Aktuelt

Nytt fra foreningen og gravplassektoren

Kart over Finland, med Tampere avmerket

Nordisk kongress i Finland i september

Hvert 4. år er det nordisk kongress, i år i Tampere 14.-16. september. Se mer info og program på kongressens nettside Tittel: Kyrkogården som kulturarvsbärare i en ny tid Det enkleste er å ta fly til Helsinki, og fra Helsinki til Tampere går det både tog og buss.  

Årsmelding 2021-2022

Velkommen til årsmøte og fagdager i Norsk forening for gravplasskultur

Årets fagdager blir 8. og 9. juni. Årsmøtet blir torsdag 9. juni kl. 08.00.

Kremasjonsstatistikk 2021

Kremasjonsstatistikken for 2021 er klar

Ette mange års stigning i kremasjonsprosenten, viser siste oversikt 46 % kremasjon, det samme som i fjor. Se kremasjonsstatistikken her

Krematorievirksomheten i Norge, rapport forside, firkant

Nye rapporter

Norsk kremasjonsstiftelse har utarbeidet en rapport om «Kremasjonsvirksomheten i Norge -Nå og i fremtiden». Den er nå klar og kan leses her.

Microsoft PowerPoint - 5 Ålesund desember 21 v2 MONIKA.pptm

Rapport om kremasjon av implantater

I følge Gravplassforskriften §33 , skal hjertestimulator («pacemaker») og tilsvarende implantat være operert ut av kroppen før kremasjon finner sted. Vestfold krematorium fikk i oppdrag av Barne‐ og Familiedepartementet å gjennomføre prosjektet Kremasjon av hjertestimulatorer – implantat med elektroniske komponenter. Så hva ble konklusjonen av testene? Les hele rapporten: Resultat «Kremasjon av hjertestimlatorer -implantat med…

Garnison

Bli med i konkurransen om å ha årets beste 2022: Vegetasjonsbruk på gravplassen

Vi vil legge vekt på en god helhetstanke rundt vegetasjonsbruk for hele gravplassen (romskapende, årstidsvariasjon, farger, plassering av vegetasjon i forhold til drift)

Sandefjord 2021, pris til Kristiansand for Årets beste

Voie i Kristiansand vant prisen for beste driftsbygning med driftsareal

Vi gratulerer Kristiansand parkvesen med prisen! Vinneren ble kunngjort 9. september på fagdager 2021 i Sandefjord.

Eli Blomseth Helgesen 2021.

Vikar for rådgiver ansatt

Eli Blomseth Helgesen er ansatt, og startet i stillingen 26. april. Hun har vært kirkeverge i Lenvik, prosjektleder for Senja kirkelige fellesnemnd, og sist rådgiver i Senja kirkelige fellesråd. Av utdannelse er hun adjunkt og spesialpedagog. Hun har erfaring i digitalisering av gravplasskart, utvidelse av gravplass, opprettelse av minnelund, åpning av grav, planlegging av gjenbruk,…

2020 Enebakk Fra nord

Årets beste-pris 2020 til Enebakk kirkegård

Den vakre granhekken ved Enebakk kirke vant prisen for årets beste inngjerding og porter. Prisen ble delt ut på fagdagene, til en stolt hovedansvarlig for hekken, Arve Rustad.

Gravplassveileder

Digital veileder for gravplassdrift

Gravplassrådgiveren har nå ferdigstilt en veileder på nett. Den er ment som hjelp til kirkelig fellesråd, kommuner og fylkesmenn.

Microsoft Word - NIBIORAPPORT 6-70-20 Nedbrytningsforhold på gr

Egnet jord for kistegraver

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet to rappo0rter om egnet jord for kistegraver:   Den første rapporten sammenstiller faggrunnlag og erfaringer per våren 2020 og tar for seg krav fra Gravferdsforskriften, dagens kunnskap om bevaring og nedbrytning av menneskekroppen, jordfagling kunnskap som påvirker funksjon i kistegravjord, empirisk kunnskap og NIBIOs erfaringer fra tidligere prosjekter,…

Ullensvang 2019-24

Nytt utkast til lokale gravplassvedtekter

Gravplassrådgiveren har pr mars 2019 kommet med en revisjon av utkastet til lokale vedtekter.
Forslaget ligger under Fagstoff/Lovverk, eller trykk «Les mer» for å få en direkte link.