Årets beste-pris 2020 til Enebakk kirkegård

Juryen la vekt på følgende i sin begrunnelse da de kåret hekken rundt Enebakk kirke og smijernsportene til landets vakreste innhegning av en kirkegård:

Hekken er 610 meter lang og omkranser hele gravplassen. Det er to innganger til gravplassen som kan åpnes/lukkes av smijernsporter. Æren for det helhetlige bildet av kirkegården må tilegnes landskapsarkitekt Anette Hougsrud for utvidelsen i 1984 og Landskapsarkitektfirmaet Grindaker AS for utvidelsen i 1997. De så heldigvis verdien av å videreføre en enhetlig og tradisjonell innhegning av kirkegården og en videreføring av tidligere tiders smijernsporter.

Se hva lokalavisa skrev om vinneren i her.

Enebakk kirkegård

På andreplass kom Sandnes, med et vakkert steingjerde på Gann kirkegård

Gann kirkegård i Sandnes