Nordisk seminar

Tema: Den flerkulturelle gravplassen 

Målgruppe: Alle som jobber med gravplasser og krematorier, administrativt eller praktisk

Dato: 2. og 3. mars 2020, fra lunsj til lunsj
Sted: Quality Hotel River Station, Dr. Hansteinsgate 7, Drammen
Møteavgift: Kr 2500
Program: Kommer
Påmelding: Påmeldingsskjema
HOTELL  
   -dagpakke:   Kr 1530 for lunsj og kaffe (ikke overnatting)
Middag kan bestilles til kr 500 pr. pers.
-overnatting:  Kr 2830 for enkeltrom m/full pensjon 
Ankomst dagen før: 
Kr 950 for enkeltrom m/frokost
Tema: Den flerkulturelle gravplassen 

Quality Hotel River Station i Drammen