Kurs i praktisk gravplassdrift, høst

7.–10. november 2020

Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også en modul i Gravplasskolen.

Dato: 9. – 12. november 2020
Sted: Hamar-distriktet
Møteavgift: Kr 2.940 for medlemmer, kr 3.920 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmelding her   Påmeldingsfrist 28. september
Program: Start mandag kl. 10, slutt torsdag med lunsj kl. 13.
Program legges ut når det er klart
Hotell:  
 -dagpakke: Kr … for lunsj og kaffe (ikke overnatting eller middag)   Hotellpriser kommer
 -overnatting: Kr … for enkeltrom m/full pensjon
Kr … for dobbeltrom m/full pensjon, pr pers
Ankomst dagen før: Kr … for enkeltrom m/frokost

Tema:
Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og krematorium

Foredragsholdere:
Åse Skrøvset
Maren Rønning

NB: Maks 30 deltakere. Dersom kurset blir fullt, settes de følgende påmeldte på venteliste. Det gis i så tilfelle skriftlig tilbakemelding. 

Ekeberg