Merking av kister og urner

For at gravplassforvaltninger og begravelsesbyrå lett skal kunne se at produktet er anbefalt godkjent av SKU, er det viktig at merkingen blir gjort slik:

Merking av godkjent urne

  1. Godkjent kontrollmerke
  2. SKUs løpenummer (N-leverandørnummer-produktnummer)
  3. Tekststørrelse må være min. 6 mm.
  4. Merket preges, stemples eller festes på en etikett på urnen

Følgende kontrollmerke skal benyttes:
Bilde av kontrollmerke urne

 

Merking av godkjent kiste

  1. Godkjent kontrollmerke
  2. SKUs løpenummer (N-leverandørnummer-produktnummer)
  3. Tekststørrelse må være min. 40 mm.
  4. Merket plasseres i bunnen av kista, mellom kisteføttene i hodeenden.

Følgende kontrollmerke skal benyttes:
Bilde av kontrollmerke kiste