Gravplass

Gravplassen er både en arbeidsplass, en historieforteller og et kulturminne.

For å drifte en gravplass trenges god kunnskap både om lover og regler, om grønntanlegget og miljøvennlig drift, og om kulturminneforvaltning og vern.

I spalten «Spør meg» i bladet GRAVPLASSEN har gravplassrådgiveren belyst spørsmål med henblikk på lovforståelse og saksbehandling. Dette stoffet er nå kategorisert og lagt ut under menypunktet «Gravplassrådgiveren», og fra og med 2020 på gravplassen.no/gravplassradgiveren. Vi håper dette kan være til nytte og hjelp for flere!

Det ligger også mye informasjon i NOU 2014-2 Lik og likskap