Krematorier

I Norge er det nå 25 krematorier i funksjon, og en stigende kremasjonsandel

Planlegging og drift av gravplasser krever en innsikt i lover og regler. Vi har derfor lagt ut linker til Gravferdsloven med forskrifter, samt en oversikt over vår bøker og hefter til hjelp i arbeidet.

Gravplassforeningen har også et utvalg, Krematorienettverket, som jobber med krematoriesaker (se eget menypunkt) Nettverket er også faglig ansvarlig for årlige fagdager for krematorier, som blir arrangert hvert år i desember