Påmelding kurs i administrasjon av gravplasser

Her melder du deg på kurset i administrasjon av gravplasser, og også seminaret om navnet minnelund i etterkant, for de som ønsker å delta på det.