Fagdager for krematorier

November 2017

Målgruppe: 
Krematorieansatte, saksbehandlere og daglige ledere/kirkeverger som fatter beslutninger knyttet til urnegraver og kremasjonsvirksomhet

Påmelding   kommer.

Dato: November 2017
Sted: Tromsø
Møteavgift: Kr 2.000for medlemmer, kr 2500 for ikke-medlemmer
Hotell:  
 -dagpakke: Pris kommer  (for dem som ikke trenger overnatting)
-overnatting: Pris kommer for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Pris kommer for dobbeltrom m/full pensjon og befaring, pr pers
Ankomst dagen før: Pris kommer
Tema:  
Kremasjon – et miljøvennlig gravferdsalternativ
-Krematoriedrift og nybygg i et miljøperspektiv

 

Fra fagdager for krematorier 2016: Befaring til Alfaset krematorium i Oslo