Norsk forening for Gravplasskultur (NFG) - en ideell og uavhengig forening stiftet i 1966

Norsk forening for gravplasskultur skal arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier.
Pr i dag har vi tre definerte satsningsområder: Kurs - Informasjonsarbeid - Fagdager

Årets beste-pris 2021: Driftsbygning med driftsareal

I den neste konkurransen om "årets beste" er temaet driftsbygning med driftsareal. Bli med, og send inn ditt bidrag! Innsendingsfrist er 1. mai 2021, men det er lurt å begynne å samle dokumentasjon allerde nå.

Les mer

Nytt fra årsmøtet 2020

Johannes Sørhaug, kirkesjef i Porsgrunn, ble valgt til styreleder i Norsk forening for gravplasskultur. Kirsten G. Lunde ble av et enstemmig årsmøte utnevnt til æresmedlem.

Les mer

Årets beste-pris 2020 til Enebakk kirkegård

Den vakre granhekken ved Enebakk kirke vant prisen for årets beste inngjerding og porter. Prisen ble delt ut på fagdagene, til en stolt hovedansvarlig for hekken, Arve Rustad.

Les mer

gravplassveileder.no

Gravplassrådgiveren har nå ferdigstilt en veileder på nett. Den er ment som hjelp til kirkelig fellesråd, kommuner, bispedømmeråd og fylkesmenn. Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Les mer

Ny rapport: Nedbrytningstid på gravplasser

Prosjektet «Egent jord til kistegraver» har hatt som mål å finne sammenhenger mellom god nedbrytning av kiste med innhold, og ulike jordtyper. NIBIOs rapport er nå klar. Klikk "les mer" for å få tilgang til rapporten

Les mer

Nordisk kongress i Finland er utsatt til 2022

Utsikkerheten om korona og hvordan reisemulighetene blir framover, har gjort at den nordiske samarbeidsforeningen har valgt å utsette kongressen fra 2021 til 2022.

Les mer

Høstens kurs og fagdager

Kjære venner! Nå ser det ut til at vi kan møtes til fagdager og kurs i høst som planlagt. Vi ønsker dere hjertelig velkomne til fagdager 2020 i Molde, og senere utover høsten følger kurs og Fagdager for krematorier.

Les mer

Avlysning av kurset i praktisk gravplassdrift i april

På grunn av korona-restriksjonene må kurset som skulle gått i april avlyses. Det fører til at det i år kun blir ett i praktisk gravplassdrift i år: 9.-11. november.

Les mer

Gravplassforeningen og Koronaviruset

Gravplassforeningen følger Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratets retningslinjer for å bidra til å begrense virusspredningen i Norge. Dette betyr at kurs og andre planlagte arrangementer kan bli avlyst, utsatt eller avviklet digitalt. Vi vil fortløpende vurdere situasjonen for de enkelte arrangementer

Les mer

Ny utkast til lokale gravplassvedtekter

Gravplassrådgiveren har pr mars 2019 kommet med en revisjon av utkastet til lokale vedtekter. Forslaget ligger under Fagstoff/Lovverk, eller trykk "Les mer" for å få en direkte link.

Les mer

Nye nettsider for fagbladet Gravplassen

Nettstedet gravplassen.no ønsker å være en informasjonskanal for gravplassforvaltningene i Norge. Et sted der alle kan finne informasjon om forvaltning av våre gravplasser, og med det styrke gravplassenes anseelse. Og våre medlemsforvaltninger får gratis stillingsannonser der!

Les mer

Nytt styre i Gravplassforeningen 2019-2020

På årsmøtet ble det valgt to nye styremedlemmer: Anne Mette Bamble, kirkeverge i Kragerø og Jørgen Forøy, gravlunds- og krematoriesjef i Tromsø. De erstatter Håvard Russnes og Grete Dihle. Vara: Marit Linberg, Tingvoll og Per Ivar Nicolaisen, Steinkjer.

Les mer

Pris for beste navna minnelund 2019

Alstadhaug kirkegård i Levanger er kåret til årets beste navna minnelund. Vi gratulerer! På andre og tredjeplass kom Østre Gravlund i Oslo og Steinsskogen i Bærum. Det kom inn 19 nominasjoner, klikk "les mer" for å se alle.

Les mer

Veileder fra Gravplassrådgiveren

Med siste nummer av Gravplassen ble "Verneplan for gravplass, veileder fra Gravplassrådgiveren 2018" sendt ut. For dem som trenger flere har vi et restopplag som selges for kr. 100 pr stk. Bruk gjerne bestillingsskjemaet! (Se link under "les mer")

Les mer

Ny rådgiver ansatt

Vår nye rådgiver Maren Andre Rønning har nå startet i jobben. Hun overtar dermed alle funksjoner som lå til rådgiverstillingen. Kontaktinfo: Tlf. 958 39 968 og e-post: [email protected]

Les mer