Årets kurs og fagdager

 

} Kurs i praktisk gravplassdrift, vår 

 3.-6. juni 

 Narvik

} Fagdager 2019 i Ullensvang

11.-13. sept.

 Ullensvang

Kurs i praktisk gravplassdrift, høst 

 7.-10 okt.

 Sandefjord

Kurs i administrasjon av gravplasser

 21.-26. okt. 

 Spania

} Fagdager for krematorier

 2.-3. des

 Bærum

 


Grøntfaglige arrangement i FAGUS sin regi her
Info om GRAVPLASSKOLEN her

NB: På kursene er maks antall 30 personer. Vær oppmerksom på at de kan bli fulltegnet før påmeldingsfristen er ute!

  

 

Kurs i praktisk gravplassdrift, vår 2019

Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere og kontoransatte.
Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også godkjent som en modul i Gravplasskolen.

Dato: 3. – 6. juni 2019
Sted: Scandic Hotel Narvik, Narvik   
Møteavgift: Kr 2.850 for medlemmer, kr 3.800 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmelding her   Påmeldingsfrist 29. april
HOTELL    
 -dagpakke: Kr 2.540 for lunsj og kaffe (ikke overnatting eller middag)
Middag kan bestilles til kr 490 pr. pers.
 -overnatting: Kr 6.150 for enkeltrom m/full pensjon 
Kr 5.550 for dobbeltrom m/full pensjon, pr pers
Ankomst dagen før: Kr 1.065 for enkeltrom m/frokost
Tema:  

Sektorens oppbygging og ansvarfordeling * Innføring i lover og regler relatert til praktiske eksempler * Møte med mennesker, informasjon, etikk og verdighet * Gravferdsrutiner for ulike tros- og livssyn * Gravfeste * Gravregister. Arkivering. Gode rutiner * Grunnforhold og drenering * Grunnleggende om omregulering (endring av gravplass) Kart * Tilrettelegging av arbeidet, driftsavdeling og tjenlig utstyr * Begravelsesbyråenes rolle * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Håndtering av gravminne, graveiers og forvaltningens ansvar * Navna minnelunder. Kremasjon og ulike former for urnegraver * Gravstellavtaler * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Grøntanlegget * Befaring til gravplasser og krematorium

 

Fagdager 2019 i Ullensvang

Målgruppe: Alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassen

Vi gjør oppmerksom på at vi har begrenset antall rom denne gangen, så vi oppfordrer til rask påmelding – og kanskje også deling av rom kunne være aktuelt? Kysthotellene er ettertraktet og har stort trykk av turister på denne tida av året!

Dato: NB: Ny dato 11. – 13. september 2019 i Ullensvang
Start onsdag 11. kl. 11:00, registrering fra kl. 10:00
Slutt fredag 13. med lunsj kl. 13:00
Sted: Hotel UllensvangUllensvangvegen 865, 5781 Lofthus Hardanger
Påmelding: Påmelding her  Påmeldingsfrist 28 juni
Møteavgift: Kr 2.198 for medlemmer, kr 2.930 for ikke-medlemmer
NB: Etter 28 juni er møteavgiften kr 2.573/3.260
Program Programmet er under arbeid
HOTELL:  
 -dagpakke: Kr 1.950 for lunsj og kaffe (ikke overnatting)
Middag kan bestilles til kr. 565 pr. pers.
-overnatting: Kr 5.175 for enkeltrom m/full pensjon  
Kr 4.320 pr pers i dobbeltrom m/full pensjon 
Kr 3.750 for ledsager i dobbeltrom som ikke skal delta på fagdagene 
Ankomst dagen før: Kr. 1.450 for enkeltrom, og kr. 950 per pers i dobbeltrom, m/frokost. Middag ved ankomst søndag: kr 425.
Info fra hotellet:
De tilbyr også rom med fjordutsikt for et tillegg på kr. 300 pr natt.
Boende gjester har følgende inkludert i oppholdet: • Gjester i enkeltrom får bo i dobbeltrom • Gratis parkering • Inngang til «Ullensvang Bad» med oppvarmet inne- og utebasseng med svømmekanal (88 meter), fasiliteter som vannsofamassasje, panorama sauna, boblebad og oppvarmede relax-senger • Fitnessrom med moderne fasiliteter • Tilgang til hotellets mange salonger og fjordterrasse.
Tema:  
Foreløpig programskisse: Hvorfor er vern av kulturminner viktig? * Lokale prosjekter og planer knyttet til stedsidentitet * Gravplassens historiske utvikling * Verneplan og støtteordninger -hvordan komme i gang? *Kulturminner og verneverdier på gravplassen * Vern som grunnlag for utvikling av gravplassen * Vern og ny bruk av gamle bygninger på gravplassen * Gamle trær * Spørretime og orientering * Årsmøte * Befaring til Ullensvang særpregede gravplasser.

