Ålesund 2021

Bilder fra fagdager for krematorier, 1. og 2. desember i Ålesund