Norsk forening for Gravplasskultur (NFG) - en ideell og uavhengig forening stiftet i 1966

Norsk forening for gravplasskultur skal arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier.
Pr i dag har vi tre definerte satsningsområder: Kurs - Informasjonsarbeid - Fagdager

NMBU inviterer til kurs i bevaring

Hvordan skal man som forvalter og drifter av gravplassen forholde seg til de ulike avgjørelsene som må tas i krysspresset mellom et verdifullt kulturminne og en gravplass med intensiv bruk?

Les mer

Åpning av grav og flytting av gravlagt

Oppslag i avisa Vårt Land har skapt usikkerhet om gjeldende strenge praksis vedrørende åpning av grav og flytting av gravlagt. Gravplassforeningen og KA har derfor i fellesskap sendt brev til alle som har forvalteransvaret for gravferd.

Les mer

Årets kurs og fagdager er klare!

I år har vi to kurs i praktisk gravplassdrift; i april i Stavanger og i oktober på Hønefoss. I sept. blir det kurs i administrasjon av gravplasser, lagt til Molde og det vakre Hotell Seilet. Årets fagdager blir i Trondheim

Les mer

Kongens fortjenstmedalje tildelt Helge Klingberg

Etter søknad fra foreningen er tidligere kirkegårdskonsulent Helge Klingberg tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin store innsats i gravplassektoren. Overrekkelsen av medalje og diplom ble gjort av ordfører i Stokke Erlend Larsen 28.11, med sentrale personer i gravplassmiljøet og gode venner

Les mer

Ny bok om gravplassdrift

Helge Klingberg har skrevet en ny bok med tanke på gravplassforvaltningene. "Gravplassen -en håndbok" erstatter den forrige boka "Den nye kirkegårdsboka". Boka gir et innblikk i forvaltning av gravplasser, og tar opp de fleste driftsspørsmål.

Les mer

Nå er vi: Norsk forening for gravplasskultur

Vi vil takke alle som deltok på våre fagdager 2016 og gjorde 50 års-feiringen til en fest! Det ble satt rekord i deltakelse; med 30 personer mer enn forrige rekord. Og på årsmøtet tirsdag 6. ble det vedtatt nytt navn

Les mer

Kirkegårdsforeningen feirer 50-årsjubileum!

I den forbindelse har vi laget en jubileumsbok. Den lanseres på årets fagdager 6.-8. september i Drammen, der alle deltakerne får hvert sitt eksemplar. Her vil nok mange kunne kjenne seg igjen på bilder fra våre mange kurs og fagdager!

Les mer

Ny rådgiver ansatt

Eirik Stople er ansatt som rådgiver i Kirkegårdsforeningen i 50 % stilling. Stople er utdannet sivilagronom, og var i 10 år gravlundsjef i Stavanger. Han overtar stillingen etter Bjarne Kjeldsen.

Les mer

Nordisk gravminnekonkurranse

Hvert 4. år arrangerer den nordiske samarbeidsforeningen (NFKK) en kongress. I 2017 blir den i København, og samtidig arrangeres det en gravminnekonkurranse

Les mer

Spørsmål til gravplassrådgiveren

I bladet Kirkegården har vi en fast spalte som heter "Spør gravplassrådgiveren". Disse spørsmålene, og ikke minst svarene, blir nå fortløpende lagt ut under "Fagstoff"

Les mer

Debattinnlegg om gravferdsavgiftene

Leder og nestleder i Kirkegårdsforeningen Inghild Hareide Hansen og Håvard Russnes har skrevet en kronikk i Bergens Tiende om behovet for endringer i gravferdsavgiftene. Les også hva kulturministeren svarte i stortinget om Lae-utvalgets anbefaling om kremasjonsavgiften, og KA's tilsvar om saken.

Les mer

Informasjonsfilm om kremasjon

Norsk Kremasjonsstiftelse og Kirkegårdsforeningen har sammen finansiert en informasjonsfilm om moderne kremasjon i Norge. Filmens målgrupper er etterlatte og andre som har behov for å vite mer om kremasjon som gravferdsform. Se og link til filmen som ligger under "Kremasjon".

Les mer

Artikler og gravplass og gravplasskultur

Forsker i KIFO har skrevet en kronikk med denne tittelen "Kirkegården ikke lenger siste hvilested". Se lenke nedenfor til denne og andre interessante artikler om samme tema.

Les mer

Video om Varhaug gamle kyrkjegard

"Kyrkjegarden ved havet" er tittelen på boka som er ført i pennen av Sjur Håland. Den tar for seg historien om Varhaug gamle kirkegårds mer enn 700 år lange historie. (Trykk på overskriften for å komme til video-linken)

Les mer

NFK bidrar i ny bok: «Den offentlige sorgen»

NFKs Bjarne Kjeldsen er en av bidragsyterne i den nye boka "Den offentlige sorgen - Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli". Hvilken rolle spilte sosiale medier i sorgmarkeringene? – Dette er blant problemstillingane som drøftes i artikkelsamlingen

Les mer