Norsk forening for Gravplasskultur (NFG) - en ideell og uavhengig forening stiftet i 1966

Norsk forening for gravplasskultur skal arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier.
Pr i dag har vi tre definerte satsningsområder: Kurs - Informasjonsarbeid - Fagdager

NFG-pris 2019: Beste navna minnelund

Fristen for innsending av kandidater er ute, og vi har fått inn 19 gode forslag! Vi er nå i full gang med evalueringen. Vinneren vil bli bekjentgjort på fagdagene i Ullensvang, og presentert i fagbladet Gravplassen.

Les mer

FAGUS arrangerer jordseminar

Tema er "Jord som vokseplass for planter". Seminaret blir holdt fire steder i landet: 4. sept i Bodø, 5. sept i Trondheim og 6. sept. i Oslo.

Les mer

Innkalling til årsmøte 2019

Velkommen til årsmøte i Norsk forening for gravplasskultur, onsdag 11. september kl. 16.30 på Hotell Ullensvang, Ullensvangvegen 865, Lofthus i Hardanger. Årsmeldingen ligger under "les mer"

Les mer

Ny utkast til lokale gravplassvedtekter

Gravplassrådgiveren har pr mars 2019 kommet med en revisjon av utkastet til lokale vedtekter. Forslaget ligger under Fagstoff/Lovverk, eller trykk "Les mer" for å få en direkte link.

Les mer

NFG-pris 2019: Beste navna minnelund

Veldig mange forvaltninger har de siste årene anlagt navna minnelunder. Denne gangen setter vi derfor søkelyset på disse, og håper å få inn mange forslag på minnelunder med god kvalitet, og som er både nyskapende og funksjonelle.

Les mer

Velkommen til årets fagdager i Ullensvang!

I år skal vi til naturskjønne Ullensvang i Hardanger 11.-13. sept. I tillegg kan man knytte seg til en pre-tur den 10. sept. fra Myrdal stasjon via Flåm, Nærøyfjorden og Gudvangen til Ullensvang hotell. Tema: Vern - stedsidentitet.

Les mer

Veileder fra Gravplassrådgiveren

Med siste nummer av Gravplassen ble "Verneplan for gravplass, veileder fra Gravplassrådgiveren 2018" sendt ut. For dem som trenger flere har vi et restopplag som selges for kr. 100 pr stk. Bruk gjerne bestillingsskjemaet! (Se link under "les mer")

Les mer

Ny leder i foreningen

På årsmøtet ble gravplassjef i Stavanger Per Øyvind Skrede valgt som ny leder i Norsk forening for gravplasskultur. Han avløser Inghild Hareide Hansen som har sittet i to perioder som leder.

Les mer

Pris for beste nettside i 2018

Da er fagdagene i Fredrikstad over, med usedvanlig god deltakelse. Under festmiddagen ble Sandnes kommune kåret til vinnere av prisen for "Beste nettside 2018". Vi gratulerer Sandnes og Jenny Antonia Madland!

Les mer

Ny rådgiver ansatt

Vår nye rådgiver Maren Andre Rønning har nå startet i jobben. Hun overtar dermed alle funksjoner som lå til rådgiverstillingen. Kontaktinfo: Tlf. 958 39 968 og e-post: [email protected]

Les mer

til jord skal du bli?

-Hvis vi skal ha nok gravplasser til alle er vi avhengig av å gjenbruke graver. Da må vi sikre oss at det som blir tatt opp ikke ser ut som om de ble gravlagt i går, skriver Inghild Økland, forsker

Les mer

Standardiseringsutvalg for kister og urner (SKU)

Det nå kommet på plass et "Standardiseringsutvalg for kister og urner", forkortet til SKU, for å vurdere om kister og urner ivaretar forskriftens krav og kan anbefales for godkjenning. NFG er en av aktørene, og fane for utvalget er etablert.

Les mer

Åpning av grav og flytting av gravlagt

Oppslag i avisa Vårt Land har skapt usikkerhet om gjeldende strenge praksis vedrørende åpning av grav og flytting av gravlagt. Gravplassforeningen og KA har derfor i fellesskap sendt brev til alle som har forvalteransvaret for gravferd.

Les mer

Kongens fortjenstmedalje tildelt Helge Klingberg

Etter søknad fra foreningen er tidligere kirkegårdskonsulent Helge Klingberg tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin store innsats i gravplassektoren. Overrekkelsen av medalje og diplom ble gjort av ordfører i Stokke Erlend Larsen 28.11, med sentrale personer i gravplassmiljøet og gode venner

Les mer

Nå er vi: Norsk forening for gravplasskultur

På årsmøtet tirsdag 6. 2016 ble det vedtatt nytt navn på foreningen: Norsk forening for gravplaskultur. Vi håper alle raskt tar til seg det nye navnet og tar det i bruk.

Les mer