Aktuelt

Nytt fra foreningen og gravplassektoren

Flaa, Kari Anne

Daglig leder i Gravplassforeningen

Søknadsfristen for stillingen er nå ute, og det kom inn hele 24 søknader. Vi er veldig takknemlige for at så mange høyt kvalifiserte personer fant denne stillingen som interessant! Arbeidet har nå startet med å vurdere kandidatene.

Kremasjonsstatistikk 2023   test.xlsx

Kremasjonsstatistikk for 2023

Etter to år med en kremasjonsprosent  46 %, gikk den i 2022 opp til 47,9 %. For 2023 er den gått ytterligere opp, og viser nå 49 % kremasjonsandel i Norge. Kremasjonsstatistikk 2023 Hovedtall Kremasjonsstatistikk 2023 Kommuner med krematorium Kremasjonsstatistikk 2023 Kommuner  

FNs bærekraftsmål 12, ansvarlig forbruk og produksjon bred

Bli med i konkurransen om “Årets beste”. Tema i 2024: Strategier og forsøk for å få til avfallsreduksjon

-Avfallshåndtering, gjenbruk og sirkulærøkonomi i samsvar med FNs bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon – etterstrebe avfallshåndtering i samsvar med avfallsforskriften 1.januar 2023 som omfatter gravplassmyndigheten sitt ansvar. Generelle kriterier: ✓ Heve kvaliteten for besøkende og ansatte på gravplasser ✓ Vise endringsvilje for gravplasskultur og forvaltning ✓ Være bærekraftig ✓ Være forankret i egen virksomhet…

GP 4 forside

Nytt blad er ute!

Les fagbladet GRAVPLASSEN nr. 4-2023, med tema: Har du ikke fått bladet? Les det på bladets nettsider fagbladet-gravplassen.no – Presentasjon av studentoppgave om Moss kirkegård – Kommentar fra Bjarne Kjeldsen: Ikke helt totalt beredt totalberedskap? – Grønn Galla og FAGUS 20 år – Portrett av Espen Aleksander Brunstad, Alfaset krematorium: Å følge rørene – Veiledning…

Juryens vurdering

Vinner av årets beste 2023: Livssynsåpne seremonirom

Eidanger seremonibygg er kåret som vinner i vår årlige konkurranse om “Årets beste”. Kåringen ble gjort 7. september på årets fagdager i Tromsø. Se opptak av overrekkelsen her Det var fem innsendte bidrag, og alle ble presentert på fagdagene. Og her er juryens vurdering og presentasjon av konkurransens kriterier, bidragene og vinner.  

NIBIO_Veileder for geoteknisk vurdering ved anleggelse av gravplass_Versjon 2_2022-1, forside

Jordrapport

Veileder for geoteknisk vurdering ved anleggelse av gravplass – versjon 2. Forfatter: Inghild Halvorsen Økland og Trond Knapp Haraldsen, NIBIO Styringsgruppen i prosjekt «Egnet jord til kistegraver» engasjerte NIBIO for å utrede en veileder til grunnundersøkelser, som skal dekke manglene i gravplassforskriften og sørge for en mer enhetlig vurdering av områders egnethet som gravplass.

Vestre gravlund, Oslo

Vinnere av årets beste 2022 er kåret!

Vestre gravlund i Oslo var den som gikk av med seieren i konkurransen om beste vegetasjonsbruk. Se bilder fra Vestre og de andre som deltok i konkurransen.

Krematorievirksomheten i Norge, rapport forside, firkant

Rapporter om kremasjon

Norsk kremasjonsstiftelse har utarbeidet en rapport om “Kremasjonsvirksomheten i Norge -Nå og i fremtiden”. Den er nå klar og kan leses her.

Sandefjord 2021, pris til Kristiansand for Årets beste

Voie i Kristiansand vant prisen for beste driftsbygning med driftsareal

Vi gratulerer Kristiansand parkvesen med prisen! Vinneren ble kunngjort 9. september på fagdager 2021 i Sandefjord.

2020 Enebakk Fra nord

Årets beste-pris 2020 til Enebakk kirkegård

Den vakre granhekken ved Enebakk kirke vant prisen for årets beste inngjerding og porter. Prisen ble delt ut på fagdagene, til en stolt hovedansvarlig for hekken, Arve Rustad.

Gravplassveileder

Digital veileder for gravplassdrift

Gravplassrådgiveren har nå ferdigstilt en veileder på nett. Den er ment som hjelp til kirkelig fellesråd, kommuner og fylkesmenn.

Microsoft Word - NIBIORAPPORT 6-70-20 Nedbrytningsforhold på gr

Egnet jord for kistegraver

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet to rappo0rter om egnet jord for kistegraver:   Den første rapporten sammenstiller faggrunnlag og erfaringer per våren 2020 og tar for seg krav fra Gravferdsforskriften, dagens kunnskap om bevaring og nedbrytning av menneskekroppen, jordfagling kunnskap som påvirker funksjon i kistegravjord, empirisk kunnskap og NIBIOs erfaringer fra tidligere prosjekter,…