Merking av kister og urner

For at gravplassforvaltninger og begravelsesbyrå lett skal kunne se at produktet er anbefalt godkjent av SKU, er det viktig at merkingen blir gjort slik:

Merking av godkjent urne

 1. Godkjent kontrollmerke
 2. SKUs løpenummer (N-leverandørnummer-produktnummer)
 3. Tekststørrelse må være min. 6 mm.
 4. Merket preges, stemples eller festes på en etikett på urnen

Merking av godkjent kiste

 1. Godkjent kontrollmerke
 2. SKUs løpenummer (N-leverandørnummer-produktnummer)
 3. Tekststørrelse må være min. 40 mm.
 4. Merket plasseres i bunnen av kista, mellom kisteføttene i hodeenden.

Kontrollmerke

Følgende kontrollmerke skal benyttes til både kiste og urne:

 

 

 

En komplett merking/identitet vil være: Merke-N-L1-P1

 • Hvor Merke= det samme som SBT benytter
 • N=Norge
 • L1=leverandør nr 1. Samme leverandørnummer for kister og urner.
 • P1=produkt(modell) nr 1. Vi starter med nr 1 for hver leverandør.