Kurs i administrasjon av gravplasser

25. – 28. september i Molde

Målgruppe: For administrativt personale; kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte, driftsledere.

NB: kurset er nå fulltegnet, og de neste som melder seg på blir derfor satt på venteliste.

Dato: 25. – 28. september 2017
Sted: Scandic Seilet Molde, Molde
Møteavgift: Kr 2.685 for medlemmer, kr 3.580 for ikke-medlemmer
Program: Oppdatert program her
Påmelding: Påmeldingsskjema her  Påmeldingsfrist 18. august 2017. 
Hotell:  
 -dagpakke: Kr. 2.200 for lunsj og kaffe i fire dager (ikke overnatting)
-overnatting: Kr. 5.850  for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Kr. 4.475  for dobbeltrom m/full pensjon og befaring, pr pers
Ankomst dagen før:
Kr. 1.000 for enkeltrom, kr 600 for dobbeltrom pr pers, med frokost

Tema:
Gravplassenes plass i forvaltningen * Rammene for virksomheten – regelverk og økonomi * Saksbehandlingsrutiner hos gravplassforvaltningen * Grav og arealbehov * Kommuneplan og reguleringsplan, gravplassplan *  Universell utforming * Endring av gravplass/oppdatering av kartverk * Gravferdrutiner og begravelsesbyråenes plass * Etikk * Grav og feste av grav * Gravregister, Gravminner * Krigsgraver * Gravstellavtaler, salg av gravminner, eksterne tjenesteleverandører på gravplass * Driftsplan, ressursbehov og personalbehandling * Gravferdsforvaltningen som livssynsåpen forvaltning * Kistegravferd og urnenedsettelser * Rutiner ved mottak av urner og kister fra utlandet * Bevaringsarbeid på gravplass * Befaringer til gravplasser 

Foredragsholdere:
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset
Inghild Hareide Hansen, leder av gravferdsforvaltningen i Bergen
Rådgiver Eirik Stople, Gravplassforeningen

NB: Maks 30 deltakere

2016-spania-46-granada

Fra administrasjonskurset i 2016 i Spania