Fagbladet Gravplassen

Landets eneste fagblad for gravplassektoren

Vårt fagblad GRAVPLASSEN kommer ut fire ganger i året, og er et fagblad for dem som administrerer, drifter og planlegger gravplasser. Og for alle som er interesserte i kirkegården, som gravplass, park eller historisk sted.

Medlemmer i Norsk forening for gravplasskultur får bladet tilsendt. De har også innlogging til bladets nettsider inkludert. Se medlemskapstyper og innmeldingsskjema her

Fra 2023 ble det gjort en omlegging av både blad og nettsider. Maren Rønning gikk inn som redaktør for begge, og det ble gjort en oppdatering av både design og innholdsprofilering.

Bladet fikk da en endret nett-adresse fagbladet-gravplassen.no.

 

Gravplassen nr. 2-2023

https://gravplassforeningen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/maren_ronning_gravplasskultur_no/Ec5Z4vRR6SZFl6dDuaVz9esBluPzLPVnoRjuPWPbQqNDeQ?e=PcNTKf

Redaksjonsutvalget

Redaksjonsutvalget for fagtidsskriftet Gravplassen møtes foran hvert nummer, og har hovedansvaret for bladets innhold. Utvalget består av:

Johannes Sørhaug

Kari Anne Flaa

  • Rådgiver og redaktør for fagbladet Gravplassen

Synnøve Haugstad Sira

Ruth Hauge Bjørnseth