Kurs i administrasjon av gravplasser

13. – 15. oktober 2020 i Stjørdal

Målgruppe: For administrativt personale; kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte, driftsledere.

Dato: 13. – 15. oktober 2020
Sted: Quality Airport Hotel Værnes, Kjøpmannsgate 20, Stjørdal
Møteavgift: Kr 2265 for medlemmer, kr 3020 for ikke-medlemmer
Program: Program
Påmelding: Påmeldingsskjema  
Hotell:  
     -dagpakke: Kr 2220 for lunsj og kaffe (for dem som ikke trenger overnatting)   
     -overnatting: Kr 5050 for enkeltrom m/full pensjon
Kr 4523 for dobbeltrom m/full pensjon, pr pers
Kr 1290 for ankomst dagen før, enkeltrom inkl. frokost
Kr 875 for ankomst dagen før, dobbeltrom inkl. frokost pr pers

Tema:

Gravplassenes plass i forvaltningen, rammer og regelverk * Saksbehandlingsrutiner hos gravplassmyndigheten * Gravferdsbyråenes rolle * Grav- og arealbehov * Kommuneplan og reguleringsplan * Gravplassplan, navna minnelund og universell utforming * Gravregister, grav og feste av grav * Endring av gravplass/oppdatering av kartverk * Gravferdsritualer for ulike tros- og livssyn – Den livssynsåpne gravplassmyndigheten * Seremonielle og praktiske forhold ved kistegravlegging og urnenedsettelse * Gravstellavtaler – Salg av gravminner – Eksterne tjenesteleverandører på gravplass * Møte med mennesker, etikk og verdighet * Etikkverksted/gruppearbeid * Gravminner * Kremasjon og gravformer for aske * Vernearbeid på gravplass * Spørretime * Befaring

NB: Maks 30 deltakere. Dersom kurset blir fullt, settes de følgende påmeldte på venteliste. Det gis i så tilfelle tilbakemelding om det.
Det gjøres også oppmerksom på at kurset kan bli fullt før påmeldingsfristen, så det er lurt å melde seg på straks man har bestemt seg : )

Fra administrasjonskurset i 2019, i oktober i Spania