Fagdager for krematorier

2. og 3. desember 2020

Hjertelig velkommen til den årlige samlinger for Krematorieansatte, saksbehandlere og daglige ledere/kirkeverger som fatter beslutninger knyttet til urnegraver og kremasjonsvirksomhet!

Dato: Utsatt til 2021 pga korona
Sted: Ålesund
Møteavgift: Oppdateres
Påmelding: Påmelding her
Program: Program legges ut så snart det er klart
Hotellbestilling:  Oppdateres
Tema:  

Hva er verdien av statistikk? * Nye prosjekter: Ønsker og behov – arkitektens løsninger * Hvilke behov skal lovverket åpne opp for og hvorfor? * Gruppearbeid: Ulike behov og henvendelser fra pårørende * Befaring til Ålesund krematorium * Beredskapsarbeid * Gruppearbeid: Beredskapsarbeid på krematoriet – Hvilke erfaringer har vi gjort oss i 2020? * Presentasjon av prosjektet: Kremasjon av hjertestimulatorer – Implantat med elektroniske komponenter * Orientering om SKU – Standardiseringsutvalget for kister og urner * Fossilfri drift

Krematoriet i Ålesund. Foto arkitektene as, Oslo