Norsk Kremasjonsstiftelse

Norsk Likbrændingsforening – Norsk kremasjonsforening

 

Norsk Likbrændingsforening ble stiftet i 1889 i Oslo. I 1917 endret de navn til Norsk Kremationsforening, senere kremasjonsforening.

Foreningen ble den ledende kraft for fremme av kremasjonssaken i hele Norge, med formålsparagraf «-å vekke interessen for kremasjon i Norge og å virke for at den blir alminnelig i alle samfunnslag. Foreningen søker herunder å fremme bygging og utsmykning av krematorier». 

Heftet med «lover for Norsk Kremasjons Forening», første gang vedtatt i 1917.

Foreningen hadde også sitt eget begravelsesbyrå fram til 1990-tallet.

 

I 2011 ble foreningen omgjort til en stiftelse: Norsk Kremasjonsstiftelse.
Styret består pr. 2017 av:

  • Odd A. Andersen, Fredrikstad, leder
  • Stein Olav Hohle, Oslo, styremedlem
  • Anne Margrethe Brøndelsbo, Oslo, styremedlem

Statutter for Norsk kremasjonsstiftelse

I 2015 inngikk stiftelsen en samarbeidsavtale med Norsk forening for kirkegårdskultur (nå Norsk forening for gravplasskultur) om levering av sekretariattjenester.