Årets kurs og fagdager

Bli med på våre kurs og fagdager!

TittelDatoSted
Fagdager 20218.-10. september 2021Sandefjord/Larvik
Kurs i praktisk gravplassdrift, høst27. - 30. september 2021Ski
Kurs i administrasjon av gravplasser26. - 28. oktober 2021Bergen
Seminar om navnet minnelund28. oktober 2021 kl. 13 - 17 (etter admin-kurset)Bergen
Fagdager for krematorier1. og 2. desember 2021Ålesund
Fagdager 2022juni 2022Oslo

Grøntfaglige arrangement i FAGUS sin regi her
Info om GRAVPLASSKOLEN her

NB: På kursene er maks antall 30 personer. Vær oppmerksom på at de kan bli fulltegnet før påmeldingsfristen er ute!

Fagdager 2021

Målgruppe

Alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassen

Dato

8. - 10. september

Sted

Scandic Park Sandefjord, Strandpromenaden 9, Sandefjord. Befaring til gravplasser i Larvik og Sandefjord

Møteavgift

Kr 2708 for medlemmer
Kr 3610 for ikke-medlemmer

Påmelding

Påmeldingsskjema. Vi tar imot påmeldinger etter det så lenge vi har plass : )

Påmelding strømming*
*med forbehold om nok påmeldte

Påmelding utstillere

Hotell

Dagpakke

Kr 2075 for lunsj og kaffe i tre dager 
Ekstra for middag kr 495

Overnatting

Kr 4695 i enkeltrom m/full pensjon
Kr 3795 i dobbeltrom m/full pensjon, pr pers
Ankomst dagen før: kr 1190 enkeltrom/kr 780 for dobbeltrom per pers

Strømming


Kr 3090 for medlemmer
Kr 3863 for ikke-medlemmer
Påmelding strømming 

Tema

Tema: Gravformer i endring
Gravplassen i gårsdagens, dagens og fremtidens samfunn * Nye gravformer – hvilke alternativer har vi nå, og hvilke kan komme? * Gravferdsbyråenes erfaring fra pandemien
-har den påvirket tradisjonene, og vil den ha konsekvenser framtiden? * Krematorienes erfaring med askespredning * Erfaringer med askespredning på gravplass i Sverige * Inspirasjon fra utlandet til gode urnevegger *Utdeling av pris for «Årets beste» * Hva kjennetegner gode urnegravfelt * Larvik og Tønsberg: Erfaringer og inspirasjon til navna minnelunder * Befaring til gravplasser i Larvik og Sandefjord * Erfaring med pandemien: Beredskapsplaner og risikovurderinger * Pandemiens konsekvenser for gravplass og krematorium i Oslo * Endringer i lov og forskrift -Gravferdslovverket i individualismens tidsalder * Spørretime og presentasjon av faggruppe gravplass * Trondheim: Presentasjon av Charlottenlund gravlund * Bærum: Presentasjon Lilleøya gravlund 

Kurs i praktisk gravplassdrift, høst

Målgruppe

Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også en modul i Gravplasskolen

Dato

27. - 30. september 2021

Sted

Thon Hotel Ski, Jernbaneveien 8, Ski

Møteavgift

Kr 3030 for medlemmer
Kr 4040 for ikke-medlemmer

Program

Kommer

Påmelding

Påmeldingsskjema. Frist 13. august

Hotell

Dagpakke

Kr 2790 inkludert lunsj og kaffe (for dem som ikke trenger overnatting)

Overnatting

Kr 6865 i enkeltrom m/full pensjon
Kr 5615 i dobbeltrom m/full pensjon pr. pers.
Ankomst dagen før:
Enkeltrom kr 1095, dobbeltrom kr 730 pp m/frok.

