Norsk forening for Gravplasskultur (NFG) - en ideell og uavhengig forening stiftet i 1966

Norsk forening for gravplasskultur skal arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier.
Pr i dag har vi tre definerte satsningsområder: Kurs - Informasjonsarbeid - Fagdager

Fagdager i Fredrikstad

Årets fagdager i Fredrikstad har som hovedtema "Bærekraftige gravplasser". Det er mange påmeldte, og vi satser på det skal bli både nyttige og inspirerende dager! Er det flere som ønsker å delta er det bare å ta kontakt : )

Les mer

Årsmelding

Da er årsmelding fra 1. juni 2017 til 30. juni 2018 klar. Årsmøtet blir tirsdag 4. september 2018 kl. 16.40 på hotell Scandic City, Gunnar Nilsens gt. 9, Fredrikstad. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å møte!

Les mer

Ny rådgiver ansatt

Fra om med 20. august blir Maren Andrea Rønning vår rådgiver.  Hun er fra Bø i Telemark, men bor i Skien. Med en mastergrad i religionshistorie mener vi hun har en god kompetanse for foreningen. Stillingen er på 50 %.

Les mer

NFKK-seminar Stockholm om energi i krematoier

Vår samarbeidsforening i Norden, NFKK arrangerer 8. -9. november 2018 et seminar om alternativ energi for krematorierier.

Les mer

til jord skal du bli?

-Hvis vi skal ha nok gravplasser til alle er vi avhengig av å gjenbruke graver. Da må vi sikre oss at det som blir tatt opp ikke ser ut som om de ble gravlagt i går, skriver Inghild Økland, forsker

Les mer

Årets kurs og fagdager

I år blir det to kurs i praktisk gravplassdrift, i april i Kristiansand og i oktober i Spania. Så blir det administrasjonskurs på Lillehammer i mai, og fagdager for krematorium i desember i Bergen. Fagdager med årsmøte blir i Fredrikstad

Les mer

Standardiseringsutvalg for kister og urner (SKU)

Det nå kommet på plass et "Standardiseringsutvalg for kister og urner", forkortet til SKU, for å vurdere om kister og urner ivaretar forskriftens krav og kan anbefales for godkjenning. NFG er en av aktørene, og fane for utvalget er etablert.

Les mer

Åpning av grav og flytting av gravlagt

Oppslag i avisa Vårt Land har skapt usikkerhet om gjeldende strenge praksis vedrørende åpning av grav og flytting av gravlagt. Gravplassforeningen og KA har derfor i fellesskap sendt brev til alle som har forvalteransvaret for gravferd.

Les mer

Kongens fortjenstmedalje tildelt Helge Klingberg

Etter søknad fra foreningen er tidligere kirkegårdskonsulent Helge Klingberg tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin store innsats i gravplassektoren. Overrekkelsen av medalje og diplom ble gjort av ordfører i Stokke Erlend Larsen 28.11, med sentrale personer i gravplassmiljøet og gode venner

Les mer

Nå er vi: Norsk forening for gravplasskultur

På årsmøtet tirsdag 6. 2016 ble det vedtatt nytt navn på foreningen: Norsk forening for gravplaskultur. Vi håper alle raskt tar til seg det nye navnet og tar det i bruk.

Les mer

Kirkegårdsforeningen feirer 50-årsjubileum!

I den forbindelse har vi laget en jubileumsbok. Den lanseres på årets fagdager 6.-8. september i Drammen, der alle deltakerne får hvert sitt eksemplar. Her vil nok mange kunne kjenne seg igjen på bilder fra våre mange kurs og fagdager!

Les mer

Spørsmål til gravplassrådgiveren

I bladet Kirkegården har vi en fast spalte som heter "Spør gravplassrådgiveren". Disse spørsmålene, og ikke minst svarene, blir nå fortløpende lagt ut under "Fagstoff"

Les mer

Debattinnlegg om gravferdsavgiftene

Leder og nestleder i Kirkegårdsforeningen Inghild Hareide Hansen og Håvard Russnes har skrevet en kronikk i Bergens Tiende om behovet for endringer i gravferdsavgiftene. Les også hva kulturministeren svarte i stortinget om Lae-utvalgets anbefaling om kremasjonsavgiften, og KA's tilsvar om saken.

Les mer

Informasjonsfilm om kremasjon

Norsk Kremasjonsstiftelse og Kirkegårdsforeningen har sammen finansiert en informasjonsfilm om moderne kremasjon i Norge. Filmens målgrupper er etterlatte og andre som har behov for å vite mer om kremasjon som gravferdsform. Se og link til filmen som ligger under "Kremasjon".

Les mer

Video om Varhaug gamle kyrkjegard

"Kyrkjegarden ved havet" er tittelen på boka som er ført i pennen av Sjur Håland. Den tar for seg historien om Varhaug gamle kirkegårds mer enn 700 år lange historie. (Trykk på overskriften for å komme til video-linken)

Les mer