Aktuelt

Nytt fra foreningen og gravplassektoren

Tjølling

Bli med på årets fagdager!

Programmet er nå klart, og kan leses her.

I 2019 samlet vi oss til kurs i praktisk gravplassdrift i Narvik. Vakre gravplasser,  vakker natur og hyggelige folk!

Kurs i praktisk gravplassdrift

Vi har dessverre i dag måttet avlyse kurset som skulle vært i Skien i juni. Skien kommune stengte ned mandag, og det er usikkert når det kan åpnes opp igjen. Neste kurs blir da i september i Ski. Alle som var påmeldt i Skien er overført dit. Bildet er fra kurset i praktisk gravplassdrift i…

Molde 2020-2

Årets beste-pris 2021: Driftsbygning med driftsareal

I den neste konkurransen om «årets beste» er temaet driftsbygning med driftsareal. Bli med, og send inn ditt bidrag! NB: Vi har forlenget fristen til 31. mai!

Eli Blomseth Helgesen

Vikar for rådgiver ansatt

Eli Blomseth Helgesen er ansatt, og startet i stillingen 26. april. Hun har vært kirkeverge i Lenvik, prosjektleder for Senja kirkelige fellesnemnd, og sist rådgiver i Senja kirkelige fellesråd. Av utdannelse er hun adjunkt og spesialpedagog. Hun har erfaring i digitalisering av gravplasskart, utvidelse av gravplass, opprettelse av minnelund, åpning av grav, planlegging av gjenbruk,…

Johannes Sørhaug 2020

Nytt fra årsmøtet 2020

Johannes Sørhaug, kirkesjef i Porsgrunn, ble valgt til styreleder i Norsk forening for gravplasskultur. Kirsten G. Lunde ble av et enstemmig årsmøte utnevnt til æresmedlem. Ingrid Klingberg og Ingrid Marie Eidsten ble gjenvalgt som styremedlemmer.

2020 Enebakk Fra nord

Årets beste-pris 2020 til Enebakk kirkegård

Den vakre granhekken ved Enebakk kirke vant prisen for årets beste inngjerding og porter. Prisen ble delt ut på fagdagene, til en stolt hovedansvarlig for hekken, Arve Rustad.

Gravplassveileder

Digital veileder for gravplassdrift

Gravplassrådgiveren har nå ferdigstilt en veileder på nett. Den er ment som hjelp til kirkelig fellesråd, kommuner og fylkesmenn.

Microsoft Word - NIBIORAPPORT 6-70-20 Nedbrytningsforhold på gr

Egnet jord for kistegraver

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet to rappo0rter om egnet jord for kistegraver:   Den første rapporten sammenstiller faggrunnlag og erfaringer per våren 2020 og tar for seg krav fra Gravferdsforskriften, dagens kunnskap om bevaring og nedbrytning av menneskekroppen, jordfagling kunnskap som påvirker funksjon i kistegravjord, empirisk kunnskap og NIBIOs erfaringer fra tidligere prosjekter,…

Ullensvang 2019-24

Nytt utkast til lokale gravplassvedtekter

Gravplassrådgiveren har pr mars 2019 kommet med en revisjon av utkastet til lokale vedtekter.
Forslaget ligger under Fagstoff/Lovverk, eller trykk «Les mer» for å få en direkte link.