Aktuelt

Nytt fra foreningen og gravplassektoren

Molde 2020-2

Årets beste-pris 2021: Driftsbygning med driftsareal

I den neste konkurransen om «årets beste» er temaet driftsbygning med driftsareal. Bli med, og send inn ditt bidrag! Innsendingsfrist er 1. mai 2021, men det er lurt å begynne å samle dokumentasjon allerde nå.

Johannes Sørhaug 2020

Nytt fra årsmøtet 2020

Johannes Sørhaug, kirkesjef i Porsgrunn, ble valgt til styreleder i Norsk forening for gravplasskultur. Kirsten G. Lunde ble av et enstemmig årsmøte utnevnt til æresmedlem. Ingrid Klingberg og Ingrid Marie Eidsten ble gjenvalgt som styremedlemmer.

2020 Enebakk Fra nord

Årets beste-pris 2020 til Enebakk kirkegård

Den vakre granhekken ved Enebakk kirke vant prisen for årets beste inngjerding og porter. Prisen ble delt ut på fagdagene, til en stolt hovedansvarlig for hekken, Arve Rustad.

Gravplassveileder

Digital veileder for gravplassdrift

Gravplassrådgiveren har nå ferdigstilt en veileder på nett. Den er ment som hjelp til kirkelig fellesråd, kommuner og fylkesmenn.

NIBIORAPPORT 6-70-20 Nedbrytningsforhold på gr

Ny rapport: Nedbrytningstid på gravplasser

Prosjektet «Egent jord til kistegraver» har hatt som mål å finne sammenhenger mellom god nedbrytning av kiste med innhold, og ulike jordtyper.
NIBIOs rapport er nå klar. Klikk «les mer» for å få tilgang til rapporten

Ullensvang 2019-24

Nytt utkast til lokale gravplassvedtekter

Gravplassrådgiveren har pr mars 2019 kommet med en revisjon av utkastet til lokale vedtekter.
Forslaget ligger under Fagstoff/Lovverk, eller trykk «Les mer» for å få en direkte link.