Kurs i praktisk gravplassdrift, høst

Oktober 2019 i Vestfold

 

Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også en modul i Gravplasskolen.

Mer info legges ut etterhvert som det blir klart!

Dato: juni 2019
Tid: Start mandag med registrering kl. 09.30 og kursstart kl. 10.00
Slutt torsdag med lunsj kl. 13.00
Sted: Vestfold
Møteavgift: Kr 2.850 for medlemmer, kr 3.800 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmeldingsskjema 
Program: Program
Hotell:  
 -dagpakke: Kr …. for lunsj, kaffe og befaring (ikke overnatting eller middag)
 -overnatting: Kr …. for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Kr …. for dobbeltrom m/full pensjon og befaring, pr pers
Ankomst dagen før: Kr …. for enkeltrom m/frokost
Tema:
Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og krematorium

NB: Maks 30 deltakere. Dersom kurset blir fullt, settes de følgende påmeldte på venteliste. Det gis i så tilfelle skriftlig tilbakemelding.