Nordisk seminar

Tema: Den flerkulturelle gravplassen 

Målgruppe: Alle som jobber med gravplasser og krematorier, administrativt eller praktisk

Dato: 2. og 3. mars 2020, fra lunsj til lunsj
Sted: Quality Hotel River Station, Dr. Hansteinsgate 7, Drammen
Møteavgift: Kr 2500
Program: Program
Påmelding: Påmeldingsskjema   Påmeldingsfrist 3. februar Seminaret er fullt
Hotell:  
  -dagpakke:   Kr 1530 for lunsj og kaffe i to dager (ikke overnatting)
Middag kan bestilles til kr 500 pr. pers.
  -overnatting:  Kr 2830 for enkeltrom m/full pensjon 
Ankomst dagen før: 
Kr 950 for enkeltrom m/frokost
Tema: Den flerkulturelle gravplassen 
 

Utdrag fra programmet:
Ida Marie Høeg vil trekke de lange linjene med åpningsforedrag om gravplasskultur i Norden. Hun er professor ved Universitet i Agder og forsker på endringer i gravferdskultur. Erik Venbrux, professor og sosialantropolog fra Radbud University forsker på hvordan døden håndteres i ulike kulturer. Han har fått utfordringen å svare på spørsmålet: Trenger vi gravplasser i fremtiden?

Du vil også få siste nytt fra nyere og pågående forskningsprosjekter fra Grete Swensen, NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) og Helena Nordh, NMBU. Stipendiat Pavel Grabalov rapporterer fra sitt doktorgradsprosjekt om den flerfunksjonelle gravplassen. Se hele programmet her

Gravplassforeningen håper å se deg i Drammen i mars!

Quality Hotel River Station, foto Steinar Hegle