Kurs i praktisk gravplassdrift, vår

24. – 27. april 2017 i Stavanger

Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift og del av Gravplasskolen.


Påmeldingsskjema
 
 Påmeldingsfrist: 13. mars 2017
Program

Dato: 24. – 27.  april 2017
Sted: Hotel Victoria, Skansegt. 1, Stavanger
Møteavgift: Kr 2.685 for medlemmer, kr 3.580 for ikke-medlemmer
Hotell:  
 -dagpakke: Kr. 1.800 for lunsj og kaffe i fire dager (ikke overnatting)
-overnatting: Kr. 6.150  for enkeltrom m/full pensjon og befaring
Kr. 4.740  for dobbeltrom m/full pensjon og befaring, pr pers
Ankomst dagen før:
Kr. 960 for enkeltrom, kr 635 for dobbeltrom pr pers, med frokost
Tema:
Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og krematorium

 

Foredragsholdere:
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset
Rådgiver Eirik Stople, Gravplassforeningen
Gartner Eva Larsen

NB: Maks 30 deltakere

Fra kurs i praktisk drift høsten 2015: Befaring på Skedsmo kirkegård