Søknad om godkjenning av kister

Standardiseringsutvalget for kister og urner, SKU, vil vurdere- og gi en anbefaling om godkjenning for alle typer kister og urner som ønskes tatt i bruk.

Spørsmål om grunnlag for bedømmelse, samt endring av betegnelser eller om noen godkjente kister eller urner er utgått av sortimentet, stilles til:
Leder i SKU Åse Skrøvset, tlf. 958 78 444, e-post: [email protected]
Sekretariatet v/Eirik Stople, tlf. 97606969, e-post: [email protected]

NB: Disse to skjemaene fylles ut separat, lagres, og lastes opp via fil-opplastningsfunksjonen i søknadsskjemaet under pkt 2.6 og 2.7:
Prosedyre og testprotokoll -Prøvebrenning  
Prosedyre og testprotokoll -Trykkprøving