Oslo 2013

Den nordisk samarbeidsforeningen Nordisk forbund for kirkegårder og krematorier (NFKK) arrangerer hvert fjerde år en kongress, og i 2013 hadde vi i Norge æren av å være vertskap.

Kongressen foregikk i Oslo fra 4. til 6.september med 402 deltakere fra hele Norden.
Tema: Verdier, kvalitet og omstilling.
Se bilder fra kongressen her

Foredragene om forskjellige aspekter ved hovedtemaet ble holdt av i alt 19 dyktige fagfolk fra alle de nordiske landene. Befaringen gikk til Alfaset gravlund, Vår Frelsers Gravlund og Gamle Aker kirkegård. Kongressen ble åpnet av et mannskor og første dagen ble avsluttet med båttur på Oslofjorden med tre gamle seilskuter. Kongressen ble avsluttet med konsert i Oslo domkirke med Iver Kleive og Knut
Reiersrud.

NFKK ønsket samtidig å få frem hvordan gravplasser skal utformes i fremtiden, og før kongressen ble det derfor utlyst en nordisk idekonkurranse for studenter. Bidragene ble utstilt under kongressen, og vinnerne ble bekjentgjort på arrangementets første dag.

Oslo 2013-039

Første dagen ble avsluttet med en tur på Oslofjorden med tre gamle seilskuter.