Aktuelt

Nytt fra foreningen og gravplassektoren

Stjørdal 2020-18 Charlottenlund

Årets beste-pris 2021: Driftsbygning med driftsareal

Nå er «årets beste» driftsbygning med driftsareal kåret. Møt opp på fagdager 2021 8.-10. september i Sandefjord og se hvem som vant!

Årsmelding forside2

Årsmelding og innkalling til årsmøte

Da er årsmeldingen for juli 2020 -juni 2021 klar. Velkommen til årsmøtet onsdag 8. september 2021 kl. 16.15 på Scandic Park Sandefjord, Strandpromenaden 9, Sandefjord. Årsmelding 2020-2021

Tjølling

Bli med på årets fagdager!

Programmet er nå klart, og kan leses her.

Eli Blomseth Helgesen

Vikar for rådgiver ansatt

Eli Blomseth Helgesen er ansatt, og startet i stillingen 26. april. Hun har vært kirkeverge i Lenvik, prosjektleder for Senja kirkelige fellesnemnd, og sist rådgiver i Senja kirkelige fellesråd. Av utdannelse er hun adjunkt og spesialpedagog. Hun har erfaring i digitalisering av gravplasskart, utvidelse av gravplass, opprettelse av minnelund, åpning av grav, planlegging av gjenbruk,…

Johannes Sørhaug 2020

Nytt fra årsmøtet 2020

Johannes Sørhaug, kirkesjef i Porsgrunn, ble valgt til styreleder i Norsk forening for gravplasskultur. Kirsten G. Lunde ble av et enstemmig årsmøte utnevnt til æresmedlem. Ingrid Klingberg og Ingrid Marie Eidsten ble gjenvalgt som styremedlemmer.

2020 Enebakk Fra nord

Årets beste-pris 2020 til Enebakk kirkegård

Den vakre granhekken ved Enebakk kirke vant prisen for årets beste inngjerding og porter. Prisen ble delt ut på fagdagene, til en stolt hovedansvarlig for hekken, Arve Rustad.

Gravplassveileder

Digital veileder for gravplassdrift

Gravplassrådgiveren har nå ferdigstilt en veileder på nett. Den er ment som hjelp til kirkelig fellesråd, kommuner og fylkesmenn.

Microsoft Word - NIBIORAPPORT 6-70-20 Nedbrytningsforhold på gr

Egnet jord for kistegraver

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet to rappo0rter om egnet jord for kistegraver:   Den første rapporten sammenstiller faggrunnlag og erfaringer per våren 2020 og tar for seg krav fra Gravferdsforskriften, dagens kunnskap om bevaring og nedbrytning av menneskekroppen, jordfagling kunnskap som påvirker funksjon i kistegravjord, empirisk kunnskap og NIBIOs erfaringer fra tidligere prosjekter,…

Ullensvang 2019-24

Nytt utkast til lokale gravplassvedtekter

Gravplassrådgiveren har pr mars 2019 kommet med en revisjon av utkastet til lokale vedtekter.
Forslaget ligger under Fagstoff/Lovverk, eller trykk «Les mer» for å få en direkte link.