Norsk forening for gravplasskultur ble stiftet i 1966

Norsk forening for gravplasskultur skal arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier.

Norsk forening for gravplasskultur har rett og slett gravplassen som sitt hjertebarn. Det vil si planlegging, drift, stell av grøntanlegget, kurlturminneforvaltning, vern og historie.

Styringsform

Styreleder er øverste leder i NFG, og er velges for to år.
De fire styremedlemmer velges også for to år, der to og er på valg hvert annet år.

Foreningen har to ansatte: Kontorleder og kursleder Synnøve Haugstad Sira og rådgiver Maren Rønning.

NFG sine viktigste oppgaver/tjenester

  • Kurs og fagdager
  • Fagblad (på nett og papir)
  • Faglitteratur


Vi har også et bredt samarbeid med andre i sektoren:

Nasjonal gravplassrådgiver v/Åse Skrøvset

  • NFG sin viktigste samarbeidspartner
  • Er hovedforedragsholder på NFG sine kurs
  • Skriver fast spalte «spør gravplassrådgiveren» i fagbladet
  • Medlem i de fleste «underutvalgene» til NFG
  • Nasjonal gravplassrådgiver er fra 1/1-2021 en egen etat med kontor i Tønsberg, hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Tilknyttede organisasjoner

Underutvalg der NFG har sekretariatet

Andre

Sekretariat for Norsk Kremasjonsstiftelse
Vi samarbeider også med KA der det passer