Nordisk seminar 2020 i Drammen

2. og 3. mars i Drammen

Her er foredragene på seminaret:

 

Gravplasskultur i Norden
Ida Marie Høeg, Universitet i Agder

Regelverk og praksis i de nordiske landene
Sverige: Mattias Elofsson, kyrkogårdskonsulent, SKKF
Danmark: Biskop Elof Westergaard, formand, FFK
Norge: Kristian Døvik, juridisk rådgiver, Tunsberg bispedømme

Dødsriter i det flerkulturelle samfunnet
Eivind Eggen, sosialantropolog og gravferdskonsulent, Human-Etisk

Hvordan legger forvaltningene til rette for ulike behov?
Representanter for de nordiske landene gir sine svar

Norge: Inghild Hareide Hansen, Gravferdsmyndigheten Bergen
Sverige: Mattias Elofsson, kyrkogårdskonsulent, SKKF
Danmark: Kirkegårdsleder Jesper Søbjerg Larsen, Glostrup kirkegård

Do we need cemeteries in the future?     
Eric Venbrux, Professor, Comparative Religious studies, Radboud

Gravplassen som offentlig sted i det flerkulturelle samfunnet
Grete Swensen, etnolog, Norsk institutt for kulturminneforskning

Multikulturella begravningsplatser: Erfarenheter från 3 nordiska städer 
Helena Nordh, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Gravplassens utforming og funksjoner: Hvilke endringer kan vi forvente fram mot 2050? Gravplassrådgiver Åse Skrøvset

Korona-viruset
Randi Moskvil Letmolie, direktør KA