Vinner av årets beste 2023: Livssynsåpne seremonirom

Eidanger seremonibygg er kåret som vinner i vår årlige konkurranse om “Årets beste”. Kåringen ble gjort 7. september på årets fagdager i Tromsø. Se opptak av overrekkelsen her

Det var fem innsendte bidrag, og alle ble presentert på fagdagene.
Og her er juryens vurdering og presentasjon av konkurransens kriterier, bidragene og vinner.

 

Her mottar kirkesjefen i Porsgrunn diplomet fra jurymedlem Anne-Mette Bamle

Her mottar kirkesjefen i Porsgrunn diplomet fra jurymedlem Anne-Mette Bamle