Norsk forening for gravplasskultur ble stiftet i 1966

Er Norsk forening for gravplasskultur skal arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier.

Norsk forening for gravplasskultur har rett og slett gravplassen som sitt hjertebarn. Det vil si planlegging, drift, stell av grøntanlegget, kulturminneforvaltning, vern og historie.

Styringsform

Norsk forening for gravplasskultur ledes av et styre på fem medlemmer, som velges av årsmøtet. Styreleder er øverste leder i NFG, og velges for to år.
De fire styremedlemmer velges også for to år, der to og er på valg hvert annet år.

Foreningen har to ansatte: Kontorleder og kursleder Synnøve Haugstad Sira og daglig leder Kari Anne Flaa.

NFG sine viktigste oppgaver/tjenester

 • Kurs og fagdager
 • Fagblad (på nett og papir)
 • Faglig råd
  bestående av medlemmer fra organisasjoner og instanser som er relatert til sektoren, for å styrke kommunikasjonen med relevante organisasjoner og instanser.
 • Krematorienettverk
  bestående av representanter for et representativt utvalg av krematoriene, for ivaretakelse av spørsmål knyttet til kremasjon og krematoriedrift.
 • Utviklings- og informasjonsarbeid, rådgivning, faglitterære utgivelser og informasjonstjenester

Medlemmer

Vi har tre medlemsgrupper:

 1. Kirkelige fellesråd og kommuner
 2. Selskap, råd og organisasjoner
 3. Enkeltpersoner

Underutvalg der NFG har sekretariatet

 

Vi har også et bredt samarbeid med andre i sektoren:

Regional gravplassmyndighet hos statsforvalteren i Vestfold og Telemark

 • NFG sin viktigste samarbeidspartner
 • Er foredragsholdere på NFG sine kurs
 • Har fast spalte i fagbladet Gravplassen

Tilknyttede organisasjoner

Andre

Sekretariat for Norsk Kremasjonsstiftelse
Vi samarbeider også med KA der det passerdaglig