Norsk forening for Gravplasskultur (NFG) - en ideell og uavhengig forening stiftet i 1966

Norsk forening for gravplasskultur skal arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier.
Pr i dag har vi tre definerte satsningsområder: Kurs - Informasjonsarbeid - Fagdager

Årets beste-pris 2020: Inngjerding og porter

Vi håper mange vil delta i konkurransen om "årets beste"! Vi minner om at fristen for insendelse er 1. april 2020, så det kan lønne seg å ta bilder allerede nå.

Les mer

Takk til alle som deltok på fagdager 2020 i Ullensvang

Tre dager med intense økter, god mat og mye god faglig prat er over. Styret i Gravplassforeningen vil takke alle som deltok og gjorde fagdagene vellykkede! Og neste år inviterer vi til Molde og Seilet hotell 8.-10 september : )

Les mer

Nytt styre i Gravplassforeningen 2019-2020

På årsmøtet ble det valgt to nye styremedlemmer: Anne Mette Bamble, kirkeverge i Kragerø og Jørgen Forøy, gravlunds- og krematoriesjef i Tromsø. De erstatter Håvard Russnes og Grete Dihle. Vara: Marit Linberg, Tingvoll og Per Ivar Nicolaisen, Steinkjer.

Les mer

Pris for beste navna minnelund 2019

Alstadhaug kirkegård i Levanger er kåret til årets beste navna minnelund. Vi gratulerer! På andre og tredjeplass kom Østre Gravlund i Oslo og Steinsskogen i Bærum. Det kom inn 19 nominasjoner, klikk "les mer" for å se alle.

Les mer

Ny utkast til lokale gravplassvedtekter

Gravplassrådgiveren har pr mars 2019 kommet med en revisjon av utkastet til lokale vedtekter. Forslaget ligger under Fagstoff/Lovverk, eller trykk "Les mer" for å få en direkte link.

Les mer

Veileder fra Gravplassrådgiveren

Med siste nummer av Gravplassen ble "Verneplan for gravplass, veileder fra Gravplassrådgiveren 2018" sendt ut. For dem som trenger flere har vi et restopplag som selges for kr. 100 pr stk. Bruk gjerne bestillingsskjemaet! (Se link under "les mer")

Les mer

Ny leder i foreningen

På årsmøtet ble gravplassjef i Stavanger Per Øyvind Skrede valgt som ny leder i Norsk forening for gravplasskultur. Han avløser Inghild Hareide Hansen som har sittet i to perioder som leder.

Les mer

Pris for beste nettside i 2018

Da er fagdagene i Fredrikstad over, med usedvanlig god deltakelse. Under festmiddagen ble Sandnes kommune kåret til vinnere av prisen for "Beste nettside 2018". Vi gratulerer Sandnes og Jenny Antonia Madland!

Les mer

Ny rådgiver ansatt

Vår nye rådgiver Maren Andre Rønning har nå startet i jobben. Hun overtar dermed alle funksjoner som lå til rådgiverstillingen. Kontaktinfo: Tlf. 958 39 968 og e-post: [email protected]

Les mer

til jord skal du bli?

-Hvis vi skal ha nok gravplasser til alle er vi avhengig av å gjenbruke graver. Da må vi sikre oss at det som blir tatt opp ikke ser ut som om de ble gravlagt i går, skriver Inghild Økland, forsker

Les mer

Standardiseringsutvalg for kister og urner (SKU)

Det nå kommet på plass et "Standardiseringsutvalg for kister og urner", forkortet til SKU, for å vurdere om kister og urner ivaretar forskriftens krav og kan anbefales for godkjenning. NFG er en av aktørene, og fane for utvalget er etablert.

Les mer

Åpning av grav og flytting av gravlagt

Oppslag i avisa Vårt Land har skapt usikkerhet om gjeldende strenge praksis vedrørende åpning av grav og flytting av gravlagt. Gravplassforeningen og KA har derfor i fellesskap sendt brev til alle som har forvalteransvaret for gravferd.

Les mer

Kongens fortjenstmedalje tildelt Helge Klingberg

Etter søknad fra foreningen er tidligere kirkegårdskonsulent Helge Klingberg tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin store innsats i gravplassektoren. Overrekkelsen av medalje og diplom ble gjort av ordfører i Stokke Erlend Larsen 28.11, med sentrale personer i gravplassmiljøet og gode venner

Les mer

Nå er vi: Norsk forening for gravplasskultur

På årsmøtet tirsdag 6. 2016 ble det vedtatt nytt navn på foreningen: Norsk forening for gravplaskultur. Vi håper alle raskt tar til seg det nye navnet og tar det i bruk.

Les mer

Kirkegårdsforeningen feirer 50-årsjubileum!

I den forbindelse har vi laget en jubileumsbok. Den lanseres på årets fagdager 6.-8. september i Drammen, der alle deltakerne får hvert sitt eksemplar. Her vil nok mange kunne kjenne seg igjen på bilder fra våre mange kurs og fagdager!

Les mer