Kurs i praktisk gravplassdrift, høst

23. – 26. oktober 2017 på Hønefoss

Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere og kontoransatte.
Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også godkjent som en modul i Gravplasskolen.

Vi beklager, men kurset er nå fullt! Det går imidlertid fremdeles an å melde seg på, og bli satt på venteliste. (Det har hendt tidligere at det har blitt nok til et ekstra kurs)

Dato: 23. – 26. oktober 2017
Sted: Comfort Hotel Ringerike, Hønefoss
Møteavgift: Kr 2.685 for medlemmer, kr 3580 for ikke-medlemmer
Program: Oppdatert program
Påmelding: Påmeldingsskjema her  Påmeldingsfrist 15. september 2017
Hotell:  
-dagpakke  Kr. 2.280  for lunsj og kaffe i fire dager (ikke overnatting)
-overnatting  Kr. 6.060  for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Kr. 5.400  for dobbeltrom m/full pensjon og befaring, pr pers
Ankomst dagen før:
Kr. 875 for enkeltrom, kr 600 for dobbeltrom pr pers, med frokost

Tema:
Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Navna minnelunder * Gravformer for aske * Befaring til gravplasser og krematorium.

Foredragsholdere:
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset
Gartner Eva Larsen
Rådgiver Eirik Stople

NB: Maks 30 deltakere

Fra kurs i praktisk drift i Stavanger april 2017