Årets kurs og fagdager

Bli med på våre kurs og fagdager!

TittelDatoSted
Kurs i praktisk gravplassdrift, vårNy dato: 7. - 10. juniSkien
Fagdager 20218.-10. september 2021Sandefjord/Larvik
Kurs i praktisk gravplassdrift, høst27. - 30. september 2021Østlandet
Kurs i administrasjon av gravplasser26. - 28. oktober 2021Bergen
Seminar om navnet minnelund28. oktober 2021 kl. 13 - 17 (etter admin-kurset)Bergen
Fagdager for krematorier1. og 2. desember 2021Ålesund
Fagdager 2022juni 2022Oslo

Grøntfaglige arrangement i FAGUS sin regi her
Info om GRAVPLASSKOLEN her

NB: På kursene er maks antall 30 personer. Vær oppmerksom på at de kan bli fulltegnet før påmeldingsfristen er ute!

Kurs i praktisk gravplassdrift, vår

Målgruppe

Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også en modul i Gravplasskolen

Dato

7. - 10. juni

Sted

Skien
Pga. høyt smittetrykk og nedstengning i Skien kommune, måtte dette kurset dessverre avlyses.

Møteavgift

Program

Påmelding

Hotell

Tema

Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og ev. krematorium

Fagdager 2021

Målgruppe

Alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassen

Dato

8. - 10. september

Sted

Scandic Park Sandefjord, Strandpromenaden 9, Sandefjord. Befaring til gravplasser i Larvik og Sandefjord

Møteavgift

Tidlig ute-pris: Kr 2333 for medlemmer
Kr 3110 for ikke-medlemmer
Pris etter 2. juli: Kr 2708 for medlemmer
Kr 3610 for ikke-medlemmer

Påmelding

Påmeldingsskjema. Frist 2. juli for beste pris, men vi tar imot påmeldinger etter det så lenge vi har plass : )

Påmelding strømming

Påmelding utstillere

Hotell

Dagpakke

Kr 2075 for lunsj og kaffe i tre dager 
Ekstra for middag kr 495

Overnatting

Kr 4695 i enkeltrom m/full pensjon
Kr 3795 i dobbeltrom m/full pensjon, pr pers
Ankomst dagen før: kr 1190 enkeltrom/kr 780 for dobbeltrom per pers

Strømming

Tidlig ute-pris: Kr 2060 for medlemmer
Kr 2575 for ikke-medlemmer
Pris etter 2. juli: Kr 3090 for medlemmer
Kr 3863 for ikke-medlemmer
Påmelding strømming 

Tema

Tema: Gravformer i endring
Gravplassen i gårsdagens, dagens og fremtidens samfunn * Nye gravformer – hvilke alternativer har vi nå, og hvilke kan komme? * Gravferdsbyråenes erfaring fra pandemien
-har den påvirket tradisjonene, og vil den ha konsekvenser framtiden? * Krematorienes erfaring med askespredning * Erfaringer med askespredning på gravplass i Sverige * Inspirasjon fra utlandet til gode urnevegger *Utdeling av pris for «Årets beste» * Hva kjennetegner gode urnegravfelt * Larvik og Tønsberg: Erfaringer og inspirasjon til navna minnelunder * Befaring til gravplasser i Larvik og Sandefjord * Erfaring med pandemien: Beredskapsplaner og risikovurderinger * Pandemiens konsekvenser for gravplass og krematorium i Oslo * Endringer i lov og forskrift -Gravferdslovverket i individualismens tidsalder * Spørretime og presentasjon av faggruppe gravplass * Trondheim: Presentasjon av Charlottenlund gravlund * Bærum: Presentasjon Lilleøya gravlund 

Kurs i praktisk gravplassdrift, høst

Målgruppe

Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, og også en modul i Gravplasskolen

Dato

27. - 30. september 2021

Sted

Thon Hotel Ski, Jernbaneveien 8, Ski

Møteavgift

Kr 3030 for medlemmer
Kr 4040 for ikke-medlemmer

Program

Kommer

Påmelding

Påmeldingsskjema. Frist 13. august

Hotell

Dagpakke

Kr 2790 inkludert lunsj og kaffe (for dem som ikke trenger overnatting)

Overnatting

Kr 6865 i enkeltrom m/full pensjon
Kr 5615 i dobbeltrom m/full pensjon pr. pers.
Ankomst dagen før:
Enkeltrom kr 1095, dobbeltrom kr 730 pp m/frok.

