Norsk forening for gravplasskultur

- Gravplassforeningen -

En ideell og uavhengig forening stiftet i 1966

 

Om Gravplass­foreningen

Norsk forening for gravplasskultur

En ideell og uavhengig forening stiftet i 1966

Foreningens formål er å fremme god gravplasskultur og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier.

2016 Drammen, Fagdager og 50-års jubileum-058 Bragernes

Fagbladet Gravplassen

Vi har Norges eneste fagblad for dem som administrerer, drifter og planlegger gravplasser, og for alle som er interesserte i gravplassen som park eller historisk sted.

Bladet kommer ut fire ganger i året, og  alle medlemmer i Norsk forening for gravplasskultur får bladet.

Bladet har en egen nettside, der alle artiklene fra bladet blir lagt ut. Her legges det også ut fortløpende andre nyheter.

Kurs og fagdager

Hvert år arrangerer Norsk forening for gravplasskultur kurs i praktisk gravplassdrift og kurs i administrasjon av gravplasser.

I tillegg årlig fagdager med årsmøte, og fagdager for krematorier.

Norsk kremasjonsstiftelse

Før Norsk Likbrændingsforening, så Norsk kremasjonsforening, for den i 2011 ble omdannet til en stiftelse

SKU

Standardiseringsutvalg for kister og urner. Bredt sammensatt utvalg som vurderer kister og urner for anbefaling

Krematorienettverket

Norsk forening for gravplasskultur har opprettet en egen gruppe som skal jobbe med krematoriesaker.

Nasjonal gravplassrådgivning

Rådgivningen for gravplasser er fra 1/1-2021 flyttet til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Det som før het kirkegårdskonsulent, og senere gravplassrådgiver, har i alle år vært foreningens viktigste samarbeidspartner.

I spalten «Spør meg» i bladet GRAVPLASSEN har Åse Skrøvset de siste årene svart på spørsmål om lovforståelse og saksbehandling. Dette stoffet er nå kategorisert og lagt ut under menypunktet under. Vi håper dette kan være til nytte og hjelp for flere!

Fagstoff

Gravplass

Planlegging og drift av gravplasser krever en innsikt i lover og regler, og gode rutiner.

Krematorier

Her finner du informasjon om krematorier og hva som skjer under en kremasjon.