 

Kurs i administrasjon av gravplasser

Målgruppe: For administrativt personale; kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte, driftsledere.

Dato: 21. – 26. oktober 2019
Sted: Sjømannskirkens anlegg El Campanario, Spania
Kursavgift: Kr 2.850 for medlemmer, kr 3.800 for ikke-medlemmer
Program:   
Påmelding: Påmeldingsskjema    Påmeldingsfrist 28 juni
Opphold: Kr 5.460* for enkeltrom inkl. frokost, lunsj, en middag og to turer
Kr 4.390* for dobbeltrom inkl.frokost, lunsj, en middag og to turer, pr.pers.
*Omregnet med en valutakurs for euro på 9,75.Vi forbeholder oss retten til justering hvis kursen på betalingsdato har endret seg mer enn 5 %
Bosted: Som bosted kan man velge El Campanario (11 rom), eller leilighetshotellet Crown Resorts  som ligger i gangavstand fra Sjømannskirken. Leilighetene der består av to separate rom med eget bad, og felles stue/kjøkken
Flybillett: Kr 2.850 t/r Gardermoen/Malaga, inkludert bagasje
Tilknytningsbillett fra andre flyplasser kan bestilles i påmeldingsskjemaet
Flytider:
Mandag 21. okt kl. 10:50 fra Gardermoen, i Malaga kl. 15:00 (SK6351)
Lørdag 26. okt kl. 12.20 fra Malaga, på Gardermoen kl. 16:20 (SK4684)
NB: Deltakere kan også bestille billetter selv

Tema:

Gravplassenes plass i forvaltningen, rammer og regelverk * Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass * «Døden i Spania» * Gravregister, grav og feste av grav * Grav- og arealbehov * Kommuneplan og Driftsplan, ressursbehov og personalbehandling * Gravplassplan og universell utforming. Navna minnelund * Kistegravferd og urnenedsettelser * Saksbehandlingsrutiner hos gravplassforvaltningen m/praktiske eksempler * Taushetsplikt og offentligloven * Endring av gravplass/ oppdatering av kartverk * Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning * Gravstellavtaler – Salg av gravminner – Eksterne tjenesteleverandører på gravplass * Etikk, m/gruppearbeid * Gravminner * Bevaringsarbeid på gravplass * Krigsgraver * Spørretime * Befaring til Spanske gravplasser og krematorium

 

Kurs i praktisk gravplassdrift 

Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere og kontoransatte.
Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også godkjent som en modul i Gravplasskolen.

Dato: 7. – 10. oktober 2019
Sted: Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, Sandefjord
Møteavgift: Kr 2.850 for medlemmer, kr 3.800 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmelding her  Påmeldingsfrist 4. september
HOTELL:    
 -dagpakke: Kr 2.760 for lunsj og kaffe (ikke overnatting eller middag)
Middag kan bestilles til kr 510 pr. pers.
 -overnatting: Kr 6.340 for enkeltrom m/full pensjon 
Kr 5.245 for dobbeltrom m/full pensjon, pr pers
Ankomst dagen før: Kr 1.200 for enkeltrom m/frokost
Tema:  

Sektorens oppbygging og ansvarfordeling * Innføring i lover og regler relatert til praktiske eksempler * Møte med mennesker, informasjon, etikk og verdighet * Gravferdsrutiner for ulike tros- og livssyn * Gravfeste * Gravregister. Arkivering. Gode rutiner * Grunnforhold og drenering * Grunnleggende om omregulering (endring av gravplass) Kart * Tilrettelegging av arbeidet, driftsavdeling og tjenlig utstyr * Begravelsesbyråenes rolle * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Håndtering av gravminne, graveiers og forvaltningens ansvar * Navna minnelunder. Kremasjon og ulike former for urnegraver * Gravstellavtaler * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Grøntanlegget * Befaring til gravplasser og krematorium

 

Fagdager for krematorier

Målgruppe: 
Krematorieansatte, saksbehandlere og daglige ledere/kirkeverger som fatter beslutninger knyttet til urnegraver og kremasjonsvirksomhet.

