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere og kontoransatte.
Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også godkjent som en modul i Gravplasskolen.

Dato: 21. – 26. oktober 2018
Sted: Sjømannskirkens anlegg El Campanario, Spania
Kursavgift: Kr. 2.768 for medlemmer, kr. 3.690 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmelding her
Frist for påmelding kurset: 21. juni
Frist for bestilling av flybilletter: 14. mai 
Opphold: Kr 5.415* for enkeltrom inkl. frokost, lunsj, en middag og to turer
Kr 4.370* for dobbeltrom inkl.frokost, lunsj, to middag og to turer, pr.pers.
Som bosted kan man velge El Campanario (11 rom), eller leilighetshotellet Crown Resorts som ligger i gangavstand fra Sjømannskirken. Leilighetene der består av to rom med eget bad og felles stue/kjøkken
*Omregnet med en valutakurs for euro på 9,5. Forbehold om justering dersom kursen på betalingsdato har endret seg mer enn 5 %
Flybilletter: Kr. 3.625 t/r Gardermoen/Malaga, inkludert bagasje
Fra Gardermoen 21. okt kl. 11:35, i Malaga kl. 15:40
Retur fra Malaga 26. okt kl. 15:10, på Gardermoen kl. 19:10 
Tilslutningbillett fra andre kanter av landet kan bestilles samtidig 

Tema:
Sektorens oppbygging og ansvarfordeling * Innføring i lover og regler relatert til praktiske eksempler * Møte med mennesker, informasjon, etikk og verdighet * Gravferdsrutiner for ulike tros- og livssyn * Gravfeste * Gravregister. Arkivering. Gode rutiner * Grunnforhold og drenering * Grunnleggende om omregulering (endring av gravplass) Kart * Tilrettelegging av arbeidet, driftsavdeling og tjenlig utstyr * Begravelsesbyråenes rolle * Døden i Spania * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Håndtering av gravminne, graveiers og forvaltningens ansvar * Navna minnelunder. Kremasjon og ulike former for urnegraver * Gravstellavtaler * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Grøntanlegget * Bestillerkompetanse, jord, kompost, E-plante for norsk klima * Spørretime * Befaring til Spanske gravplasser og krematorium
Foredragsholdere:

Gravplassrådgiver Åse Skrøvset
Rådgiver Eirik Stople, Gravplassforeningen

 

Fagdager for krematorier

Målgruppe: 
Krematorieansatte, saksbehandlere og daglige ledere/kirkeverger som fatter beslutninger knyttet til urnegraver og kremasjonsvirksomhet.

Dato: 3. – 4. desember 2018 
Sted: Scandic Neptun Hotel, Valkendorfsgate 8, Bergen
Møteavgift: Kr. 2.000 for medlemmer, kr. 2.500 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmelding her Frist 15. oktober
Hotellbestilling   
 -dagpakke: Kr. 1.300 for lunsj og kaffe (ikke overnatting)
Middag kan bestilles til kr. 475 pr. pers.
 -overnatting: Kr. 2.575 for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Kr. 2.190 for dobbeltrom m/full pensjon og befaring, pr pers
Ankomst dagen før: Kr. 1.040 for enkeltrom m/frokost
Tema:  
  • Kremasjon som en del av riten. Vestfold krematorium gjennomfører for tiden en spørreundersøkelse om kremasjon.
  • Optimalisering av drift av kremasjonsovn generelt og ved det enkelte krematorium spesielt. Hvordan opparbeide kompetanse til å optimalisere styringen?
  • Etiske retningslinjer ved kremasjon.
  • Hvordan får en optimal organisering av krematoriedriften?
  • Fyller fagsystemene krematoriene sine behov? Digitale rutiner for logistikk, sporing og kvalitetssikring.
  • Hvilke konsekvenser for krematorieforvaltningen medfører endringer i personopplysningsloven?

 


Vilkår kurs og fagdager: Ved avmelding mindre enn 4 uker før kursstart blir et gebyr på kr 500 fakturert. Avmelding mindre enn 7 dager før/ikke oppmøte, gir ingen refusjon av møteavgift og påløpte hotellutgifter.
NB: Egne vilkår for kurs/turer til utlandet.

 

Tidligere kurs og fagdager:

Fagdager for krematorier

13. – 14. november 2017 i Tromsø

Kurs i praktisk gravplassdrift 

23. – 26. oktober 2017 på Hønefoss

 

Kurs i administrasjon av gravplasser

25. – 28. september 2017 i Molde

 

Fagdager 2017

13.-14. juni 2017 i Trondheim

Kurs i praktisk gravplassdrift

24.-27. april 2017 i Stavanger

 
2016-spania-40-granada

Kurs i administrasjon av gravplasser

November 2016 på El Campanario i Spania

2016-drammen-fagdager-og-50-ars-jubileum-075-apertif-og-mingling

Fagdager 2016 i Drammen

50-års jubileum 6. – 8. september 2016

2016-30 Tromsø gravlund

Kurs i praktisk gravplassdrift

25. –  28. april i Tromsø

 2016-01 Stavanger, Lagård gravlund

Kurs i naturvennlig grøntanleggsdrift

8. – 10. mars 2016 i Stavanger

 Fagdager for krematorier 2015-09

Fagdager for krematorier

1. – 2. desember 2015 på Gardermoen

 Spania 2015-01, foto Kjetil Aa

Kurs i administrasjon av gravplasser

November 2015 El Campanario i Spania

 Gardermoen 2015-1,14 Skedsmo kirkegård

Kurs i praktisk gravplassdrift

Oktober 2015 på Gardermoen
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

 Trondheim 2015-07 Tilfredshet kirkegård

Kurs i naturvennlig grøntanleggsdrift

8. – 10. september i Trondheim

Bergen 2015-070 Troldhaugen

Fagdager 2015

24. – 26. august i Bergen

Gardermoen 2015-1,14 Skedsmo kirkegård

Kurs i praktisk gravplassdrift

20. – 23. april 2015 på Gardermoen
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

Gardermoen 2014-16

Fagdager om krematorier

1. -2. desember på Gardermoen 2014

2014 Spania-51 Mijas Cemetario

Kurs i administrasjon av gravplasser

3. – 8. november  2014  på Sjømannskirkens anlegg El Campanario i Spania

2014 Trondheim.05

Kurs i praktisk gravplassdrift

13. – 16. april  2014 i Trondheim
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

Fagdager 2014

9. – 11. september i Kristiansand.

Kurs i praktisk gravplassdrift

31. mars – 3. april  2014 i Egersund.
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

DSC02146

Fagdager for krematorier

4. og 5. desember 2013 på Gardermoen

2012 Bodø 01

Kurs i praktisk kirkegårdsdrift

22.-25. oktober 2013 på  Tjøme Grunnkurs i kirkegårdsdrift

 

Seminar om dekompostering og grunnforhold

23. og 24. oktober 2012 på Gardermoen. Foredragsholdere fra tyskland og Sveits, i tillegg til Norge, ga et innblikk i et felt det har blitt arbeidet svært lite med i Norge til nå.