Rapporter om kremasjon

Norsk kremasjonsstiftelse har utarbeidet en rapport om “Kremasjonsvirksomheten i Norge -Nå og i fremtiden”. Den er nå klar og kan leses her.

Kremasjonsvirksomheten i Norge -Nå og i fremtiden

av Bjarne Kjeldsen

Ifølge SSB vil det i 2060 dø femti prosent flere i Norge pr. år enn det gjør i dag.
Samtidig preges befolkningen av et stadig større livssynsmangfold. Både ventet økning i antall dødsfall og den økende kremasjonsprosenten må ses i sammenheng når rammene for fremtidens krematoriestruktur skal legges.

 • Nåværende krematoriekapasitet, nasjonalt og regionalt
 • Lovverk, forvaltning og styringsorganer, herunder stønadsordning for båretransport
 • Fremtidige behov
 • Krematorienes rolle i lokal og regional beredskap
 • Krematorienes helhetlige miljøbidrag

Rapporter om kremasjon av implantater

Kremasjon av hjertestimulatorer -implantat med elektroniske komponenter

I Gravferdsforskriften §33 er det beskrevet at hjertestimulator («pacemaker») og tilsvarende
implantat skal være operert ut av kroppen før en kremasjon finner sted. Vestfold krematorieum har gjennomført tester på følgende:

 • Skade på ovn
 • Følelsesmessig ubehag
 • Miljø og statistikk

 

I den forbindelse er det også laget en slik rapport for Barne- og familieverndepartementet:

Refleksjoner omkring verdighet, samfunnsøkonomi og presedensvirkninger ved kremering av hjerteimplantater

av Carl Tollef Solberg (MA, MD, PhD, Seniorforsker, SME, UiO).

 • graden av uverdighet/verdighet ved kremering med implantat (trykkutladning)
  sammenlignet med å operere ut implantat før kremering
 • hva litteraturen sier om samfunnsøkonomi/kostnadseffektivitet ved bruk av
  helsepersonell til slike oppgaver
 • presedensvirkninger av å oppheve påbudet om fjerning av implantat før kremering
  i lys av en aldrende befolkning, økende kremasjonsprosent og flere implantattyper
 • handlingsalternativer

 

Se flere rapporter og veiledninger her