Gravplass

Gravplassen er både en arbeidsplass, en historieforteller og et kulturminne.

For å drifte en gravplass trengs god kunnskap både om lover og regler, om grønntanlegget og miljøvennlig drift, og om kulturminneforvaltning og vern.

Gravplassforeningen gjør sitt for å øke kunnskapen om alle disse temaene. Vi har:

Kurs og fagdager:

 • Årlige fagdager
  -lagt til ulike steder i landet. Med forskjellige hovedtema hvert år
 • Kurs i praktisk gravplassdrift
  -Kurset står godt på egne ben som en grunnopplæring i gravplassdrift, men er også godkjent som en modul i Gravplasskolen
 • Kurs i administrasjon av gravplasser
  -Grunnopplæring som er spesielt rettet mot gravplassadministrasjonen

Blad og nett:

 • Fagbladet Gravplassen
  -40 sider med aktuelle tema. Utkommer med 4 nummer i året
 • fagbladet-gravplassen.no
  -som er bladets nettsider. Der ligger også råd og rettledninger fra Statsforvalterens faggruppe gravplass lett tilgjengelig

Utvalg: