Fagbladet

Vårt fagblad KIRKEGÅRDEN kommer ut fire ganger i året, og er et fagblad for dem som administrerer, drifter og planlegger gravplasser. Og for alle som er interesserte i kirkegården, som gravplass, park eller historisk sted. 
Fra og med 2017 heter bladet GRAVPLASSEN

Medlemmer i Norsk forening for gravplasskultur får bladet tilsendt. Se medlemskapstyper og innmeldingsskjema her.
Innholdsoversikt fra og med år 2008

Les det siste bladet her: Gravplassen 1 – 2017