Bli med i konkurransen om “Årets beste”. Tema i 2024: Strategier og forsøk for å få til avfallsreduksjon

-Avfallshåndtering, gjenbruk og sirkulærøkonomi i samsvar med FNs bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

– etterstrebe avfallshåndtering i samsvar med avfallsforskriften 1.januar 2023 som omfatter gravplassmyndigheten sitt ansvar.

Generelle kriterier:
✓ Heve kvaliteten for besøkende og ansatte på gravplasser
✓ Vise endringsvilje for gravplasskultur og forvaltning
✓ Være bærekraftig
✓ Være forankret i egen virksomhet (i strategier, referat eller praksis) og i Norsk forening for
gravplasskulturs formål: å fremme god gravplasskultur og bidra til formålstjenlige
rammebetingelser for gravplasser og krematorier.
✓ Forvalter må være medlem av Norsk forening for gravplasskultur

Kriterier for årets pris 2024:
✓ Bevisstgjøre besøkende og ansatte på gravplassene
✓ Gi gevinst – miljø, økonomi og forenkle arbeidsoppgaver for ansatte
✓ Gjenkjennelig system for kildesortering, intuitivt
✓ Metoder eller strukturer som bidrar til ressursgjenvinning
✓ Dokumenterte forsøk, eksempler og metoder til etterfølgelse som har gitt positive
ringvirkninger; leverandører og besøkende
✓ Håndtering av gravminner som gravplassforvatningen fjerner
✓ Arbeidsmiljø – hvordan har ulike tiltak redusert belastende arbeidsoppgaver?

Krav til innlevert materiale
✓ Beskrivelse av tiltak og forsøk på avfallsreduksjon og sirkulærøkonomi
✓ Billeddokumentasjon som illustrerer tiltak og gjennomføring
✓ Egenevaluering av tiltakene i forhold til kriteriene

Prosess og frister
✓ Frist for innlevering av forslag: 1.5.24
✓ Forslag sendes: [email protected]
✓ Merk: Foto som dokumentasjon ønsker vi tilsendt separat via filemail.com
✓ Utdeling av prisen på årets fagdager i Lillestrøm 16. – 18. september

Vi ser fram til ditt bidrag : )

Her finner du kriteriene for årets konkurranse for utskrift