Fagbladet

Vårt fagblad GRAVPLASSEN (tidligere Kirkegården) kommer ut fire ganger i året, og er et fagblad for dem som administrerer, drifter og planlegger gravplasser. Og for alle som er interesserte i kirkegården, som gravplass, park eller historisk sted.

Medlemmer i Norsk forening for gravplasskultur får bladet tilsendt.
Se medlemskapstyper og innmeldingsskjema herInnholdsoversikt fra og med år 2008

Redaktør er frilansjournalist
Alf Bergin 
e-post

 

GP – 3 – 2020

Annonseinfo