Årets kurs og fagdager

Bli med på våre kurs og fagdager!

TittelDatoSted
Kurs i praktisk gravplassdrift, vår19. - 22. april 2021Skien
Fagdager 20218.-10. september 2021Sandefjord/Larvik
Kurs i praktisk gravplassdrift, høst27. - 30. september 2021Østlandet
Kurs i administrasjon av gravplasser26. - 28. oktober 2021Bergen
Seminar om navnet minnelund28. oktober 2021 kl. 13 - 17 (etter admin-kurset)Bergen
Fagdager for krematorier1. og 2. desember 2021Ålesund
Fagdager 2022juni 2022Oslo

Grøntfaglige arrangement i FAGUS sin regi her
Info om GRAVPLASSKOLEN her

NB: På kursene er maks antall 30 personer. Vær oppmerksom på at de kan bli fulltegnet før påmeldingsfristen er ute!

Kurs i praktisk gravplassdrift, vår

Målgruppe

Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også en modul i Gravplasskolen

Dato

19. - 22. april 2021

Sted

Clarion Hotel Bryggeparken, Langbryggen 7, Skien

Møteavgift

Kr 3030 for medlemmer
Kr 4040 for ikke-medlemmer

Program

Program legges ut her når det er klart

Påmelding

Påmeldingsskjema. Frist: 19. mars

Hotell

Dagpakke

Kr 2530 inkludert lunsj og kaffe

Overnatting

Kr 6350 i enkeltrom m/full pensjon
Kr 5399 i dobbeltrom m/full pensjon pr. pers.
Ankomst dagen før:
Enkeltrom kr 1130, dobbeltrom kr 710 pp m/frok.

Tema

Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og ev. krematorium

Fagdager 2021

Målgruppe

Alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassen

Dato

8. - 10. september

Sted

Scandic Park Sandefjord, Strandpromenaden 9, Sandefjord. Befaring til gravplasser i Larvik

Møteavgift

Tidlig ute-pris: Kr 2333 for medlemmer
Kr 3110 for ikke-medlemmer
Pris etter 2. juli: Kr 2708 for medlemmer
Kr 3610 for ikke-medlemmer

Program

Program legges ut her når det er klart

Påmelding

Påmeldingsskjema. Frist 2. juli for beste pris, men vi tar imot påmeldinger etter det så lenge vi har plass : )

Hotell

Dagpakke

Kr 2075 for lunsj og kaffe i tre dager 

Overnatting

Kr 4695 i enkeltrom m/full pensjon
Ankomst dagen før: kr 1190 m/frok.

Tema

Foreløpig jobber programkomiteen med disse temaene:
Kolumbarium/urnevegg * Askespredning på gravplass * Urneseremoni/kremasjon og valgmuligheter ved gravferd * gjenbruk av gamle rammegraver * Gode urnefelt * Endring i lov og forskrift * Erfaringer etter pandemien.
Det blir befaring til Tjølling der de har rammegraver, og til Undersbo der det planlegges urnevegg. Så prøver vi å inkludere et besøk på Vestfold krematorium for dem som ønsker det.

Kurs i praktisk gravplassdrift, høst

Målgruppe

Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også en modul i Gravplasskolen

Dato

27. - 30. september 2021

Sted

Thon Hotel Ski, Jernbaneveien 8, Ski

Møteavgift

Kr 3030 for medlemmer
Kr 4040 for ikke-medlemmer

Program

Kommer

Påmelding

Påmeldingsskjema. Frist 13. august

Hotell

Dagpakke

Kr 2790 inkludert lunsj og kaffe (for dem som ikke trenger overnatting)

Overnatting

Kr 6865 i enkeltrom m/full pensjon
Kr 5615 i dobbeltrom m/full pensjon pr. pers.
Ankomst dagen før:
Enkeltrom kr 1095, dobbeltrom kr 730 pp m/frok.

