Nordisk seminar

Nordisk seminar

Tema: Den flerkulturelle gravplassen 

Målgruppe: Alle som jobber med gravplasser og krematorier, administrativt eller praktisk

Dato: Uke 9 eller 10 i 2020, to dager fra lunsj til lunsj
Sted: Scandic Solli Hotel, Parkveien 68, Oslo
Møteavgift: Kommer
Program: Kommer
Påmelding: Kommer
Opphold: Kommer
   
Tema: Kommer