Norsk forening for Gravplasskultur (NFG) - en ideell og uavhengig forening stiftet i 1966

Norsk forening for gravplasskultur skal arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier.
Pr i dag har vi tre definerte satsningsområder: Kurs - Informasjonsarbeid - Fagdager

Innkalling til årsmøte 2020

Velkommen til årsmøte i Norsk forening for gravplasskultur, tirsdag 8. september kl. 16.30 på Scandic Seilet Hotell, Gideonveien 2, Molde. Årsmelding og presentasjon av dem på valg ligger under "les mer"

Les mer

Velkommen til Fagdager 2020 i Molde

Vi legger til grunn at fagdagene i Molde kan arrangeres som planlagt 8.-10. september, så husk å melde dere på før 29. juni for å få billigste pris : ) I år vil vi i tillegg tilby strømming av arrangementet.

Les mer

Ny rapport: Nedbrytningstid på gravplasser

Prosjektet «Egent jord til kistegraver» har hatt som mål å finne sammenhenger mellom god nedbrytning av kiste med innhold, og ulike jordtyper. NIBIOs rapport er nå klar. Klikk "les mer" for å få tilgang til rapporten

Les mer

Nordisk kongress i Finland er utsatt til 2022

Utsikkerheten om korona og hvordan reisemulighetene blir framover, har gjort at den nordiske samarbeidsforeningen har valgt å utsette kongressen fra 2021 til 2022.

Les mer

Høstens kurs og fagdager

Kjære venner! Nå ser det ut til at vi kan møtes til fagdager og kurs i høst som planlagt. Vi ønsker dere hjertelig velkomne til fagdager 2020 i Molde, og senere utover høsten følger kurs og Fagdager for krematorier.

Les mer

Årets beste-pris 2020: Inngjerding og porter

Vi håper mange vil delta i konkurransen om "årets beste"! NB: Fristen for innsendelse er utsatt til 2. juni 2020. Vi gleder oss til å vurdere mange anlegg der gjerde og port sammen gir en fin helhet.

Les mer

Avlysning av kurset i praktisk gravplassdrift i april

På grunn av korona-restriksjonene må kurset som skulle gått i april avlyses. Det fører til at det i år kun blir ett i praktisk gravplassdrift i år: 9.-11. november.

Les mer

Gravplassforeningen og Koronaviruset

Gravplassforeningen følger Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratets retningslinjer for å bidra til å begrense virusspredningen i Norge. Dette betyr at kurs og andre planlagte arrangementer kan bli avlyst, utsatt eller avviklet digitalt. Vi vil fortløpende vurdere situasjonen for de enkelte arrangementer

Les mer

Ny utkast til lokale gravplassvedtekter

Gravplassrådgiveren har pr mars 2019 kommet med en revisjon av utkastet til lokale vedtekter. Forslaget ligger under Fagstoff/Lovverk, eller trykk "Les mer" for å få en direkte link.

Les mer

Nye nettsider for fagbladet Gravplassen

Nettstedet gravplassen.no ønsker å være en informasjonskanal for gravplassforvaltningene i Norge. Et sted der alle kan finne informasjon om forvaltning av våre gravplasser, og med det styrke gravplassenes anseelse. Og våre medlemsforvaltninger får gratis stillingsannonser der!

Les mer

Nytt styre i Gravplassforeningen 2019-2020

På årsmøtet ble det valgt to nye styremedlemmer: Anne Mette Bamble, kirkeverge i Kragerø og Jørgen Forøy, gravlunds- og krematoriesjef i Tromsø. De erstatter Håvard Russnes og Grete Dihle. Vara: Marit Linberg, Tingvoll og Per Ivar Nicolaisen, Steinkjer.

Les mer

Pris for beste navna minnelund 2019

Alstadhaug kirkegård i Levanger er kåret til årets beste navna minnelund. Vi gratulerer! På andre og tredjeplass kom Østre Gravlund i Oslo og Steinsskogen i Bærum. Det kom inn 19 nominasjoner, klikk "les mer" for å se alle.

Les mer

Veileder fra Gravplassrådgiveren

Med siste nummer av Gravplassen ble "Verneplan for gravplass, veileder fra Gravplassrådgiveren 2018" sendt ut. For dem som trenger flere har vi et restopplag som selges for kr. 100 pr stk. Bruk gjerne bestillingsskjemaet! (Se link under "les mer")

Les mer

Ny leder i foreningen

På årsmøtet ble gravplassjef i Stavanger Per Øyvind Skrede valgt som ny leder i Norsk forening for gravplasskultur. Han avløser Inghild Hareide Hansen som har sittet i to perioder som leder.

Les mer

Ny rådgiver ansatt

Vår nye rådgiver Maren Andre Rønning har nå startet i jobben. Hun overtar dermed alle funksjoner som lå til rådgiverstillingen. Kontaktinfo: Tlf. 958 39 968 og e-post: [email protected]

Les mer