Kurs i praktisk gravplassdrift, høst

9. – 12. november 2020 

Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også en modul i Gravplasskolen.

Dato: 9. – 12. november 2020
Sted:

Scandic Hamar, Vangsveien 121, Hamar.

Møteavgift: Kr 2.940 for medlemmer, kr 3.920 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmelding her   Frist 5. oktober
Program: Start mandag kl. 10, slutt torsdag med lunsj kl. 13.
Program legges ut når det er klart
Hotell:  
 -dagpakke: Kr 2600 for lunsj og kaffe i fire dager (ikke overnatting eller middag)   
 -overnatting: Kr 6100 for enkeltrom m/full pensjon
Kr 5160 for dobbeltrom m/full pensjon, pr pers
Ankomst dagen før: Enkeltrom Kr 1115, dobbeltrom kr 735 pp m/frokost

Tema:
Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og krematorium

Foredragsholdere:
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset
Rådgiver i NFG Maren Rønning
Gartner Eva Marie Larsen

NB: Maks 30 deltakere. Dersom kurset blir fullt, settes de følgende påmeldte på venteliste. Det gis i så tilfelle skriftlig tilbakemelding. 

Befaring på høstkurset i Sandefjord 2019