Fagdager for krematorier

13. og 14. november 2017

Målgruppe: 
Krematorieansatte, saksbehandlere og daglige ledere/kirkeverger som fatter beslutninger knyttet til urnegraver og kremasjonsvirksomhet.

Tromsø krematorium – utsyn

Dato:                 13. og 14. november 2017
12. november: Ekstra turistopplegg for søndag kveld
Sted: Hotel Scandic Grand TromsøStorgaten 44, Tromsø
Møteavgift: Kr 2.000 for medlemmer, kr 2500 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmeldingsskjema her   Påmeldingsfrist 5. oktober
Hotell:  
  -dagpakke: Kr. 1060 (for dem som ikke trenger overnatting)
  -overnatting: Kr. 2.585 for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Ankomst dagen før: Kr. 1090 i enkeltrom/frokost
Turistopplegg  søndag 12.:                      Kr. 550 pr pers.
Start fra hotellet kl. 18.30. Første stopp er Ishavskatedralen der vi får en konsert. Så  tar vi Fjellheisen opp til et fantastisk utsiktspunkt over Tromsø, og spiser middag der oppe. 
Tema:  
Kremasjon – et miljøvennlig gravferdsalternativ
-Krematoriedrift og nybygg i et miljøperspektiv

Befaring til Tromsø krematorium, orientering om plan- og byggefase og første driftsår. 

Sikre en stabil og kostnadseffektiv drift av krematoriene: Driftserfaringer /utfordringer fra Arendal krematorium og Alfaset krematorium * Leverandørens rolle for å sikre en stabil drift v/repr. fra Crematec, Flexcon og Mitab * Hvordan bruker vi lokale firma for å få en økonomisk, stabil drift * Gruppearbeid med utveksling av driftserfaringer fra eget krematorium.

Hvordan gjøre kremasjon til et bedre miljøvennlig alternativ?: Orientering om dialog med Miljødirektoratet om revisjon av utslippsforskriften * Praktiske tiltak for å få en mer miljøvennlig forbrenning – kostnader og muligheter * Hvordan benytte mer miljøvennlig energikilde som biogass? * Opplegg for bruk av overskuddsvarme * Gruppearbeid.

Forvaltning, utdanning, utvikling: Askespredning – iverksetting av endret regelverk *  Urnetransport – ansvar og prosedyrer * Utdanning for krematører * Innspill til fremtidig nasjonal krematoriestruktur.

Fagdagene starter kl. 10.00 mandag 13. november,
og slutter med lunsj kl. 12.30 tirsdag 14. november.

Tromsø krematorium – utsyn