Fagdager for krematorier

13. og 14. november 2017

Målgruppe: 
Krematorieansatte, saksbehandlere og daglige ledere/kirkeverger som fatter beslutninger knyttet til urnegraver og kremasjonsvirksomhet.

Dato:                 13. og 14. november 2017
12. november: Ekstra turistopplegg for søndag kveld
Sted: Hotel Scandic Grand Tromsø, Storgaten 44, Tromsø
Møteavgift: Kr 2.000 for medlemmer, kr 2500 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmeldingsskjema her   Påmeldingsfrist 2. oktober
Hotell:  
  -dagpakke: Kr. 1060 (for dem som ikke trenger overnatting)
  -overnatting: Kr. 2.585 for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Ankomst dagen før: Kr. 1090 i enkeltrom/frokost
Turistopplegg  søndag 12.:                      Kr. 550 pr pers.
Start fra hotellet kl. 18.30. Vi tar Fjellheisen opp til et fantastisk utsiktspunkt over Tromsø, og spiser middag der oppe. Så håper vi å få til en konsert i Ishavskatedralen som en avslutning.
Tema:  
Kremasjon – et miljøvennlig gravferdsalternativ
-Krematoriedrift og nybygg i et miljøperspektiv

Befaring til Tromsø krematorium, orientering om plan- og byggefase og første driftsår. 

Sikre en stabil og kostnadseffektiv drift av krematoriene: Driftserfaringer /utfordringer fra Arendal krematorium og Alfaset krematorium * Leverandørens rolle for å sikre en stabil drift v/repr. fra Crematec, Flexcon og Mitab * Hvordan bruker vi lokale firma for å få en økonomisk, stabil drift * Gruppearbeid med utveksling av driftserfaringer fra eget krematorium.

Hvordan gjøre kremasjon til et bedre miljøvennlig alternativ?: Orientering om dialog med Miljødirektoratet om revisjon av utslippsforskriften * Praktiske tiltak for å få en mer miljøvennlig forbrenning – kostnader og muligheter * Hvordan benytte mer miljøvennlig energikilde som biogass? * Opplegg for bruk av overskuddsvarme * Gruppearbeid.

Forvaltning, utdanning, utvikling: Askespredning – iverksetting av endret regelverk *  Urnetransport – ansvar og prosedyrer * Utdanning for krematører * Innspill til fremtidig nasjonal krematoriestruktur.

Fra fagdager for krematorier 2016: Befaring til Alfaset krematorium i Oslo