Kurs i praktisk gravplassdrift, høst

7. – 10. oktober 2019 i Sandefjord

Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også en modul i Gravplasskolen.

Dato: 7. – 10. oktober 2019
Sted: Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, Sandefjord
Møteavgift: Kr 2.850 for medlemmer, kr 3.800 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmelding her   Påmeldingsfrist 6. september
Program: Program (Legges ut så snart det er klart)
Start mandag kl. 10, slutt torsdag med lunsj kl. 13.
Hotell:  
 -dagpakke: Kr 2.760 for lunsj og kaffe (ikke overnatting eller middag)
 -overnatting: Kr 6.340 for enkeltrom m/full pensjon
Kr 5.245 for dobbeltrom m/full pensjon, pr pers
Ankomst dagen før: Kr 1.200 for enkeltrom m/frokost

Tema:
Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og krematorium

Foredragsholdere:
Åse Skrøvset
Maren Rønning

NB: Maks 30 deltakere. Dersom kurset blir fullt, settes de følgende påmeldte på venteliste. Det gis i så tilfelle skriftlig tilbakemelding. 

Ekeberg