Norsk forening for Gravplasskultur (NFG) - en ideell og uavhengig forening stiftet i 1966

Norsk forening for gravplasskultur skal arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier.
Pr i dag har vi tre definerte satsningsområder: Kurs - Informasjonsarbeid - Fagdager

Årets kurs og fagdager

I år blir det to kurs i praktisk gravplassdrift, i april i Kristiansand og i oktober i Spania. Så blir det administrasjonskurs på Lillehammer i mai, og fagdager for krematorium i desember i Bergen. Fagdager med årsmøte blir i Fredrikstad

Les mer

Standardiseringsutvalg for kister og urner (SKU)

Det nå kommet på plass et "Standardiseringsutvalg for kister og urner", forkortet til SKU, for å vurdere om kister og urner ivaretar forskriftens krav og kan anbefales for godkjenning. NFG er en av aktørene, og fane for utvalget er etablert.

Les mer

Nordisk kongress 2017 i København

Da er den nordiske kongressen vellykket gjennomført i København! Det var hele 489 personer til stede, derav  83 nordmenn. Det er lagt ut link til alle foredragene, samt bilder fra kongressen.

Les mer

Pris for beste nettside i 2018

På årsmøtet i 2017 ble det vedtatt å innføre en årlig konkurranse om konkrete tiltak med i gravplassforvaltningen. Det vil bli et eget tema hvert år, og for 2018 er temaet: Beste nettside. Frist for forslag til kandidater er 1.4.2018.

Les mer

Åpning av grav og flytting av gravlagt

Oppslag i avisa Vårt Land har skapt usikkerhet om gjeldende strenge praksis vedrørende åpning av grav og flytting av gravlagt. Gravplassforeningen og KA har derfor i fellesskap sendt brev til alle som har forvalteransvaret for gravferd.

Les mer

Kongens fortjenstmedalje tildelt Helge Klingberg

Etter søknad fra foreningen er tidligere kirkegårdskonsulent Helge Klingberg tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin store innsats i gravplassektoren. Overrekkelsen av medalje og diplom ble gjort av ordfører i Stokke Erlend Larsen 28.11, med sentrale personer i gravplassmiljøet og gode venner

Les mer

Nå er vi: Norsk forening for gravplasskultur

Vi vil takke alle som deltok på våre fagdager 2016 og gjorde 50 års-feiringen til en fest! Det ble satt rekord i deltakelse; med 30 personer mer enn forrige rekord. Og på årsmøtet tirsdag 6. ble det vedtatt nytt navn

Les mer

Kirkegårdsforeningen feirer 50-årsjubileum!

I den forbindelse har vi laget en jubileumsbok. Den lanseres på årets fagdager 6.-8. september i Drammen, der alle deltakerne får hvert sitt eksemplar. Her vil nok mange kunne kjenne seg igjen på bilder fra våre mange kurs og fagdager!

Les mer

Ny rådgiver ansatt

Eirik Stople er ansatt som rådgiver i Kirkegårdsforeningen i 50 % stilling. Stople er utdannet sivilagronom, og var i 10 år gravlundsjef i Stavanger. Han overtar stillingen etter Bjarne Kjeldsen.

Les mer

Spørsmål til gravplassrådgiveren

I bladet Kirkegården har vi en fast spalte som heter "Spør gravplassrådgiveren". Disse spørsmålene, og ikke minst svarene, blir nå fortløpende lagt ut under "Fagstoff"

Les mer

Debattinnlegg om gravferdsavgiftene

Leder og nestleder i Kirkegårdsforeningen Inghild Hareide Hansen og Håvard Russnes har skrevet en kronikk i Bergens Tiende om behovet for endringer i gravferdsavgiftene. Les også hva kulturministeren svarte i stortinget om Lae-utvalgets anbefaling om kremasjonsavgiften, og KA's tilsvar om saken.

Les mer

Informasjonsfilm om kremasjon

Norsk Kremasjonsstiftelse og Kirkegårdsforeningen har sammen finansiert en informasjonsfilm om moderne kremasjon i Norge. Filmens målgrupper er etterlatte og andre som har behov for å vite mer om kremasjon som gravferdsform. Se og link til filmen som ligger under "Kremasjon".

Les mer

Video om Varhaug gamle kyrkjegard

"Kyrkjegarden ved havet" er tittelen på boka som er ført i pennen av Sjur Håland. Den tar for seg historien om Varhaug gamle kirkegårds mer enn 700 år lange historie. (Trykk på overskriften for å komme til video-linken)

Les mer

NFK bidrar i ny bok: «Den offentlige sorgen»

NFKs Bjarne Kjeldsen er en av bidragsyterne i den nye boka "Den offentlige sorgen - Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli". Hvilken rolle spilte sosiale medier i sorgmarkeringene? – Dette er blant problemstillingane som drøftes i artikkelsamlingen

Les mer

Byggeskikkpris til Blomregna gravplass i Førde

Førde kommune har tildelt Blomreina gravplass byggeskikkprisen 2013. Kirkeverge Oddvar Etnestad og hans medarbeidarar er stolte over både Blomregna og prisen!

Les mer