Fagdager for krematorier

3. og 4. desember 2018

Hjertelig velkommen til den årlige samlinger for Krematorieansatte, saksbehandlere og daglige ledere/kirkeverger som fatter beslutninger knyttet til urnegraver og kremasjonsvirksomhet!

I år akter vi oss til Bergen, og skal se på krematoriet der. Krematorienettverket finpusser nå på et aktuelt og interessant program for dagene : )

Møllendal krematorium

 

 

 

 

 

Dato: 3. – 4. desember 2018 
Sted: Scandic Neptun  Hotel, Valkendorfsgate 8, Bergen
Møteavgift: Kr 2.000 for medlemmer, kr. 2.500 for ikke-medlemmer
NB: Ved påmelding etter fristen kommer det et tillegg på kr 300 pp
Påmelding: Påmelding her   
Program: Program Start mandag 3. desember kl. 10 (registrering fra kl. 9.30)
Avslutning tirsdag 4. desember kl. 14.30
Hotellbestilling   
 -dagpakke: Kr 1.300 for lunsj og kaffe (ikke overnatting)
Middag kan bestilles til kr. 475 pr. pers.
 -overnatting: Kr 2.575 for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Kr 2.190 for dobbeltrom m/full pensjon og befaring, pr pers
Ankomst dagen før: Kr. 1.040 for enkeltrom m/frokost
Tema:  
  • Befaring til Møllendal krematorium, med presentasjon av det nye styringssystemet til Mitab
  • Kremasjon som en del av riten. -Vestfold krematorium gjennomfører for tiden en spørreundersøkelse om kremasjon.
  • Optimalisering av drift av kremasjonsovn generelt og ved det enkelte krematorium spesielt. -Hvordan opparbeide kompetanse til å optimalisere styringen?
  • Etiske retningslinjer ved kremasjon.
  • Praktisk veiledning ved askespredning
  • Kremasjon i møte med hinduer og sikher i Norge
  • Fyller fagsystemene krematoriene sine behov? -Digitale rutiner for logistikk, sporing og kvalitetssikring.
  • Hvilke konsekvenser for krematorieforvaltningen medfører endringer i personopplysningsloven?

 

Kolombarium på Solheim