Tema

Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og ev. krematorium

Kurs i administrasjon av gravplasser

Målgruppe

Administrativt personale; kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte, driftsledere

Dato

26. - 28. oktober 2021

Sted

Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen

Møteavgift

Kr 2333 for medlemmer
Kr 3110 for ikke-medlemmer

Program

Kommer

Påmelding

Påmeldingsskjema. Frist 13. september

Hotell

Dagpakke

Kr 2085

Overnatting

Kr 4895 i enkeltrom m/full pensjon
Ankomst dagen før: kr 1080 m/frokost

Tema

Gravplassenes plass i forvaltningen, rammer og regelverk • Saksbehandlingsrutiner hos gravplassforvaltningen m/eksempler • Grav- og arealbehov • Kommuneplan og reguleringsplan • Gravplassplan, navna minnelund og universell utforming • Gravregister, grav og feste av grav • Endring av gravplass/oppdatering av kartverk • Gravstellsavtaler ‐ Salg av gravminner ‐ Eksterne tjenesteleverandører på gravplass • Gravminner • Gravferdsforvaltningen som livssynsnøytral forvaltning • Gravferdsbyråenes ansvar ved gravferd • Gravferdsritualer for ulike tros‐ og livssyn • Møte med mennesker, informasjon, etikk og verdighet • Etikk, m/gruppearbeid • Krigsgraver • Vernearbeid på gravplass • Befaring

Seminar om navnet minnelund

Målgruppe

Forvaltninger som planlegger å anlegge navnet minnelund

Dato

28. oktober 2021 kl. 13 - 17 (etter kurset i administrasjon av gravplasser)

Sted

Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen

Møteavgift

Kr 1000 for seminaret inkl. kaffemåltid

Foredragsholdere

Åse Skrøvset fagsjef gravplass hos statsforvalteren 
Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i Bergen

Påmelding

Tema

Kommer

Fagdager for krematorier

Målgruppe

Krematorieansatte, saksbehandlere og daglige ledere/kirkeverger som fatter beslutninger knyttet til urnegraver og kremasjonsvirksomhet

Dato

  1. og 2. desember 2021

Sted

Møteavgift

Tidlig-ute-pris: Kr 2100 for medlemmer
Kr 2800 for ikke-medlemmer
Etter 20. oktober: Kr 2325 for medlemmer
Kr 3100 for ikke-medlemmer

Program

Legges ut her når det er klart

Påmelding

Påmeldingsskjema. Frist 20. oktober for beste pris, men vi tar imot påmeldinger etter det så lenge vi har plass : ) 

Påmelding utstillere

Hotell

Dagpakke

kr 1385 for lunsj og kaffe i to dager (for dem som ikke trenger overnatting). Middag kan bestilles i tillegg for kr 595

Overnatting

kr 2530 for enkeltrom med full pensjon
kr 2190 for dobbeltrom med full pensjon, pr. pers.
Ankomst dagen før:
kr 1410 for enkeltrom med frokost
kr 785 for dobbeltrom med frokost, pr. pers.

Tema

Hva er verdien av statistikk * Nye prosjekter: Ønsker og behov – arkitektens løsninger * Hvilke behov skal lovverket åpne opp for og hvorfor? * Gruppearbeid: Ulike behov og henvendelser fra pårørende * Befaring til Ålesund krematorium * Beredskapsarbeid * Gruppearbeid: Beredskapsarbeid på krematoriet – Hvilke erfaringer har vi gjort oss i 2020? * Presentasjon av prosjektet: Kremasjon av hjertestimulatorer – Implantat med elektroniske komponenter * Orientering om SKU – Standardiseringsutvalget for kister og urner * Fossilfri drift

Fagdager 2022 i Oslo

Målgruppe

Alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassen.

NB: Siden det dette året er nordisk kongress i Tampere, Finland, i september, legges våre fagdager til våren, og over to dager.

Dato

Juni 2022 i Oslo

Sted

Hotel Holmenkollen Park,  Kongeveien 26, Oslo

Møteavgift

Kommer

Program

Kommer

Påmelding

Påmeldingsskjema kommer

Hotell

Dagpakke

Pris kommer

Overnatting

Pris kommer

Tema

Kommer

 

Vilkår kurs og fagdager: Ved avmelding mindre enn 4 uker før kursstart blir et gebyr på kr 500 fakturert. Avmelding mindre enn 7 dager før/ikke oppmøte, gir ingen refusjon av møteavgift og påløpte hotellutgifter.

Vil du se bilder fra kurs og fagdager?

Kursleders bilder fra våre kurs og fagdager