Fagbladet Gravplassen

Landets eneste fagblad for gravplassektoren

Vårt fagblad GRAVPLASSEN (tidligere Kirkegården) kommer ut fire ganger i året, og er et fagblad for dem som administrerer, drifter og planlegger gravplasser. Og for alle som er interesserte i kirkegården, som gravplass, park eller historisk sted.

Medlemmer i Norsk forening for gravplasskultur får bladet tilsendt. Se medlemskapstyper og innmeldingsskjema her

 

 

Redaksjonsutvalget

Redaksjonsutvalget for fagtidsskriftet Gravplassen møtes foran hvert nummer, og har hovedansvaret for bladets innhold. Utvalget består av:

Åse Skrøvset

Johannes Sørhaug

Synnøve Haugstad Sira

Maren Andrea Rønning

  • Gravplassrådgiver, for tiden i permisjon