Kurs i praktisk gravplassdrift, vår

Kristiansand 23. – 26. april 2018

Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også en modul i Gravplasskolen.

Dato: 23. – 26. april 2018
Tid: Start mandag 23. med registrering kl. 09.30 og kursstart kl. 10.00
Slutt torsdag 26. med lunsj kl. 13.00
Sted: Scandic Bystranda Hotel, Østre Strandgate 74, Kristiansand
Møteavgift: Kr. 2.768 for medlemmer, kr. 3.690 for ikke-medlemmer
Påmelding: Påmeldingsskjema  Påmeldingsfrist: 19. mars
Program: Program
Hotell:  
 -dagpakke: Kr. 2.500 for lunsj og kaffe (ikke overnatting)
 -overnatting: Kr. 6.100 for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Kr. 5.350 for dobbeltrom m/full pensjon og befaring, pr pers
Ankomst dagen før: Kr. 1.075 for enkeltrom m/frokost
Tema:
Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og krematorium

Foredragsholdere:
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset
Rådgiver Eirik Stople, Gravplassforeningen

NB: Maks 30 deltakere. Dersom kurset blir fullt, settes de følgende påmeldte på venteliste. Det gis i så tilfelle skriftlig tilbakemelding. 

Fra kurs på Hønefoss i oktober 2017