Det vil som vanlig blir fagdger for krematorier i desember 2019. 
Mer informasjon legges ut straks den er klar!

Dato: 2. og 3. desember 2019 
Sted: Thon Hotel Oslofjord, Sandviksveien 184, Sandvika, Bærum
Møteavgift: Kr. 2.100 for medlemmer, kr. 2.800 for ikke-medlemmer
NB: Etter 28 juni er møteavgiften kr 2.325/3.100
Påmelding: Påmelding her   Påmeldingsfrist 31. oktober
HOTELL   
 -dagpakke: Kr 1.310 for lunsj og kaffe (ikke overnatting)
Middag kan bestilles til kr. 495 pr. pers.
 -overnatting: Kr 2.485 for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Kr 2.185 for dobbeltrom m/full pensjon og befaring, pr pers
Ankomst dagen før: 
Kr 995 for enkeltrom og kr 675 pp i dobbeltrom, m/frokost
Tema:  

Kommer!


Vilkår kurs og fagdager: Ved avmelding mindre enn 4 uker før kursstart blir et gebyr på kr 500 fakturert. Avmelding mindre enn 7 dager før/ikke oppmøte, gir ingen refusjon av møteavgift og påløpte hotellutgifter.
NB: Egne vilkår for kurs/turer til utlandet.

 

Tidligere kurs og fagdager:

Kurs i praktisk gravplassdrift

23. – 26. april 2018 i Kristiansand

Kurs i praktsk gravplassdrift

Ekstrakurs 29. januar – 1. februar 2018 i Drammen

Fagdager for krematorier

13. – 14. november 2017 i Tromsø

Kurs i praktisk gravplassdrift 

23. – 26. oktober 2017 på Hønefoss

 

Kurs i administrasjon av gravplasser

25. – 28. september 2017 i Molde

 

Fagdager 2017

13.-14. juni 2017 i Trondheim

Kurs i praktisk gravplassdrift

24.-27. april 2017 i Stavanger

 
2016-spania-40-granada

Kurs i administrasjon av gravplasser

November 2016 på El Campanario i Spania

2016-drammen-fagdager-og-50-ars-jubileum-075-apertif-og-mingling

Fagdager 2016 i Drammen

50-års jubileum 6. – 8. september 2016

2016-30 Tromsø gravlund

Kurs i praktisk gravplassdrift

25. –  28. april i Tromsø

 2016-01 Stavanger, Lagård gravlund

Kurs i naturvennlig grøntanleggsdrift

8. – 10. mars 2016 i Stavanger

 Fagdager for krematorier 2015-09

Fagdager for krematorier

1. – 2. desember 2015 på Gardermoen

 Spania 2015-01, foto Kjetil Aa

Kurs i administrasjon av gravplasser

November 2015 El Campanario i Spania

 Gardermoen 2015-1,14 Skedsmo kirkegård

Kurs i praktisk gravplassdrift

Oktober 2015 på Gardermoen
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

 Trondheim 2015-07 Tilfredshet kirkegård

Kurs i naturvennlig grøntanleggsdrift

8. – 10. september i Trondheim

Bergen 2015-070 Troldhaugen

Fagdager 2015

24. – 26. august i Bergen

Gardermoen 2015-1,14 Skedsmo kirkegård

Kurs i praktisk gravplassdrift

20. – 23. april 2015 på Gardermoen
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

Gardermoen 2014-16

Fagdager om krematorier

1. -2. desember på Gardermoen 2014

2014 Spania-51 Mijas Cemetario

Kurs i administrasjon av gravplasser

3. – 8. november  2014  på Sjømannskirkens anlegg El Campanario i Spania

2014 Trondheim.05

Kurs i praktisk gravplassdrift

13. – 16. april  2014 i Trondheim
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

Fagdager 2014

9. – 11. september i Kristiansand.

Kurs i praktisk gravplassdrift

31. mars – 3. april  2014 i Egersund.
Grunnkurs i gravplassdrift og modul i Gravplasskolen

DSC02146

Fagdager for krematorier

4. og 5. desember 2013 på Gardermoen

2012 Bodø 01

Kurs i praktisk kirkegårdsdrift

22.-25. oktober 2013 på  Tjøme Grunnkurs i kirkegårdsdrift

 

Seminar om dekompostering og grunnforhold

23. og 24. oktober 2012 på Gardermoen. Foredragsholdere fra tyskland og Sveits, i tillegg til Norge, ga et innblikk i et felt det har blitt arbeidet svært lite med i Norge til nå.

 Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.
Facebook
TWITTER