Bestilling av annonser i nyhetsbrev og på gravplassen.no

  • Annonse i nyhetsbrevet

  • Nyhetsbrevet sendes ut 1 gang i månden. Kryss av for hvilken måneder som ønskes:
  • Annonse på fagbladets nettsider gravplassen.no

  • Annonsestørrelse: 2000 px. bred x 670 px. høy (ytre mål). Skriv inn ukenummerdet ønskes annonsert i:
  • Annonsestørrelse: 2000 px. bred x 670 px. høy (ytre mål).Kryss av for hvilke måneder som ønskes: