Fagbladet Gravplassen

Landets eneste fagblad for gravplassektoren

Vårt fagblad GRAVPLASSEN kommer ut fire ganger i året, og er et fagblad for dem som administrerer, drifter og planlegger gravplasser. Og for alle som er interesserte i kirkegården som gravplass, park eller historisk sted.

Bladet har egen nettside: fagbladet-gravplassen.no.

 

Gravplassen nr. 2-2023ttps://gravplassforeningen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/maren_ronning_gravplasskultur_no/Ec5Z4vRR6SZFl6dDuaVz9esBluPzLPVnoRjuPWPbQqNDeQ?e=PcNTKf

Redaksjonsutvalget

Redaksjonsutvalget for fagtidsskriftet Gravplassen møtes foran hvert nummer, og har sammen med redaktøren ansvaret for bladets innhold. Utvalget består av: