SKU

Standardiseringsutvalg for kister og urner

Standardiseringsutvalget for kister og urner, SKU, vil vurdere- og gi en anbefaling for alle typer kister og urner som ønskes tatt i bruk.

Utvalget behandler felles spørsmål og standarder for kister og urner.

SKU har utarbeidet en kravspesifikasjon for fabrikkproduserte kister og urner som er akseptert av bransjen og et register over de ulike modellene av kister og urner som oppfyller kravspesifikasjonen knyttet til lov-, forskrift- og bransjekrav.

Les mer om utvalget her