Kurs i administrasjon av gravplasser

Oktober 2019 på Sjømannskirkens anlegg El Campanario, Spania

Målgruppe: For administrativt personale; kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte, driftsledere.

Dato: 21. – 26. oktober 2019
Sted: Sjømannskirkens anlegg El Campanario, Spania
Møteavgift: Kr 2.850 for medlemmer, kr 3.800 for ikke-medlemmer
Program: Program
Påmelding: Påmeldingsskjema    Påmeldingsfrist 28. juni
Vi har fremdeles et par ledige plasser på kurset, så det er bare å hive seg på!
Opphold: Kr 5.460* for enkeltrom inkl. frokost, lunsj, en middag og to turer
Kr 4.390* for dobbeltrom inkl.frokost, lunsj, en middag og to turer, pr.pers.
*Omregnet med en valutakurs for euro på 9,75. Vi forbeholder oss retten til justering hvis kursen på betalingsdato har endret seg mer enn 5 %
Bosted: Som bosted kan man velge El Campanario (11 rom), eller leilighetshotellet Crown Resorts  som ligger i gangavstand fra Sjømannskirken. Leilighetene der består av to separate rom med eget bad, og felles stue/kjøkken
Flybillett: NB: Vi er dessverre tomme for de reserverte flybillettene, men vi kan om ønskelig være behjelpelig med å få tak i billetter via vårt reisebyrå.
Kr 2850 t/r Gardermoen/Malaga, inkludert bagasje

Tilknytningsbillett fra andre flyplasser kan bestilles i påmeldingsskjemaet
Flytider:
Mandag 21. okt kl. 10:50 fra Gardermoen, i Malaga kl. 15:00 (SK6351)
Lørdag 26. okt kl. 12.20 fra Malaga, på Gardermoen kl. 16:20 (SK4684)

Tema:

Gravplassenes plass i forvaltningen, rammer og regelverk * Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass * «Døden i Spania» * Gravregister, grav og feste av grav * Grav- og arealbehov * Kommuneplan og Driftsplan, ressursbehov og personalbehandling * Gravplassplan og universell utforming. Navna minnelund * Kistegravferd og urnenedsettelser * Saksbehandlingsrutiner hos gravplassforvaltningen m/praktiske eksempler * Taushetsplikt og offentligloven * Endring av gravplass/ oppdatering av kartverk * Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning * Gravstellavtaler – Salg av gravminner – Eksterne tjenesteleverandører på gravplass * Etikk, m/gruppearbeid * Gravminner * Bevaringsarbeid på gravplass * Krigsgraver * Spørretime * Befaring til Spanske gravplasser og krematorium

 

NB: Maks 30 deltakere. Dersom kurset blir fullt, settes de følgende påmeldte på venteliste. Det gis i så tilfelle skriftlig tilbakemelding om det. 

Fra kurset på El Campanario i 2016