Bli med i konkurransen om å ha årets beste 2022: Vegetasjonsbruk på gravplassen

Vi vil legge vekt på en god helhetstanke rundt vegetasjonsbruk for hele gravplassen (romskapende, årstidsvariasjon, farger, plassering av vegetasjon i forhold til drift)

Vegetasjonsbruk

Kriterier

Generelle kriterier:

 • Heve kvaliteten for brukerne av gravplasser, kapell og krematorium
 • Bringe nyskapning inn i norsk gravplasskultur
 • Være bærekraftig
 • Være forankret i egen virksomhet og i Norsk forening for gravplasskulturs formål
 • Gravplassmyndighet der anlegget ligger må være medlem av Norsk forening for gravplasskultur

Spesielle kriterier for vegetasjon:

 • God helhetstanke rundt vegetasjonsbruk for hele gravplassen (romskapende, årstidsvariasjon, farger, plassering av vegetasjon i forhold til drift)
 • God vegetasjonsbruk tilpasset stedet (hardførhet, lokale forhold)
 • Variasjon i vegetasjonsbruk
 • Biologisk mangfold
 • God skjøtsel

Krav til innlevert materiale

 • Oversiktsplan for gravplassen som viser plassering av vegetasjon
 • Planteplan hvis det finnes
 • Beskrivelse som forteller om vegetasjonen i forhold til oppsatte kriterier
 • God bildedokumentasjon som illustrerer vegetasjonen

Prosess og frister

 1. Frist for innlevering av forslag: 01.03.2021
 2. Forslag sendes [email protected]
 3. Utdeling av prisen på årets fagdager i Oslo i 8. og 9. juni

Kriteriene for utskrift