Krematorier

I Norge er det nå 26 krematorier, og en sakte stigende kremasjonsandel

Planlegging og drift av gravplasser krever en innsikt i lover og regler. Vi har derfor lagt ut linker til Gravferdsloven med forskrifter, samt en oversikt over vår bøker og hefter til hjelp i arbeidet.

I spalten «Spør meg» i bladet GRAVPLASSEN har gravplassrådgiveren belyst spørsmål med henblikk på lovforståelse og saksbehandling. Dette stoffet er nå kategorisert og lagt ut under «Gravplassrådgiveren» i hovedmenyen. Vi håper dette kan være til nytte og hjelp for flere!

Gravplassforeningen har også et utvalg, Krematorienettverket, som jobber med krematoriesaker (se eget menypunkt) Nettverket er også faglig ansvarlig for årlige fagdager for krematorier, som blir arrangert hvert år i desember