Voie i Kristiansand vant prisen for beste driftsbygning med driftsareal

Helga Viksnes Solberg og Berit Selland Skaiå mottok diplomet på vegne av Kristiansand parkvesen sone gravplass. Det følger også med premie på 10 000 kroner.

Hestnes gravlund, Eigersund kom på 2. plass.

Gratulerer til begge, dette var flotte og praktiske anlegg!

Juryens begrunnelse:

1. plass: Voie gravplass i Kristiansand

Driftsbygningen og driftsarealet på Voie gravplass ligger fint plassert inntil fjellskråningen og den grønne åsen bak. Høyden på åsen demper inntrykket av den høye bygningen. Byggets mørke trepanel står fint til vegetasjonen bak og kirkens arkitektur. Området er godt skjermet fra gravfelt og prosesjonsveier og inngjerdet med et høyt gjerde hvilket gjør at det kan jobbes med vedlikehold av maskiner og utstyr uten at det skaper støy og uro inne på gravfeltene. Plasseringen av driftsbygg og driftsareal ligger godt til for adkomst utenifra og inn på selve gravplassen. Det er god og romslig plass til driftsaktivitet, kjøreaktivitet og det er egne båser for lagring av masser. Det er avsatt egne plasser til masselagring. Inne i selve driftsbygningen er det spiserom med godt lys fra vinduer, toalett, teknisk rom og stor garasje med god plass til nødvendig utstyr.
Bygget er tegnet av Asplan Viak

2. plass: Hestnes gravlund i Eigersund

Hestnes gravplass har plassert driftsbygg og driftsareal godt på gravplassen inntil en høy fjellskjæring som demper inntrykket av de store bygningene. Driftsarealet ligger i tilknytning til offentlig vei og parkering, og har i tillegg direkte adkomst inn til gravplassen. Driftsområdet er godt skjermet fra gravfelt og prosesjonsveier. Driftsområdet har romslig plass og har flere bygninger med ulike funksjoner. Masselagring under tak. Materialbruken er gjennomtenkt, med blant annet grått treverk som vil stå fint til fjellet bak. De grønne takene med sedum demper inntrykket av de høye bygningene. Materialbruken er i harmoni med gravplassen for øvrig. Ettersom bygget ikke er ferdig så er det vanskelig å bedømme materialbruk og løsninger innendørs.
Bygget er tegnet av Multiconsult.

Saltdal og Notodden

I tillegg til vinnerne så ønsker juryen å trekke frem driftsbyggene til Saltdal og Notodden.

Spesielt Saltdal er svært godt plassert i terrenget og det lave bygget mot gravfeltene på det øvre platået er fint løst. Materialbruken står fint til omkringliggende vegetasjon. Saltdal skal i tillegg ha ros for å ha involvert driftspersonell i utformingen av bygget og at innspill har blitt fulgt opp i byggeprosessen.

Saltdal kirkegård

Notodden har et veldig fint driftsbygg med gode og funksjonelle løsninger. Den mørke fargen på driftsbygget demper inntrykket av de store bygningene. Notodden har også vært flinke med å involvere personell i utformingen.

Notodden gravlund

Vinnere 2021