Kremasjonsstatistikk for 2023

Etter to år med en kremasjonsprosent  46 %, gikk den i 2022 opp til 47,9 %.
For 2023 er den gått ytterligere opp, og viser nå 49 % kremasjonsandel i Norge.

Kremasjonsstatistikk 2023 Hovedtall
Kremasjonsstatistikk 2023 Kommuner med krematorium
Kremasjonsstatistikk 2023 Kommuner