Nordisk

I Norden har vi en samarbeidsforening:

Nordisk forening for kirkegårder og krematorier (NFKK)

nfkk-logo

 

 

 

De har en egen nettside der nordiske arrangement blir bekjentgjort: www.nfkk.eu

Foreningene som er med i samarbeidet er:

Danmark

Danske Krematoriers Landsforening (DKL)
Sekretariatet
c/o Hjørring kirkegård
Aldershøjvej 11
9800 Hjørring
admin@dkl.dk
Hjemmeside: www.dkl.dk

Foreningen af Danske Kirkegårdsleder (FDK)
Sekretariatet
Kirkegårdsvej 1
2970 Hørsholm
Hjemmeside: www.danskekirkegaarde.dk
Formand: Klaus Frederiksen, Garnisons Kirkegård Dag Hammerskjölds Alle 10, 2100 København Ø
klaus@garnisonkirkegaard.dk

Foreningen af Kirkegårdskultur
Vestre Allé 5
8600 Silkeborg
Hjemmeside: www.kirkegaardskultur.dk
Formand. Elof Westergaard
eve@km.dk

Finland

Seurakuntapuutarhurit ry
Annette Ratilainen
Vasa kyrkliga samfällighet
Begravningsväsendet
Vörågatan 1
65100 Vasa
annette.ratilainen@evl.fi
Hjemmeside: www.seurakuntapuutarhurit.fi

Island

Förbundet för Islands Kyrkogårdar
Thorsteinn Ragnarsson
Kirkjugardar Reykjavikur
Sudurhkid
IS-105 Reykjavik
thrag@kirkjugardar.is
Hjemmeside: KGSI= www.kgsi.is & www.gardur.is

Norge

Norsk forening for Kirkegårdskultur
Sagodden
3760 Neslandsvatn
Leiar: Inghild Hareide Hansen
Hjemmeside: www.gravplasskultur.no

Norges Kirkevergelag
c/o Kirkens Arbeids-giverorganisasjon
Karl Johansgt. 35
N-0162 Oslo
Hjemmeside: www.ka.no

Sverige

Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF)
Sveavägen 116, Box 19071
SE-104 32 Stockholm
Verkställande dirketør Jan-Olov Andersson
Hjemmeside: www.skkf.se

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer (FSK)
Hermadress, Konsultgatan 14
215 69 Malmö
Ordförande Katarina Evenseth
Hjemmeside: www.kyrkogardschefer.se