Nordisk

I Norden har vi en samarbeidsforening:

Nordisk forening for kirkegårder og krematorier (NFKK)

nfkk-logo

 

 

 

De har en egen nettside der nordiske arrangement blir bekjentgjort, inkludert oppdatert informasjon om neste nordiske kongress i Finland i 2021www.nfkk.eu
Der ligger også oversikt over hvem som er med i det nordiske styret.

Nordisk kongress 2013 i Oslo

 

 

 

 

 

Foreningene som er med i samarbeidet er:

Danmark

Danske Krematoriers Landsforening (DKL)
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.dkl.dk

Foreningen af Danske Kirkegårdsleder (FDK)
Hjemmeside: www.danskekirkegaarde.dk
E-post: [email protected], [email protected]

Foreningen af Kirkegårdskultur
Hjemmeside: www.kirkegaardskultur.dk
E-post: [email protected]

Finland

Seurakuntapuutarhurit ry
Hjemmeside: www.seurakuntapuutarhurit.fi

Island

Förbundet för Islands Kyrkogårdar
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.gardur.is

Norge

Norsk forening for gravplasskultur
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.gravplasskultur.no

Norges Kirkevergelag
c/o KA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.ka.no

Sverige

Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF)
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.skkf.se

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer (FSK)
Hjemmeside: www.kyrkogardschefer.se