SKU

Standardiseringsutvalg for kister og urner

Standardiseringsutvalg for kister og urner

Standardiseringsutvalget for kister og urner, SKU kan vurdere og gi en anbefaling om godkjenning for alle typer kister og urner som ønskes tatt i bruk. Vedtekter SKU.

Utvalget behandler felles spørsmål og standarder for kister og urner. SKU har utarbeidet en kravspesifikasjon for fabrikkproduserte kister og urner som er akseptert av bransjen, og et register over de ulike modellene av kister og urner som oppfyller kravspesifikasjonen knyttet til lov-, forskrift- og bransjekrav.

Produsenter eller representanter for produsentene kan gi kommentarer til produkt eller materialer som er definert i SKUs kravspesifikasjon. SKUs uttalelser og regelverk publiseres på utvalgets hjemmeside.

NB: Det presiseres at det er anledning til å lage kiste og urne selv. Bestemmelsene i forskriften må legges til grunn. Det vil da være den lokale gravplassforvaltningen eller krematoriet sitt ansvar å vurdere om kisten eller urnen tilfredsstiller de forskriftsmessige kravene. Det anbefales å ta kontakt med gravplassforvaltningen eller krematoriet i forkant. 

Følgende organisasjoner/personer er representerte i SKU:

  • KA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, v/Carsten Furuseth (leder)
  • NFG, som har sekretærfunksjon for SKU
  • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
  • Gravplassmyndighetene og krematoriene. Representantene velges av styret i Norsk forening for gravplasskultur (NFG)
  • Gravferdsbyråene, representert ved Virke gravferd
  • Opptil tre representanter med en viss markedsdekning fra kiste- og urneleverandørene.
    Kiste- og urneleverandørene velger selv hvem som skal representere bransjen i utvalget.