Norsk kremasjons­stiftelse

Til fremme av kremasjonssaken

Norsk Likbrændingsforening – Norsk kremasjonsforening

Norsk Likbrændingsforening ble stiftet i 1889 i Oslo. I 1917 endret de navn til Norsk Kremationsforening, senere kremasjonsstiftelse.

Foreningen ble den ledende kraft for fremme av kremasjonssaken i hele Norge, med formålsparagraf «-å vekke interessen for kremasjon i Norge og å virke for at den blir alminnelig i alle samfunnslag. Foreningen søker herunder å fremme bygging og utsmykning av krematorier». 

Heftet med «Lover for Norsk Kremasjons Forening», første gang vedtatt i 1917.
Foreningen hadde også sitt eget begravelsesbyrå fram til 1990-tallet.

I 2011 ble foreningen omgjort til en stiftelse: Norsk Kremasjonsstiftelse.

Styret består pr. 2024 av:

  • Stein Olav Hohle, Oslo, fungerende leder
  • Odd A. Andersen, Fredrikstad, styremedlem
  • Anne Margrethe Brøndelsbo, Oslo, styremedlem

Statutter for Norsk kremasjonsstiftelse

I 2015 inngikk stiftelsen en samarbeidsavtale med Norsk forening for kirkegårdskultur (nå Norsk forening for gravplasskultur) om levering av sekretariattjenester.

Kontaktinfo krematoriestiftelsen

[email protected]