Årets kurs og fagdager

Bli med på våre kurs og fagdager!

TittelDatoSted
Kurs i administrasjon av gravplasser17. - 19. april 2023Drammen
Kurs i praktisk gravplassdrift5. - 8. juni 2023Agder/Rogaland
Fagdager 20235. - 7. september 2023Tromsø
Kurs i praktisk gravplassdrift23. - 26. oktober 2023Hamar-distriktet

Grøntfaglige arrangement i FAGUS sin regi her
Info om GRAVPLASSKOLEN her

NB: På kursene har vi i normalår 30 personer. Vær oppmerksom på at de kan bli fulltegnet før påmeldingsfristen er ute!

Gratis veiledninger og foredrag

Hvordan føre kremasjonsregister som muliggjør statistikk?
Veiledningsvideo om føring av kremasjonsregistrering i Ecclesia og Gravlund

Norsk kremasjonsstiftelse har ønsket en kartlegging av dagens krematoriestruktur og å sette søkelyset på fremtidige behov i Norge. Det overordnede formålet med kartleggingen var å kunne legge til rette for reell valgmulighet, dvs. likestilling mellom kistegravlegging og kremasjon og dermed å sikre alle innbyggeres rett til kremasjon.
Se Bjarne Kjeldsens presentasjon av temaet

Vilkår kurs og fagdager: Ved avmelding mindre enn 4 uker før kursstart blir et gebyr på kr 500 fakturert. Avmelding mindre enn 7 dager før/ikke oppmøte, gir ingen refusjon av møteavgift og påløpte hotellutgifter.

Vil du se bilder fra kurs og fagdager?

Kursleders bilder fra våre kurs og fagdager