Fagdager for krematorier,
1. og 2. desember 2021 i Ålesund

FOREDRAG
NB. alle er ikke kommet inn enda, de legges til etter hvert

Krematorienes samfunnsoppgaver og hovedtrekk fra høringsinstansene om endringer i Gravplassloven og Gravplassforskriftene
v/Martin Hill Oppegaard, utredningsleder, Barne- og familiedepartementet

Hvordan føre kremasjonsregister som muliggjør statistikk? Veiledning om føring av kremasjonsregistrering i Ecclesia og Gravlund

Hvorfor og hvordan planlegge krematorium? Om å balansere mellom kostnad og nytte, ombygging eller nybygging, mellom verdier og teknikk v/daglig leder Ola Asp, Vestfold krematorium

Utvikling av krematorier -Er drift og samtidig bygging mulig?
v/seksjonsledeR Anne-Margrethe Brøndelsbo, Gravferdsetaten i Oslo

Presentasjon av prosjektet Kremasjon av hjertestimulatorer – Implantat med elektroniske komponenter v/fagansvarlig Monika Holm Svinsholt, Vestfold krematorium

Gravferd via Altinn -Hva skjer når gravferdssektoren blir digital? v/Ola Asp

Gruppearbeid onsdag: Tidsfrister, Kremering av kropper med elektroniske implantater, digitalisering -gravferd via altinn, håndtering av rester, hvordan sikre gode arbeidsforhold

Presentasjon av Ålesund Krematorium v/arkitekt Espen Eskeland

Beredskapsarbeid v/ Magne Hustavenes, Gravferdsetaten i Oslo

Orientering om erfaringene etter brann og påfølgende driftsstans i Stavanger
v/Sissel Bryne Hedland og Knut Magne Dalland, Stavanger

ROS (risiko og sårbarhets)-analyse for krematorier v/Petter Norberg.

  • Sentrale begrep ROS
  • Virksomhets gjennomgang Brann
  • Beredsksplan AKASIA 1
  • Risikoanalyse Møllendal 2020 PRESENTASJON

Gruppearbeid torsdag: Beredskapsarbeid, erfaringer

Presentasjon av prosjektet Krematoriestruktur
v/Bjarne Kjeldsen, Fagforbundet og Norsk kremasjonsstiftelse

Orientering om SKU og Krematorienettverket
v/fagsjef gravplass Åse Skrøvset, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Spørretime:

1. Hvilken avfallskategori(kode) benyttes når farlig avfall/sot leveres til mottak og hvilken pris betales.
2. Er det mulig å få kjøpe digitale foredrag/kurs fra Gravplassforeningen?
3. Det er behov for standardisering for begjæringsskjemaet
4. Kostnadsberegning per kremasjon