Krematorier

I Norge er det nå 26 krematorier, og en sakte stigende kremasjonsandel

Planlegging og drift av gravplasser krever en innsikt i lover og regler. Vi har derfor lagt ut linker til Gravferdsloven med forskrifter, samt en oversikt over vår bøker og hefter til hjelp i arbeidet.

I spalten «Spør meg» i bladet GRAVPLASSEN har gravplassrådgiveren belyst spørsmål med henblikk på lovforståelse og saksbehandling. Dette stoffet er nå kategorisert og lagt ut under «Gravplassrådgiveren» i hovedmenyen. Vi håper dette kan være til nytte og hjelp for flere!

Gravplassforeningen har også et utvalg, Krematorienettverket, som jobber med krematoriesaker (se eget menypunkt)