Nordisk kongress 2017

Målgruppe: Alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassen.

Tema: Nordiske kirkegårder – Rom for minnene nå og i fremtiden

Påmeldin direkte på kongressens nettsider 
Påmeldingsfrist 31. mai 2017. Deretter tilkommer et gebyr

Program

Tid: 6.- 8. september 2017
Sted: København, Hotel Scandic Copenhagen
Pris: DKK 8.195 for kongress med hotellovernatting m/frokost
DKK 5.200 for kongress uten hotellovernatting
Prisene inkluderer alle måltider på kongressen
Tema:  
Framtidens kirkegård * Framtidens kirkegård i Nordisk tradisjon * Forskjellige brukergruppers ønsker og velferd – sameksistens og konflikter * Angår etiske hensyn på kirkegården også de døde? * Drift og etikk (maskiner, arbeidstøy, skilting, medarbeidere) * Vi tenker miljø i krematoriene! *  Kirkegårder for de levende – De levendes kirkegård * Kåring av vinnere av Nordisk gravminnekonkurranse * Befaringer
 

Historien

Kongressen gjennomføres i samarbeide med våre nordiske søsterforeninger gjennom
Nordisk forbund for kirkegårder og krematorier (NFKK). Disse kongressene arrangeres hvert 4. år. Forrige gang var i 2013 i Oslo, der 402 personer fra hele Norden deltok.
Oslo 2013-038

Fra Nordisk kongress i Oslo i 2013. Første dagen ble avsluttet med en båttur på Oslofjorden med tre gamle seilskuter