Søknadskjema for anbefaling av urner

Standardiseringsutvalget for kister og urner, SKU, vil vurdere- og gi en anbefaling om godkjenning for alle typer kister og urner som ønskes tatt i bruk.

Spørsmål om grunnlag for bedømmelse, samt endring av betegnelser eller om noen godkjente kister eller urner er utgått av sortimentet, stilles til:
Leder i SKU Åse Skrøvset, tlf. 958 78 444, e-post: [email protected]
Sekretariatet v/Maren Rønning, tlf. 958 39 968, e-post: [email protected]