Digital veileder for gravplassdrift

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven

Les mer her: https://kirken.no/nb-no/gravplassradgiver