Kurs i administrasjon av gravplasser

28. – 31. mai 2018

Målgruppe: For administrativt personale; kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte, driftsledere.

Dato: 28. – 31. mai 2018  
Tid: Start mandag 28. med registrering kl. 09.30 og kursstart kl. 10.00
Slutt torsdag 31. med lunsj kl. 12.00
Sted: Scandic Victoria Hotel, Storgata 84 b, Lillehammer
Program: Program
Kursavgift: Kr. 2.768 for medlemmer, kr. 3.690 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmelding her  Frist: 16. april 
Kurset er nå fulltegnet. Eventuelle nye påmeldinger blir satt på venteliste.
Hotellbestilling  
 -dagpakke: Kr. 2.500 for lunsj og kaffe (ikke overnatting)
Middag kan bestilles til kr. 450 pr. pers.
 -overnatting: Kr. 6.160 for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Kr. 5.610 for dobbeltrom m/full pensjon og befaring, pr pers
Ankomst dagen før: Kr. 1.030 for enkeltrom m/frokost

Tema:
Sektorens oppbygging og ansvarfordeling * Innføring i lover og regler relatert til praktiske eksempler * Møte med mennesker, informasjon, etikk og verdighet * Gravferdsrutiner for ulike tros- og livssyn * Gravfeste * Gravregister. Arkivering. Gode rutiner * Grunnforhold og drenering * Grunnleggende om omregulering (endring av gravplass) Kart * Tilrettelegging av arbeidet, driftsavdeling og tjenlig utstyr * Begravelsesbyråenes rolle * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Håndtering av gravminne, graveiers og forvaltningens ansvar * Navna minnelunder. Kremasjon og ulike former for urnegraver * Gravstellavtaler * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Grøntanlegget * Bestillerkompetanse, jord, kompost, E-plante for norsk klima * Spørretime * Befaring

Foredragsholdere:
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset
Gravplassjef Inghild Hareide Hansen
Rådgiver Eirik Stople, Gravplassforeningen
Juridisk rådgiver i gravplassaker Kristian Døvik 
Spesialrådgiver Trygve Nedland, KA

NB: Maks 30 deltakere

Fra administrasjonskurset i 2017 i Molde