Påmelding fagdager for krematorier

Her melder du deg på til fagdager 13. og 14. november 2017, samt turistturen søndag kveld.
Hjertelig velkommen til faglig oppdatering og hyggelig samvær med kolleger!