Aktuelt

Nytt fra foreningen og gravplassektoren

Eidanger seremonibygg, Porsgrunn

Vinner av årets beste 2023: Livssynsåpne seremonirom

Eidanger seremonibygg er kåret som vinner i vår årlige konkurranse om “Årets beste”. Kåringen ble gjort 7. september på årets fagdager i Tromsø. Se opptak av overrekkelsen her Det var fem innsendte bidrag, og alle ble presentert på fagdagene. Og her er juryens vurdering og presentasjon av konkurransens kriterier, bidragene og vinner.  

Årsmelding 2022-2023, forside

Velkommen til årsmøte og fagdager i Norsk forening for gravplasskultur

Årets fagdager blir 5.-7. septemberi. Årsmøtet blir tirsdag 5. september kl. 16.30

Kremasjonsstatistikk 2022-2

Kremasjonsstatistikken for 2022 er klar

Etter to år med en kremasjonsprosent  46 %, er den for 2022 gått opp til 47,9 % Se kremasjonsstatistikken her, og kremasjon fordelt på kommunenivå her

NIBIO_Veileder for geoteknisk vurdering ved anleggelse av gravplass_Versjon 2_2022-1, forside

Jordrapport

Veileder for geoteknisk vurdering ved anleggelse av gravplass – versjon 2. Forfatter: Inghild Halvorsen Økland og Trond Knapp Haraldsen, NIBIO Styringsgruppen i prosjekt «Egnet jord til kistegraver» engasjerte NIBIO for å utrede en veileder til grunnundersøkelser, som skal dekke manglene i gravplassforskriften og sørge for en mer enhetlig vurdering av områders egnethet som gravplass.

Sandefjord, Ekeberg gravlund 2021, kapellet

Bli med i konkurransen om “Årets beste” livssynsåpne seremonirom!

I Gravplassforeningens konkurranse “Årets beste” er temaet for 2023 “Livssynsåpne seremonirom”. Vi har allerede fått inn bidrag – velkommen til å sende inn ditt også!   Forvaltere av gravplasser føler behovet for å ha tilrettelagte seremonirom for begravelser, og vi ønsker å løfte fram gode eksempler på det. Her finner du kriteriene for årets konkurranse Vi…

Vestre gravlund, Oslo

Vinnere av årets beste 2022 er kåret!

Vestre gravlund i Oslo var den som gikk av med seieren i konkurransen om beste vegetasjonsbruk. Se bilder fra Vestre og de andre som deltok i konkurransen.

Krematorievirksomheten i Norge, rapport forside, firkant

Rapporter om kremasjon

Norsk kremasjonsstiftelse har utarbeidet en rapport om “Kremasjonsvirksomheten i Norge -Nå og i fremtiden”. Den er nå klar og kan leses her.

Sandefjord 2021, pris til Kristiansand for Årets beste

Voie i Kristiansand vant prisen for beste driftsbygning med driftsareal

Vi gratulerer Kristiansand parkvesen med prisen! Vinneren ble kunngjort 9. september på fagdager 2021 i Sandefjord.

2020 Enebakk Fra nord

Årets beste-pris 2020 til Enebakk kirkegård

Den vakre granhekken ved Enebakk kirke vant prisen for årets beste inngjerding og porter. Prisen ble delt ut på fagdagene, til en stolt hovedansvarlig for hekken, Arve Rustad.

Gravplassveileder

Digital veileder for gravplassdrift

Gravplassrådgiveren har nå ferdigstilt en veileder på nett. Den er ment som hjelp til kirkelig fellesråd, kommuner og fylkesmenn.

Microsoft Word - NIBIORAPPORT 6-70-20 Nedbrytningsforhold på gr

Egnet jord for kistegraver

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet to rappo0rter om egnet jord for kistegraver:   Den første rapporten sammenstiller faggrunnlag og erfaringer per våren 2020 og tar for seg krav fra Gravferdsforskriften, dagens kunnskap om bevaring og nedbrytning av menneskekroppen, jordfagling kunnskap som påvirker funksjon i kistegravjord, empirisk kunnskap og NIBIOs erfaringer fra tidligere prosjekter,…

Ullensvang 2019-24

Nytt utkast til lokale gravplassvedtekter

Gravplassrådgiveren har pr mars 2019 kommet med en revisjon av utkastet til lokale vedtekter.
Forslaget ligger under Fagstoff/Lovverk, eller trykk «Les mer» for å få en direkte link.