Tema

Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og ev. krematorium

Kurs i administrasjon av gravplasser

Målgruppe

Administrativt personale; kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte, driftsledere

Dato

26. - 28. oktober 2021

Sted

Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen

Møteavgift

Kr 2333 for medlemmer
Kr 3110 for ikke-medlemmer

Program

Kommer

Påmelding

Påmeldingsskjema. Frist 13. september

Hotell

Dagpakke

Kr 2085

Overnatting

Kr 4895 i enkeltrom m/full pensjon
Ankomst dagen før: kr 1080 m/frokost

Tema

Gravplassenes plass i forvaltningen, rammer og regelverk • Saksbehandlingsrutiner hos gravplassforvaltningen m/eksempler • Grav- og arealbehov • Kommuneplan og reguleringsplan • Gravplassplan, navna minnelund og universell utforming • Gravregister, grav og feste av grav • Endring av gravplass/oppdatering av kartverk • Gravstellsavtaler ‐ Salg av gravminner ‐ Eksterne tjenesteleverandører på gravplass • Gravminner • Gravferdsforvaltningen som livssynsnøytral forvaltning • Gravferdsbyråenes ansvar ved gravferd • Gravferdsritualer for ulike tros‐ og livssyn • Møte med mennesker, informasjon, etikk og verdighet • Etikk, m/gruppearbeid • Krigsgraver • Vernearbeid på gravplass • Befaring

Seminar om navnet minnelund

Målgruppe

Forvaltninger som planlegger å anlegge navnet minnelund

Dato

28. oktober 2021 kl. 13 - 17 (etter kurset i administrasjon av gravplasser)

Sted

Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen

Møteavgift

Kr 1000 for seminaret inkl. kaffemåltid

Foredragsholdere

Åse Skrøvset fagsjef gravplass hos statsforvalteren 
Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i Bergen

Påmelding

Tema

Kommer

Fagdager for krematorier

Målgruppe

Krematorieansatte, saksbehandlere og daglige ledere/kirkeverger som fatter beslutninger knyttet til urnegraver og kremasjonsvirksomhet

Dato

  1. og 2. desember 2021

Sted

Møteavgift

Tidlig-ute-pris: Kr 2100 for medlemmer
Kr 2800 for ikke-medlemmer
Etter 20. oktober: Kr 2325 for medlemmer
Kr 3100 for ikke-medlemmer

Program

Legges ut her når det er klart

Påmelding

Påmeldingsskjema. Frist 20. oktober for beste pris, men vi tar imot påmeldinger etter det så lenge vi har plass : ) 

Påmelding utstillere

Hotell

Dagpakke

kr 1385 for lunsj og kaffe i to dager (for dem som ikke trenger overnatting). Middag kan bestilles i tillegg for kr 595

Overnatting

kr 2530 for enkeltrom med full pensjon
kr 2190 for dobbeltrom med full pensjon, pr. pers.
Ankomst dagen før:
kr 1410 for enkeltrom med frokost
kr 785 for dobbeltrom med frokost, pr. pers.

Tema

Hva er verdien av statistikk * Nye prosjekter: Ønsker og behov – arkitektens løsninger * Hvilke behov skal lovverket åpne opp for og hvorfor? * Gruppearbeid: Ulike behov og henvendelser fra pårørende * Befaring til Ålesund krematorium * Beredskapsarbeid * Gruppearbeid: Beredskapsarbeid på krematoriet – Hvilke erfaringer har vi gjort oss i 2020? * Presentasjon av prosjektet: Kremasjon av hjertestimulatorer – Implantat med elektroniske komponenter * Orientering om SKU – Standardiseringsutvalget for kister og urner * Fossilfri drift

Fagdager 2022 i Oslo

Målgruppe

Alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassen.

NB: Siden det dette året er nordisk kongress i Tampere, Finland, i september, legges våre fagdager til våren, og over to dager.

Dato

Juni 2022 i Oslo

Sted

Hotel Holmenkollen Park,  Kongeveien 26, Oslo

Møteavgift

Kommer

Program

Kommer

Påmelding

Påmeldingsskjema kommer

Hotell

Dagpakke

Pris kommer

Overnatting

Pris kommer

Tema

Kommer

 

Vilkår kurs og fagdager: Ved avmelding mindre enn 4 uker før kursstart blir et gebyr på kr 500 fakturert. Avmelding mindre enn 7 dager før/ikke oppmøte, gir ingen refusjon av møteavgift og påløpte hotellutgifter.

Vil du se bilder fra kurs og fagdager?

Kursleders bilder fra våre kurs og fagdager