Fagbladet Gravplassen

Landets eneste fagblad for gravplassektoren

Vårt fagblad GRAVPLASSEN kommer ut fire ganger i året, og er et fagblad for dem som administrerer, drifter og planlegger gravplasser. Og for alle som er interesserte i kirkegården, som gravplass, park eller historisk sted.

Medlemmer i Norsk forening for gravplasskultur får bladet tilsendt. Se medlemskapstyper og innmeldingsskjema her

Bladet har også en egen nettside: fagbladet-gravplassen.no.
Fra 2023 kommer både bladet og nettsidene i ny drakt, så følg med!

Forside Gravplassen nr. 1-2022

Forside Gravplassen nr. 1-2022

 

 

Redaksjonsutvalget

Redaksjonsutvalget for fagtidsskriftet Gravplassen møtes foran hvert nummer, og har hovedansvaret for bladets innhold. Utvalget består av:

Ikon av person

Johannes Sørhaug

Synnøve Haugstad Sira

Maren Andrea Rønning