Studentkonk. 2013

Nordisk studentkonkurranse om fremtidens kirkegårder

Den nordiske foreningen for kirkegårder og krematorier (NFKK) ønsker å få frem nye ideer om hvordan kirkegårder og gravplasser skal utformes i fremtiden. Derfor ble det utlyst en nordisk idékonkurranse for studenter innen fag som landskapsarkitektur, arkitektur, industridesign, kunstfag mv.

Deltagerne kunne velge mellom tre ulike oppgaver:

  1. Utforming av et stort gravplassareal, typisk bykirkegården
  2. Den lille kirkegården tilknyttet et kirkebygg
  3. Utforming av gravplassenes estiske og praktiske elementer

Vinnerbidragene ble presentert 4. september 2013 på den nordiske kongressen for kirkegårder og krematorier i Oslo.  Her ble også bidragene utstilt gjennom kongressen.

Juryrapport nordisk studentkonkurranse

Vinner-bidrag:

1.pris
Henriette Schøeheyder van DeursDet kongelige Danske kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering– Arkitektskolen, og Katrine Harving Holm, Det Natur- og Biovidenskapelige Fakultet ved Københavns universitet.
 Gravplads for mennesker, opgavealternativ 2   Gravplads for mennesker, plancher
Delt 2.pris
Aurora Lea, Norge, Liv Ziska, Danmark og Anna Livia Helander, Sverige.
   Et nettverk av monumenter,_planche   Et nettverk av monumenter,_book    
Renate Grantsdottir, Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, Norge
   Fleksibilitet for en verden under stadig endring
Spesialpris for særlig gode idéer
Helle B. Strandhagen
, Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, Norge
Med bølger i landskapetMed bølger i landskapet -Case-studie Fyllingsdalen, Bergen
Martin McSherry, Kunstakademiets Arkitektskole i København
De vertikale gravpladser

Andre konkurransebidrag:

Sara Amanda Westergaard Bruun, Danmark: Den mangfoldige gravplads. Tekst
Den mangfoldige gravplads. Plancher
Kristine Orstad, Norge: Gravfelt som formingsobjekt
William Siesjö, Sverige: Dialog över tid och rum
Jarand Nå, Norge; Evigheita utover 25 år
Linda Bonde, Signe Hvergel Petersen, Kristine Grue Understrup, Danmark: Hvor der er liv er der død  Hvor der er liv er der død (Spreads)
Mads Nikolaj Brandt, Danmark: Livet der går
Ole Gunnar S. Oldereid, Norge: Livet Etter Livet 2013
Ida Andersen, Norge; Lysning
Anette Lunde Saastad, Norge: Skogens hemmelige hage
Mattias Kallin, Carl Arvidsson, Sverige: Svartkulp Cemetery – Everyone is Equal in Eternity FINAL
Kristin Holte, Ida Fröjmark, Magnus Øydvin, Hege Vorkinn Sletten, Norge: Tenk utenfor kista
Petter André Sæther, Norge: Tuene
Ellen Siesjö, Sverige: Urnor

Juryen som har bedømt bidragene er erfarne landskapsarkitekter med lang erfaring innen kirkegårds-området:

Charlotte Skibsted, Danmark
Karin Söderling, Sverige
Åse Skrøvset, Norge

Konkurransen er gjort mulig gjennom et felles løft fra følgende organisasjoner i Norden:

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
Sveriges kyrkogårds- och krematorieforbund (SKKF)
ForeningenAf DanskeKirkegårdsledere
Begravningsverksamhetens Centralförbundi Finland
Norsk forening for kirkegårdskultur

Videre har følgende firmaer og organisasjoner innen næringslivet bidratt:

KA kirkens- arbeidsgiver og interesseorganisasjon
Fagforbundet, Norge
Bentzen as
LOG as
Nominas
Grindaker as
Norsk Bergindustri

Alle foto: Naomi Wilde og Lise-Lotte Bjarnardottir