Kremasjonsstatistikken for 2021 er klar

Ette mange års stigning i kremasjonsprosenten, viser siste oversikt 46 % kremasjon, det samme som i fjor.

Se kremasjonsstatistikken her