Tema

Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og ev. krematorium

Kurs i administrasjon av gravplasser

Målgruppe

Administrativt personale; kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte, driftsledere

Dato

26. - 28. oktober 2021

Sted

Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen

Møteavgift

Kr 2333 for medlemmer
Kr 3110 for ikke-medlemmer

Program

Kommer

Påmelding

Påmeldingsskjema. Frist 13. september

Hotell

Dagpakke

Kr 2085

Overnatting

Kr 4895 i enkeltrom m/full pensjon
Ankomst dagen før: kr 1080 m/frokost

Tema

Gravplassenes plass i forvaltningen, rammer og regelverk • Saksbehandlingsrutiner hos gravplassforvaltningen m/eksempler • Grav- og arealbehov • Kommuneplan og reguleringsplan • Gravplassplan, navna minnelund og universell utforming • Gravregister, grav og feste av grav • Endring av gravplass/oppdatering av kartverk • Gravstellsavtaler ‐ Salg av gravminner ‐ Eksterne tjenesteleverandører på gravplass • Gravminner • Gravferdsforvaltningen som livssynsnøytral forvaltning • Gravferdsbyråenes ansvar ved gravferd • Gravferdsritualer for ulike tros‐ og livssyn • Møte med mennesker, informasjon, etikk og verdighet • Etikk, m/gruppearbeid • Krigsgraver • Vernearbeid på gravplass • Befaring

Seminar om navnet minnelund

Målgruppe

Forvaltninger som planlegger å anlegge navnet minnelund

Dato

28. oktober 2021 kl. 13 - 17 (etter kurset i administrasjon av gravplasser)

Sted

Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen

Møteavgift

Kr 1000 for seminaret inkl. kaffemåltid

Program

Kommer

Påmelding

Tema

Kommer

Fagdager for krematorier

Målgruppe

Krematorieansatte, saksbehandlere og daglige ledere/kirkeverger som fatter beslutninger knyttet til urnegraver og kremasjonsvirksomhet

Dato

  1. og 2. desember 2021

Sted

Møteavgift

Tidlig-ute-pris: Kr 2100 for medlemmer
Kr 2800 for ikke-medlemmer
Etter 20. oktober: Kr 2325 for medlemmer
Kr 3100 for ikke-medlemmer

Program

Legges ut her når det er klart

Påmelding

Påmeldingsskjema. Frist 20. oktober for beste pris, men vi tar imot påmeldinger etter det så lenge vi har plass : ) 

Hotell

Dagpakke

kr 1385 for lunsj og kaffe i to dager (for dem som ikke trenger overnatting). Middag kan bestilles i tillegg for kr 595

Overnatting

kr 2530 for enkeltrom med full pensjon
kr 2190 for dobbeltrom med full pensjon, pr. pers.
Ankomst dagen før:
kr 1410 for enkeltrom med frokost
kr 785 for dobbeltrom med frokost, pr. pers.

Tema

Hva er verdien av statistikk * Nye prosjekter: Ønsker og behov – arkitektens løsninger * Hvilke behov skal lovverket åpne opp for og hvorfor? * Gruppearbeid: Ulike behov og henvendelser fra pårørende * Befaring til Ålesund krematorium * Beredskapsarbeid * Gruppearbeid: Beredskapsarbeid på krematoriet – Hvilke erfaringer har vi gjort oss i 2020? * Presentasjon av prosjektet: Kremasjon av hjertestimulatorer – Implantat med elektroniske komponenter * Orientering om SKU – Standardiseringsutvalget for kister og urner * Fossilfri drift

Fagdager 2022 i Oslo

Målgruppe

Alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassen.

NB: Siden det dette året er nordisk kongress i Tampere, Finland, i september, legges våre fagdager til våren, og over to dager.

Dato

Juni 2022 i Oslo

Sted

Hotel Holmenkollen Park,  Kongeveien 26, Oslo

Møteavgift

Kommer

Program

Kommer

Påmelding

Påmeldingsskjema kommer

Hotell

Dagpakke

Pris kommer

Overnatting

Pris kommer

Tema

Kommer

 

Vilkår kurs og fagdager: Ved avmelding mindre enn 4 uker før kursstart blir et gebyr på kr 500 fakturert. Avmelding mindre enn 7 dager før/ikke oppmøte, gir ingen refusjon av møteavgift og påløpte hotellutgifter.

Vil du se bilder fra kurs og fagdager?

Kursleders bilder fra våre kurs og fagdager